งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Faculty of International Studies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Faculty of International Studies"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Faculty of International Studies
Prince of Songkla University, Phuket Campus

2 ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน) B.A. (International Business: China)
A program with 3 summers in China

3 ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน) B.A. (Chinese Studies)
A program with 3 summers in China

4 ศศ.บ. (ไทยศึกษา) B.A. (Thai Studies)
A program with immersions in ASEAN’s member countries

5 ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ :เกาหลี) B.A. (International Business: Korea)
A program with immersions in Korea

6 ศศ.บ. (เกาหลีศึกษา) B.A. (Korean Studies)
A program with immersions in Korea

7 2 new curricula for answering the need of local people

8 ศศ. บ. (ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)) B. A
ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)) B.A. (Western Languages and Cultures (English-French)) A program with immersions in French/English speaking countries

9 ศศ.ม. (จีนศึกษา) M.A. (Chinese Studies)
国际研究学院欢迎您 ศศ.ม. (จีนศึกษา) M.A. (Chinese Studies) A joint-program with a Chinese university


ดาวน์โหลด ppt The Faculty of International Studies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google