งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมธีส่งเสริมนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมธีส่งเสริมนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมธีส่งเสริมนวัตกรรม
สมุนไพรไทย ในตลาดโลก การประชุมวิชาการ ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนางานวิจัยประยุกต์ใช้สมุนไพรในเวชสำอาง นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม

2 ยอดการส่งออก ยอดส่งออกอาหารปี 2551 = 7.78 แสนล้านบาท
ยอดส่งออกอาหารปี = 7.78 แสนล้านบาท ประมาณการยอดส่งออกอาหารปี 2552 = 6.6 แสนล้านบาท ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ปี 2551 = 3.2 พันล้านบาท ประมาณการยอดส่งออกเกษตรอินทรีย์ปี 2552 = 3.6 พันล้านบาท ยอดส่งออกเครื่องสำอางปี 2551 = 1.2 แสนล้านบาท เป็นเครื่องสำอางจากสมุนไพร 70% (แต่เป็นสมุนไพรนำเข้า) ยอดนำเข้าเครื่องสำอางปี 2551 = 2 หมื่นล้านบาท ยอดส่งออกยาสมุนไพรปี 2551 = 2 พันล้านบาท

3 ไพล - สมุนไพรแห่งชาติ

4 ปัจจัยสู่การพัฒนาสมุนไพร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทั้งระบบ
การพัฒนา มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร การพัฒนา มาตรฐานโรงงานแปรรูปสมุนไพร การพัฒนา ด้านการวิจัยพัฒนา และการทดสอบสมุนไพร การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้แก่สินค้าสมุนไพร

5 ข้อมูลที่จะเป็น ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ชื่อไทย (Thai name) ชื่อจีน (Chinese name) ชื่ออังกฤษ (English name) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ชื่ออื่น ๆ (Other name) วงศ์ (Family) ส่วนที่ใช้ (Part used) แหล่งที่มา (Source) กรรมวิธีการผลิต (Processing) สารสำคัญ (Active Constituents) วิธีวิเคราะห์ (Analytical Method)

6 ข้อมูลที่จะเป็น ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
สรรพคุณที่ระบุในภูมิปัญญา (Traditional and Ethno – medical use) ประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health benefit) ขนาดที่ใช้ (Dose) อาการไม่พึ่งประสงค์ (Adverse effect) ข้อควรระวัง คำเตือน การศึกษาในมนุษย์ (Clinical study) การศึกษาทางเภสัชวิทยา (Pharmacological study) เอกสารอ้างอิง (Reference) (เพิ่มเติม) Health Benefit และ ข้อมูลการใช้ในอาหาร-เครื่องสำอาง

7 Plaitanoids Products.

8 บัวหิมะ

9 Plaitanoids Product.

10 Plaitanoids In Scandinavia.

11 Plaitanoids In Scandinavia.

12 Another Thailand’s Herbal Products.

13 กรณีศึกษา การพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ โสมเกาหลี และไพลไทย
กรณีศึกษา การพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ โสมเกาหลี และไพลไทย

14 GINDEX.

15 International Ginseng Trade Fair

16 KT&G.

17 KT&G Ginseng’s Museum

18 KT&G Shop - Bar.

19 Visit Korea Ginseng Factory.

20 โครงการวิจัยน้ำยาบ้วนปาก Plaitanoids.
โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) และ บริษัทโควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

21 ทำลายเชื้อแบททีเรีย และ รักษาอาหารอักเสบได้ดี

22 ทำลายเชื้อแบททีเรียในช่องปาก แต่ไม่ทำลายเซลล์

23 ไม่มีผลทำให้เซลล์ตาย

24 ไม่เป็นพิษต่อเซลล์

25 เปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาด

26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดเดียวกัน
สารสกัดจาก ไพลดำ สารสกัดจาก กระทือ สารสกัดจาก ลูกประคบ

27 ไพลดำ

28 กระทือ

29 สารสกัดจากลูกประคบ

30 ขอบคุณครับ นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ext สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย Tel :


ดาวน์โหลด ppt เมธีส่งเสริมนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google