งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3

2 ปัญหาน่าท้าทาย..... ครอบครัวของเรามีโครงการจะไป เที่ยวประเทศจีน แต่ยัง ตัดสินใจไม่ได้ว่า จะไม่เที่ยวช่วงเวลาไหนดี พวกเราเลย ตัดสินไปถามตัวบริษัททัวร์เพื่อข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจในครั้งนี้ ลองดูข้อมูลที่ผมได้มาแล้วช่วย ครอบครัวผม ตัดสินใจที่ว่าครอบครัวเรา จะไปเที่ยว ประเทศจีน เมื่อไหร่ดีครับ

3 ฤดูใบไม้ผลิ 春天 ฤดูใบไม้ผลิ ( จีน : 春天 Chūntiān) ( อังกฤษ : Spring) หรือที่ เรียกกันว่า วสันตวิษุวัต ( อังกฤษ : Vernal equinox) เป็น ฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ผลิใน ซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน ของทุกปี ช่วงเวลาที่ดีที่สุดทีเหมาะกับกับการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเมษายน - กลาง พฤษภาคม ภาพประกอบจาก

4 ฤดูร้อน 夏天 ฤดูร้อน ( จีน夏天 Xiàtiān ) ( อังกฤษ : Summer ) หรือที่ เรียกว่า ครีษมายัน ( อังกฤษ : Summer solstice) เป็นฤดูที่มี อากาศร้อนที่สุดในปี ฤดูร้อนในเขตอบอุ่นและเขตหนาว ของซีกโลกเหนือ จะอยู่ระหว่าง ฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดู ใบไม้ร่วง โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มิถุนายน ถึง 21 กันยายน ของทุกปี ในฤดูร้อนกลางวันจะยาวนานกว่า กลางคืน ในฤดูร้อนเป็นช่วงฤดู ที่มี นักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด ภาพประกอบจาก

5 ฤดูใบไม้ร่วง 秋天 ฤดูใบไม้ร่วง ( จีน : 秋天 Qiūtiān) ( อังกฤษ : Autumn ) หรือ ศารทวิษุวัต ( อังกฤษ : Autumnal equinox ) เป็นฤดูในเขต อบอุ่นและเขตหนาว โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลก เหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 22 กันยายน ถึง 21 ธันวาคม ของทุกปี ฤดูใบไม้ร่วงของจีนที่เหมาะแก่การ ท่องเที่ยว ประมาณปลาย กันยายน - กลางพฤศจิกายน ภาพประกอบจาก

6 ฤดูหนาว 冬天 ฤดูหนาว ( จีน : 冬天 Dōngtiān) ( อังกฤษ : winter) เป็นฤดูที่มี อากาศหนาวที่สุดของปี ฤดูหนาวในเขตอบอุ่นและเขต หนาวของซีกโลกเหนือ จะกินเวลานานประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กลางมีนาคม อุณหภูมิในฤดู หนาวของจีนมีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียสและต่ำ กว่า บางวันถ้าอุณหภูมิติดลบอาจมีหิมะตกได้ ภาพประกอบจาก nID=1255

7 ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ... เมื่อได้รับข้อมูลจากตัวแทนบริษัททัวร์แล้ว ข้าพเจ้าพอสรุป ได้ว่า ฤดูกาลในประเทศจีน มี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม่ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในประเทศจีน ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ คือช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน และ ฤดู ใบไม้ร่วง คือช่วงเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นฤดูที่อากาศไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไป ธรรมชาติงดงามน่าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพียง อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับเราจะทำกิจกรรมอะไรในช่วง นั้นมากกว่า เช่น ถ้าอยากเล่น สกี ก็ต้องไปเที่ยวประเทศจีนในฤดูหนาว เป็นต้น ภาพประกอบจาก

8 แหล่งอ้างอิง... ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศจีน. จาก search=cache:qAIf_e4sDykJ:www.allsmiletravel.com/china-guide.html. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน เจี๋ยชี่ 24 ฤดูของจีน. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน ฤดูใบไม้ผลิ. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน ฤดูใบไม้ร่วง. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน ฤดูร้อน. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน ฤดูหนาว. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555.


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) โครงงาน ฤดูกาลของจีน ( 中国的季节 ) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร ( แสงสว่างอุปถัมภ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google