งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน บทนำ. เมล็ดธัญพืชและผลพลอยได้จากเมล็ดธัญพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน บทนำ. เมล็ดธัญพืชและผลพลอยได้จากเมล็ดธัญพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน บทนำ

2 เมล็ดธัญพืชและผลพลอยได้จากเมล็ดธัญพืช

3 เมล็ดธัญพืช (cereal grains) เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ Gramineas - ข้าวเจ้า (rice, Oryza sativa) - ข้าวโพด (corn, Maize, Zea mays) - ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ (grain sorgham, Sorgham vulgare) - ข้าวสาลี (wheat, Triticum aestivum) - ข้าวบาร์เลย์ (barley, Hordeum vulgare or H.sativum) - ข้าวโอ้ต (oats, Avena sativa)

4 - โปรตีนประมาณ 8-10% มี lysine, methionine, tryptophane และ Threonine ต่ำ มีมากในคัพภะ หรือปุ่มงอก (embryo germ) และเนื้อเยื่อ aleurone layer - คาร์โบไฮเดรต 70% อยู่ใน endosperm ในรูป granules ย่อยได้สูงถึง 95 % เป็นแป้งที่ ประกอบด้วย Amylose ประมาณ 25 % และ amylopectin 75 % - ไขมัน 1-6% เป็น pamitic, oleic และ linoleic

5 - เยื่อใยมีมากในส่วนเปลือกนอก ปริมาณผันแปรตั้งแต่ 6-18 % เมล็ดธัญพืชส่วนใหญ่เปลือกแข็ง เยื่อใยสูง - มี Ca ต่ำ แต่ P สูง แต่อยู่ในรูป phytate ซึ่งสัตว์กระเพาะเดี่ยวใช้ได้ เพียง 30 % - มี วิตามิน A, D, riboflavin, pantothenic acid, B12 ต่ำ ยกเว้นข้าวโพดเหลืองมี carotene สูง embryo, aleurone layer

6 ส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืช Whole grain Kernel (Caryopsis) Hull (barley, oats, rice) seed Pericarp Endosp erm Nucellar layer Seed coat (testa) Germ (embryo) Starchy endosperm Aleurone layer bran

7 คุณค่าทางอาหารของเมล็ด ธัญพืช DM ME Protein EE Ca CF P (Kcal/kg) Corn (Zea mays) 89 3350 8.5 3.8 0.02 2.2 0.28 Oats (Avena sativa) 89 2550 11.4 4.2 0.06 10.8 0.27 Rice (Oryza sativa) 89 2990 8.7 0.7 0.08 9.8 0.08 Sorghum (Sorghum bicolor) 87 3288 8.8 2.9 0.04 2.3 0.30 Wheat (Triticum aestivum) 87 2900 14.1 2.5 0.05 3.0 0.37


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน บทนำ. เมล็ดธัญพืชและผลพลอยได้จากเมล็ดธัญพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google