งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3

2 ปัญหาน่าท้าทาย..... ครอบครัวของเรามีโครงการจะไป เที่ยวประเทศจีน แต่ยัง ตัดสินใจไม่ได้ว่า จะไม่เที่ยวช่วงเวลาไหนดี พวกเราเลย ตัดสินไปถามตัวบริษัททัวร์เพื่อข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจในครั้งนี้ ลองดูข้อมูลที่ผมได้มาแล้วช่วย ครอบครัวผม ตัดสินใจที่ว่าครอบครัวเรา จะไปเที่ยว ประเทศจีน เมื่อไหร่ดีครับ

3 ฤดูใบไม้ผลิ 春天 ฤดูใบไม้ผลิ ( จีน : 春天 Chūntiān) ( อังกฤษ : Spring) หรือที่ เรียกกันว่า วสันตวิษุวัต ( อังกฤษ : Vernal equinox) เป็น ฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ผลิใน ซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน ของทุกปี ช่วงเวลาที่ดีที่สุดทีเหมาะกับกับการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเมษายน - กลาง พฤษภาคม ภาพประกอบจาก http://thai.cri.cn/247/2010/03/11/224s172236.htm

4 ฤดูร้อน 夏天 ฤดูร้อน ( จีน夏天 Xiàtiān ) ( อังกฤษ : Summer ) หรือที่ เรียกว่า ครีษมายัน ( อังกฤษ : Summer solstice) เป็นฤดูที่มี อากาศร้อนที่สุดในปี ฤดูร้อนในเขตอบอุ่นและเขตหนาว ของซีกโลกเหนือ จะอยู่ระหว่าง ฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดู ใบไม้ร่วง โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มิถุนายน ถึง 21 กันยายน ของทุกปี ในฤดูร้อนกลางวันจะยาวนานกว่า กลางคืน ในฤดูร้อนเป็นช่วงฤดู ที่มี นักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด ภาพประกอบจาก http://www.earththaitravel.com/content.php?trip=china&topic=summer-palace http://www.imageholiday.com/default.asp?content=contentcategory&id=2654

5 ฤดูใบไม้ร่วง 秋天 ฤดูใบไม้ร่วง ( จีน : 秋天 Qiūtiān) ( อังกฤษ : Autumn ) หรือ ศารทวิษุวัต ( อังกฤษ : Autumnal equinox ) เป็นฤดูในเขต อบอุ่นและเขตหนาว โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลก เหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 22 กันยายน ถึง 21 ธันวาคม ของทุกปี ฤดูใบไม้ร่วงของจีนที่เหมาะแก่การ ท่องเที่ยว ประมาณปลาย กันยายน - กลางพฤศจิกายน ภาพประกอบจาก http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/hotel-and-flights http://www.travelprothai.com/board/index.php?f=6&t=10089&rb_v=viewtopic#.UF6N_rKTvSg

6 ฤดูหนาว 冬天 ฤดูหนาว ( จีน : 冬天 Dōngtiān) ( อังกฤษ : winter) เป็นฤดูที่มี อากาศหนาวที่สุดของปี ฤดูหนาวในเขตอบอุ่นและเขต หนาวของซีกโลกเหนือ จะกินเวลานานประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กลางมีนาคม อุณหภูมิในฤดู หนาวของจีนมีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียสและต่ำ กว่า บางวันถ้าอุณหภูมิติดลบอาจมีหิมะตกได้ ภาพประกอบจาก http://www.traveltouch.co.th/package.php?pid=13 http://www.tourtooktee.com/info_topic.asp? nID=1255 http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=9550000047673&CommentReferID=21152136&CommentReferNo=16&

7 ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ... เมื่อได้รับข้อมูลจากตัวแทนบริษัททัวร์แล้ว ข้าพเจ้าพอสรุป ได้ว่า ฤดูกาลในประเทศจีน มี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม่ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในประเทศจีน ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ คือช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน และ ฤดู ใบไม้ร่วง คือช่วงเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นฤดูที่อากาศไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไป ธรรมชาติงดงามน่าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพียง อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับเราจะทำกิจกรรมอะไรในช่วง นั้นมากกว่า เช่น ถ้าอยากเล่น สกี ก็ต้องไปเที่ยวประเทศจีนในฤดูหนาว เป็นต้น ภาพประกอบจาก http://board.goosiam.com/html/0127184.html

8 แหล่งอ้างอิง... ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศจีน. จาก http://webcache.googleusercontent.com/ search=cache:qAIf_e4sDykJ:www.allsmiletravel.com/china-guide.html. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. เจี๋ยชี่ 24 ฤดูของจีน. http://hakkapeople.com/node/224. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูใบไม้ผลิ. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูใบไม้ร่วง. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูร้อน. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูหนาว. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555.


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google