งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย

2 ถั่วลิสง (Peanut) เป็นแหล่งโปรตีน และพลังงานที่ถูกกว่า กากถั่วเหลือง และปลาป่น - DM 95% CP 25 - 30% - ไขมัน 35 - 50% เยื่อใย 2.9% - มี Arginine สูง - มี Oleic acid สูง - ทำได้ง่ายในฟาร์มโดยบดให้ละเอียด ได้ง่ายโดย Hammer mill

3 ข้อเสียของถั่วลิสง - เปลือกบางสีชมพูที่หุ้มเมล็ดมี Tannin อยู่ 16- 19% - มี trypsin inhibitor ที่ทนความร้อนกว่าในถั่ว เหลือง - พบเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้าง Aflatoxin ได้ ง่าย ( ควรเก็บรักษาให้มีความชื้น < 7 %) - มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวอยู่สูง ควรเสริมด้วย Vit E - ขาด Met, Try และ Lys แต่มี Arg สูง - มี Ca, Cu, Fe และ Mn แค่ 1/3 ของถั่ว เหลือง Mg, P แค่ 1/2 ของถั่วเหลือง

4 รูปแบบการใช้ถั่วลิสงในอาหารสัตว์ ถั่วลิสงทั้งเมล็ด ใช้ในรูปถั่วลิสงคั่วบดทดแทนถั่ว เหลืองในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม ได้ 2.5-5 % อาหารสูกรร่น - ขุน ใช้ได้ 5 % ใช้แทน full fat soybean ลดการเติมใขมันในอาหาร อาหารสุกรระยะให้นม ใช้ได้ 12 %

5 กากถั่วลิสง (Peanut meal) - ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันถั่วลิสง - ส่วนประกอบทางเคมี Solvent Expeller DM 92.391.8 CP 47.0 45.0 CF 13.0 12.0 EE 1.0 5.0 Ca 0.20.15 P 0.6 0.55

6 - โปรตีนคุณภาพต่ำ กรดแอมิโนไม่สมดุล methionine (first limiting amino acid), lysine, Tryptophan ต่ำ argenine สูง - แร่ธาตุต่ำ Ca, Cu, Fe, Mn, K 1 ใน 3 ของ SBM Mg, P 50 % ของ SBM - Trypsin inhibitor, tannin และ aflatoxin - มีใขมันตกค้างสูง ไม่ควรให้เกิน 25% เพราะซากจะมีไขมัน เหลว (soft pork) - ในโคนม ถ้าใช้กากถั่วลิสงที่ไม่สกัดน้ำมันเกิน 5% น้ำนมจะนำไปทำเนยยาก และเนยมักไม่แข็ง พอ (soft butter)

7 กากเมล็ดฝ้าย ( Cottonseed meal ) เมล็ดฝ้าย กาก 50% เปลือก 22% น้ำมัน 16% ความชื้น 5% ใยฝ้าย 7%

8 กากเมล็ดฝ้ายที่ใช้เป็นอาหาร สัตว์ - กากเมล็ดฝ้ายอัดน้ำมัน (expeller หรือ screw press) - กากเมล็ดฝ้ายสกัดน้ำมันโดย สารละลาย (direct solvent) - กากเมล็ดฝ้ายอัดน้ำมันก่อน แล้วนำไปสกัดน้ำมันโดยใช้ สารละลาย (prepressed solvent)

9 กากที่ได้ มีทั้งชนิดที่กระเทาะเปลือก ออก ไม่กระเทาะเปลือก โปรตีน 41-43 % เยื่อใย 10- 14 % โปรตีนคุณภาพต่ำกว่ากากถั่วเหลือง lysine ( ต่ำมาก ) methionine, cysteine ต่ำ Ca ต่ำ P สูง carotene, vitamin D ต่ำ กอสสิปอล (Gossypol ) Pigment gland บนสมอ หรือ เปลือกของเมล็ดฝ้าย สารสีเหลือง ไม่ละลายน้ำแต่ ละลายในน้ำมัน

10 ส่วนประกอบทางเคมี CSM CSM CSM CSM (hull) (expeller) (solvent) (prepress) DM 92.4 91.4 90.4 89.9 CP 28.0 41.0 42.0 41.0 EE 5.2 3.9 2.1 0.81 CF 21.4 12.6 11.3 12.7 Ca 0.17 0.17 0.16 0.17 P 0.64 0.97 1.0 1.0

11 Gossypol pigment สีเหลืองที่ผลิตจากต่อมบน สมอ หรือเปลือกของ เมล็ดฝ้าย มี 2 รูป - Free gossypol เป็นพิษ - Bound gossypol ไม่เป็นพิษ - ใน raw cottonseed จะมี free gossypol มากกว่า bound gossypol - การอัดน้ำมันจะ free และ bound gossypol

12 Expeller Solvent F. gossypol 0.0103% 0.0092% B. gossypol 0.871% 1.088% ความเป็นพิษของ gossypol - Free gossypol จะถูกดูดซึมเข้า กระแสเลือด - เป็นตัวต้านกระบวนการ oxidation ในร่างกาย ลดประสิทธิภาพของ ME ลง

13 การทำลายพิษของ gossypol - ความร้อน Bound Free - สกัดในสารละลาย Hexane : Acetone : Water 44 : 53 : 3 ได้ถึง 95% - Fe So 4 เติมในกากเมล็ดฝ้าย 1 : 1 แต่ต้อง คำนวณปริมาณ gossypol ให้ถูกต้อง และไม่ควรใช้ Fe SO 4 เกิน 500 ppm

14 - Free gossypol + protein ประสิทธิภาพการใช้ protein Free gossypol ทำให้กระบวนการ Metabolism เสียไป สัตว์ขาดพลังงาน ขาดโปรตีน หรือทำให้ประสิทธิภาพใน การใช้โปรตีน และพลังงานต่ำ - ในสุกร > 100 ppm ทำให้ Intake อัตราการเจริญเติบโต หายใจขัด กระสับกระส่าย ซึม และ ตาย

15 - ในไก่ 0.001% ในอาหาร ไข่จะเริ่ม เปลี่ยนสี 0.005% - ไข่แดง มีสีเขียวมะกอก (Olive yolk) หรือเกิดจุด บนไข่แดง เพราะโปรตีนในไข่แดงจะขับ Ferric ion ออกมาไป รวมตัวกับ gossypol เป็นสารสี - ไข่ขาวจะข้นเหนียวคล้ายวุ้น - ในสัตว์เคี้ยวเอื้องกระทบน้อย ยกเว้น ได้รับ 24 g/ วัน เมล็ดเลือดแดง Plasma Protein - Temporary in fertility ใช้เป็น male anti – fertility agent

16 การใช้กากเมล็ดฝ้ายเลี้ยงสัตว์ - ไก่ ( ในระยะเจริญเติบโต ) ไม่ควรใช้กากเมล็ดฝ้ายสกัด น้ำมัน > 10% - ไม่ควรใช้ในไก่ไข่ แต่ถ้าจำเป็น ไม่ควรใช้ > 5% ( ไม่สกัด น้ำมัน ) > 20% ( สกัด น้ำมัน )

17 - สุกรรุ่นและขุน ไม่ควรใช้ > 5% ( ไม่สกัดน้ำมัน ) > 20% ( สกัดน้ำมัน ) - ลูกสุกร < 5 เดือน ไม่ควรเกิน 15% ในสูตรอาหาร


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช ถั่วลิสง & กากเมล็ด ฝ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google