งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

您好 สวัสดี ค่ะ 我的家 บ้านของ ฉัน 1. นางสาว ปัทมา แก้วล้วน เลขที่ 20 2. นางสาว ปิยาภรณ์ ธรรมดี เลขที่ 21 3. นางสาว รังศิมา สุขบาล เลขที่ 27 4. นางสาว สุกัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "您好 สวัสดี ค่ะ 我的家 บ้านของ ฉัน 1. นางสาว ปัทมา แก้วล้วน เลขที่ 20 2. นางสาว ปิยาภรณ์ ธรรมดี เลขที่ 21 3. นางสาว รังศิมา สุขบาล เลขที่ 27 4. นางสาว สุกัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 您好 สวัสดี ค่ะ

3 我的家 บ้านของ ฉัน

4 1. นางสาว ปัทมา แก้วล้วน เลขที่ 20 2. นางสาว ปิยาภรณ์ ธรรมดี เลขที่ 21 3. นางสาว รังศิมา สุขบาล เลขที่ 27 4. นางสาว สุกัญญา ชัยสวัสดิ์ เลขที่ 28 5. นางสาว พัชชญา ชาญอาวุธ เลขที่ 39 6. นางสาว สิริพร สุนทรทิพย์ เลขที่ 42 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

5 这是我的家. 我的家有六个人, 有爸爸, 妈妈, 爷爷, 奶奶, 外婆和我. - นี่คือบ้านของฉัน. บ้านของฉันมีสมาชิก 6 คน มี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ยาย และฉัน 我的家 บ้านของฉัน

6 爸爸 bàba พ่อ 这是我的爸爸. - นี่คือพ่อของฉัน 他是法官. - เขาเป็นผู้พิพากษา 这是我的爸爸. - นี่คือพ่อของฉัน 他是法官. - เขาเป็นผู้พิพากษา

7 妈妈 MAMA แม่ 这是我的妈妈. - นี่คือแม่ของฉัน 他是护士 - เขาเป็น พยาบาล 这是我的妈妈. - นี่คือแม่ของฉัน 他是护士 - เขาเป็น พยาบาล

8 这是我的爷爷. - นี่คือปู่ของฉัน 他是厨师. - เขาเป็นกุ๊ก 爷爷 Yéye ปู่

9 这是我的奶奶. - นี่คือย่าของ ฉัน 他是老师 - เขาเป็น คุณครู 奶奶 N ă inai ย่า

10 这是我的外婆. - นี่คือยายของ ฉัน 他是工程师. - เขาเป็นวิศวกร 外婆 Wàipó ยาย

11 这是我. - นี่คือฉัน 我是学生. - ฉันเป็น นักเรียน 我 wŏ ฉัน

12 ขอบคุณค่ะ 感谢。


ดาวน์โหลด ppt 您好 สวัสดี ค่ะ 我的家 บ้านของ ฉัน 1. นางสาว ปัทมา แก้วล้วน เลขที่ 20 2. นางสาว ปิยาภรณ์ ธรรมดี เลขที่ 21 3. นางสาว รังศิมา สุขบาล เลขที่ 27 4. นางสาว สุกัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google