งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย

2 ถั่วลิสง (Peanut) เป็นแหล่งโปรตีน และพลังงานที่ถูกกว่า กากถั่วเหลือง และปลาป่น - DM 95% CP % - ไขมัน % เยื่อใย 2.9% - มี Arginine สูง - มี Oleic acid สูง - ทำได้ง่ายในฟาร์มโดยบดให้ละเอียด ได้ง่ายโดย Hammer mill

3 ข้อเสียของถั่วลิสง - เปลือกบางสีชมพูที่หุ้มเมล็ดมี Tannin อยู่ % - มี trypsin inhibitor ที่ทนความร้อนกว่าในถั่ว เหลือง - พบเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้าง Aflatoxin ได้ ง่าย ( ควรเก็บรักษาให้มีความชื้น < 7 %) - มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวอยู่สูง ควรเสริมด้วย Vit E - ขาด Met, Try และ Lys แต่มี Arg สูง - มี Ca, Cu, Fe และ Mn แค่ 1/3 ของถั่ว เหลือง Mg, P แค่ 1/2 ของถั่วเหลือง

4 รูปแบบการใช้ถั่วลิสงในอาหารสัตว์ ถั่วลิสงทั้งเมล็ด ใช้ในรูปถั่วลิสงคั่วบดทดแทนถั่ว เหลืองในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม ได้ % อาหารสูกรร่น - ขุน ใช้ได้ 5 % ใช้แทน full fat soybean ลดการเติมใขมันในอาหาร อาหารสุกรระยะให้นม ใช้ได้ 12 %

5 กากถั่วลิสง (Peanut meal) - ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันถั่วลิสง - ส่วนประกอบทางเคมี Solvent Expeller DM CP CF EE Ca P

6 - โปรตีนคุณภาพต่ำ กรดแอมิโนไม่สมดุล methionine (first limiting amino acid), lysine, Tryptophan ต่ำ argenine สูง - แร่ธาตุต่ำ Ca, Cu, Fe, Mn, K 1 ใน 3 ของ SBM Mg, P 50 % ของ SBM - Trypsin inhibitor, tannin และ aflatoxin - มีใขมันตกค้างสูง ไม่ควรให้เกิน 25% เพราะซากจะมีไขมัน เหลว (soft pork) - ในโคนม ถ้าใช้กากถั่วลิสงที่ไม่สกัดน้ำมันเกิน 5% น้ำนมจะนำไปทำเนยยาก และเนยมักไม่แข็ง พอ (soft butter)

7 กากเมล็ดฝ้าย ( Cottonseed meal ) เมล็ดฝ้าย กาก 50% เปลือก 22% น้ำมัน 16% ความชื้น 5% ใยฝ้าย 7%

8 กากเมล็ดฝ้ายที่ใช้เป็นอาหาร สัตว์ - กากเมล็ดฝ้ายอัดน้ำมัน (expeller หรือ screw press) - กากเมล็ดฝ้ายสกัดน้ำมันโดย สารละลาย (direct solvent) - กากเมล็ดฝ้ายอัดน้ำมันก่อน แล้วนำไปสกัดน้ำมันโดยใช้ สารละลาย (prepressed solvent)

9 กากที่ได้ มีทั้งชนิดที่กระเทาะเปลือก ออก ไม่กระเทาะเปลือก โปรตีน % เยื่อใย % โปรตีนคุณภาพต่ำกว่ากากถั่วเหลือง lysine ( ต่ำมาก ) methionine, cysteine ต่ำ Ca ต่ำ P สูง carotene, vitamin D ต่ำ กอสสิปอล (Gossypol ) Pigment gland บนสมอ หรือ เปลือกของเมล็ดฝ้าย สารสีเหลือง ไม่ละลายน้ำแต่ ละลายในน้ำมัน

10 ส่วนประกอบทางเคมี CSM CSM CSM CSM (hull) (expeller) (solvent) (prepress) DM CP EE CF Ca P

11 Gossypol pigment สีเหลืองที่ผลิตจากต่อมบน สมอ หรือเปลือกของ เมล็ดฝ้าย มี 2 รูป - Free gossypol เป็นพิษ - Bound gossypol ไม่เป็นพิษ - ใน raw cottonseed จะมี free gossypol มากกว่า bound gossypol - การอัดน้ำมันจะ free และ bound gossypol

12 Expeller Solvent F. gossypol % % B. gossypol 0.871% 1.088% ความเป็นพิษของ gossypol - Free gossypol จะถูกดูดซึมเข้า กระแสเลือด - เป็นตัวต้านกระบวนการ oxidation ในร่างกาย ลดประสิทธิภาพของ ME ลง

13 การทำลายพิษของ gossypol - ความร้อน Bound Free - สกัดในสารละลาย Hexane : Acetone : Water 44 : 53 : 3 ได้ถึง 95% - Fe So 4 เติมในกากเมล็ดฝ้าย 1 : 1 แต่ต้อง คำนวณปริมาณ gossypol ให้ถูกต้อง และไม่ควรใช้ Fe SO 4 เกิน 500 ppm

14 - Free gossypol + protein ประสิทธิภาพการใช้ protein Free gossypol ทำให้กระบวนการ Metabolism เสียไป สัตว์ขาดพลังงาน ขาดโปรตีน หรือทำให้ประสิทธิภาพใน การใช้โปรตีน และพลังงานต่ำ - ในสุกร > 100 ppm ทำให้ Intake อัตราการเจริญเติบโต หายใจขัด กระสับกระส่าย ซึม และ ตาย

15 - ในไก่ 0.001% ในอาหาร ไข่จะเริ่ม เปลี่ยนสี 0.005% - ไข่แดง มีสีเขียวมะกอก (Olive yolk) หรือเกิดจุด บนไข่แดง เพราะโปรตีนในไข่แดงจะขับ Ferric ion ออกมาไป รวมตัวกับ gossypol เป็นสารสี - ไข่ขาวจะข้นเหนียวคล้ายวุ้น - ในสัตว์เคี้ยวเอื้องกระทบน้อย ยกเว้น ได้รับ 24 g/ วัน เมล็ดเลือดแดง Plasma Protein - Temporary in fertility ใช้เป็น male anti – fertility agent

16 การใช้กากเมล็ดฝ้ายเลี้ยงสัตว์ - ไก่ ( ในระยะเจริญเติบโต ) ไม่ควรใช้กากเมล็ดฝ้ายสกัด น้ำมัน > 10% - ไม่ควรใช้ในไก่ไข่ แต่ถ้าจำเป็น ไม่ควรใช้ > 5% ( ไม่สกัด น้ำมัน ) > 20% ( สกัด น้ำมัน )

17 - สุกรรุ่นและขุน ไม่ควรใช้ > 5% ( ไม่สกัดน้ำมัน ) > 20% ( สกัดน้ำมัน ) - ลูกสุกร < 5 เดือน ไม่ควรเกิน 15% ในสูตรอาหาร


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google