งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

您好 สวัสดีค่ะ. 我的家 บ้านของฉัน 成员 : สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเกวลี พันธ์สน เลขที่ 10 2. นางสาวดารารัตน์ ภักดีคำ เลขที่ 13 3. นางสาวพุทธรักษ์ แกล้ว เลขที่ 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "您好 สวัสดีค่ะ. 我的家 บ้านของฉัน 成员 : สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเกวลี พันธ์สน เลขที่ 10 2. นางสาวดารารัตน์ ภักดีคำ เลขที่ 13 3. นางสาวพุทธรักษ์ แกล้ว เลขที่ 22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 您好 สวัสดีค่ะ

2 我的家 บ้านของฉัน

3 成员 : สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเกวลี พันธ์สน เลขที่ 10 2. นางสาวดารารัตน์ ภักดีคำ เลขที่ 13 3. นางสาวพุทธรักษ์ แกล้ว เลขที่ 22 4. นางสาวมะลิวรรณ สุริโย เลขที่ 24 5. นางสาวสุภาภรณ์ มีหิรัญ เลขที่ 39 6. นางสาววิภาดา ไตรทิพย์ เลขที่ 31

4 我的家 บ้านของฉัน 这是我的家. 我的家有七个人, 有爸爸, 妈妈, 爷爷, 奶奶 姐姐 弟弟 妹妹和我. นี่คือบ้านของฉัน. บ้านของฉันมีสมาชิก 7 คน มี พ่อ แม่ ปู่ ย่า พี่สาว พี่ชาย น้องสาว และฉัน

5 爸爸 bàba พ่อ 这是我的爸爸. - นี่คือพ่อของฉัน 他是医生. - เขาเป็นหมอ

6 妈妈 māma แม่ 这是我的妈妈. - นี่คือแม่ของฉัน 她是老师. - เขาเป็นคุณครู

7 爷爷 Yéye ปู่ 这是我的爷爷. - นี่คือปู่ของฉัน 他是警方. - เขาเป็นตำรวจ

8 奶奶 N ă inai ย่า 这是我的奶奶. - นี่คือย่าของฉัน 她是厨师. - เขาเป็นกุ๊ก

9 姐姐 jiĕjie พี่สาว 这是我的奶奶. - นี่คือพี่สาวของฉัน 她是演员. - เขาเป็นนักแสดง

10 妹妹 mèimei น้องสาว 这是我的奶奶. - นี่คือน้องสาวของฉัน 她是学生. เขาเป็นนักเรียน

11 我 wŏ ฉัน 这是我. - นี่คือฉัน 我是学生. - ฉันเป็นนักเรียน

12 感谢 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 您好 สวัสดีค่ะ. 我的家 บ้านของฉัน 成员 : สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเกวลี พันธ์สน เลขที่ 10 2. นางสาวดารารัตน์ ภักดีคำ เลขที่ 13 3. นางสาวพุทธรักษ์ แกล้ว เลขที่ 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google