งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

您好 สวัสดีค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "您好 สวัสดีค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 您好 สวัสดีค่ะ

2 我的家 บ้านของฉัน

3 成员 : สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเกวลี พันธ์สน เลขที่ 10 2
成员 : สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเกวลี พันธ์สน เลขที่ นางสาวดารารัตน์ ภักดีคำ เลขที่ นางสาวพุทธรักษ์ แกล้ว เลขที่ นางสาวมะลิวรรณ สุริโย เลขที่ นางสาวสุภาภรณ์ มีหิรัญ เลขที่ นางสาววิภาดา ไตรทิพย์ เลขที่ 31

4 我的家 บ้านของฉัน 这是我的家. 我的家有七个人, 有爸爸, 妈妈,爷爷,奶奶 姐姐 弟弟 妹妹和我 .
นี่คือบ้านของฉัน. บ้านของฉันมีสมาชิก 7 คน มี พ่อ แม่ ปู่ ย่า พี่สาว พี่ชาย น้องสาว และฉัน

5 爸爸 bàba พ่อ 这是我的爸爸. - นี่คือพ่อของฉัน 他是医生. - เขาเป็นหมอ

6 妈妈 māma แม่ 这是我的妈妈. - นี่คือแม่ของฉัน 她是老师. - เขาเป็นคุณครู

7 爷爷 Yéye ปู่ 这是我的爷爷. - นี่คือปู่ของฉัน 他是警方. - เขาเป็นตำรวจ

8 奶奶 Năinai ย่า 这是我的奶奶. - นี่คือย่าของฉัน 她是厨师. - เขาเป็นกุ๊ก

9 姐姐 jiĕjie พี่สาว 这是我的奶奶. - นี่คือพี่สาวของฉัน 她是演员. - เขาเป็นนักแสดง

10 妹妹 mèimei น้องสาว 这是我的奶奶. - นี่คือน้องสาวของฉัน 她是学生. เขาเป็นนักเรียน

11 我 wŏ ฉัน 这是我. - นี่คือฉัน 我是学生. - ฉันเป็นนักเรียน

12 感谢 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 您好 สวัสดีค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google