งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุนไพรไทย ใน ตลาดโลก การประชุมวิชาการ ต่อยอดภูมิ ปัญญา พัฒนางานวิจัยประยุกต์ใช้สมุนไพร ในเวชสำอาง นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุนไพรไทย ใน ตลาดโลก การประชุมวิชาการ ต่อยอดภูมิ ปัญญา พัฒนางานวิจัยประยุกต์ใช้สมุนไพร ในเวชสำอาง นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุนไพรไทย ใน ตลาดโลก การประชุมวิชาการ ต่อยอดภูมิ ปัญญา พัฒนางานวิจัยประยุกต์ใช้สมุนไพร ในเวชสำอาง นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม

2 ยอดการส่งออก • ยอดส่งออกอาหารปี 2551 = 7.78 แสนล้านบาท • ประมาณการยอดส่งออกอาหารปี 2552 = 6.6 แสนล้านบาท • ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ปี 2551 = 3.2 พันล้านบาท • ประมาณการยอดส่งออกเกษตรอินทรีย์ปี 2552 = 3.6 พันล้านบาท • ยอดส่งออกเครื่องสำอางปี 2551 = 1.2 แสน ล้านบาท – เป็นเครื่องสำอางจากสมุนไพร 70% ( แต่เป็น สมุนไพรนำเข้า ) • ยอดนำเข้าเครื่องสำอางปี 2551 = 2 หมื่น ล้านบาท • ยอดส่งออกยาสมุนไพรปี 2551 = 2 พันล้านบาท

3 ไพล - สมุนไพรแห่งชาติ

4 ปัจจัยสู่การพัฒนาสมุนไพร เพื่อใช้ เป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทั้ง ระบบ 1. การพัฒนา มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 2. การพัฒนา มาตรฐานโรงงานแปรรูป สมุนไพร 3. การพัฒนา ด้านการวิจัยพัฒนา และการ ทดสอบสมุนไพร 4. การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้แก่สินค้าสมุนไพร

5 ข้อมูลที่จะเป็น ต่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร • ชื่อไทย (Thai name) • ชื่อจีน (Chinese name) • ชื่ออังกฤษ (English name) • ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) • ชื่ออื่น ๆ (Other name) • วงศ์ (Family) • ส่วนที่ใช้ (Part used) • แหล่งที่มา (Source) • กรรมวิธีการผลิต (Processing) • สารสำคัญ (Active Constituents) • วิธีวิเคราะห์ (Analytical Method)

6 ข้อมูลที่จะเป็น ต่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร • สรรพคุณที่ระบุในภูมิปัญญา (Traditional and Ethno – medical use) • ประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health benefit) • ขนาดที่ใช้ (Dose) • อาการไม่พึ่งประสงค์ (Adverse effect) ข้อควร ระวัง คำเตือน • การศึกษาในมนุษย์ (Clinical study) • การศึกษาทางเภสัชวิทยา (Pharmacological study) • เอกสารอ้างอิง (Reference) • ( เพิ่มเติม ) Health Benefit และ ข้อมูลการใช้ใน อาหาร - เครื่องสำอาง

7 Plaitanoids Products.

8 บัวหิมะ

9 Plaitanoids Product.

10 Plaitanoids In Scandinavia.

11

12 Another Thailand’s Herbal Products.

13 กรณีศึกษา การพัฒนาสมุนไพร แห่งชาติ โสมเกาหลี และไพล ไทย

14 GINDEX.

15 International Ginseng Trade Fair

16 KT&G.

17 KT&G Ginseng’s Museum

18 KT&G Shop - Bar.

19 Visit Korea Ginseng Factory.

20 โครงการวิจัยน้ำยาบ้วนปาก Plaitanoids. โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) และ บริษัทโควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จำกัด

21 ทำลายเชื้อแบททีเรีย และ รักษา อาหารอักเสบได้ดี

22 ทำลายเชื้อแบททีเรียในช่องปาก แต่ไม่ทำลายเซลล์

23 ไม่มีผลทำให้เซลล์ตาย

24 ไม่เป็นพิษต่อเซลล์

25 เปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปากใน ท้องตลาด

26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน หมวดเดียวกัน • สารสกัดจาก ไพลดำ • สารสกัดจาก กระทือ • สารสกัดจาก ลูกประคบ

27 ไพลดำ

28 กระทือ

29 สารสกัดจากลูกประคบ

30 ขอบคุณครับ นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่ม อุตสาหกรรมสมุนไพร 02-345-1000 ext. 1178 สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย 02-521-7888 สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย 02-713-3647 Tel : 081-489-9333 e-mail : nahkah@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt สมุนไพรไทย ใน ตลาดโลก การประชุมวิชาการ ต่อยอดภูมิ ปัญญา พัฒนางานวิจัยประยุกต์ใช้สมุนไพร ในเวชสำอาง นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google