งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Technical Information Access Center National Science & Technology Development Agency 2546/2003 111 Phaholyothin Road, Klong1 KlongLuang Pathumthani.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Technical Information Access Center National Science & Technology Development Agency 2546/2003 111 Phaholyothin Road, Klong1 KlongLuang Pathumthani."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Technical Information Access Center National Science & Technology Development Agency 2546/2003 111 Phaholyothin Road, Klong1 KlongLuang Pathumthani 12120 Tel: (662)564-7000 # 1237-1242 Fax: (662)564-7060 http://www.tiac.or.th

3 2 National Science & Technology Development Agency (NSTDA) Central Office NECTECMTECBIOTEC T I A C

4 3 Strategic mission 2003  Management of the NSTDA knowledge and learning center to serve the information need of researchers, scientists, industrialists,educators,politicians, students and the public with accurate, timely and efficient information through physical and virtual libraries with links to share resources from the global information networks  Development of Thai research databases needed for planning Thailand national science and technology policy  Initiation of national science digital library by integrating library, archive and museum to serve as national union catalog of science and technology documents on the Web

5 4 TIAC’s Activities and Services 1. Online Database Searching 2. Document Delivery Service 3. S & T journals Library 4. Seminar & Training 5. Database Development

6 5 1. Online Database Searching TIAC provides fee-based information searching from local international and online database mainly: Dialog corporation(TM), Lexis/Nexis(TM), STN International(TM). Online database service is also available in bibliographic and full text format.

7 6 2. Document Delivery Service TIAC is member of several international suppliers: the British Library, Dialog Corporation, NRC/CISTI -Canada and NACSIS-NII/Japan. We provide a fee-based one stop service for customers who need fast information from local and from overseas sources.

8 7 3. S & T journals Library TIAC is a main library of NSTDA, freely open to the public. We subscribe to over 500 Thai & foreign journals in the field of biotechnology, material science, electronic & computer, and S&T policy.

9 8 4. Seminars and Training TIAC’s seminars and training for professional information workers who need to brush up and to keep up with the fast ICT world and the digital libraries. Field works for librarian & information Science and computer science students in Thailand each year approximately 10 institutions.

10 9 5. Database development TIAC is the first database producer to have incorporated the theses of 48 universities in Thailand. Thai thesis database provides bibliographic information including abstracts in Thai and English. The complete database is from 1974 to present, with continuous updates. Search software is full-text and used Thai technology. TIAC also contracted to produce CD-ROM databases for government organizations

11 10 TIAC print and e- Publications 1. TIAC E-Newsletter 2. Punyawut (TIAC occasional pamphlet edition) 3. Library Information Services 2000(1st edition) 4. Annual bibliometric Indicators- scientific publications: Thailand Report 5. Dublin Core Metadata Implementation Manual 6. Science & Technology Activities for Kids

12 11 TIAC Cooperation and Networks 1. Thai Thesis Network 2. Thai Research Database. 3. Journal Link 4. Thai Library Association Web site 5. Interlibrary Loan 6. Thailand National Unit for APIN (Asia-Pacific Information network/UNESCO)

13 Visit TIAC Web site at http://www.tiac.or.th

14 13 1. Thai thesis database: free web- based index to Thai theses (all Thai universities bibliographic list in Thai/English) http://thesis.tiac.or.th TIAC’s website presents

15 14 2. TIAC TOC provides free keyword searchable of 500 + science & technology journals in Thai and English, and full articles are available for ordering electronically.

16 15 3. TIAC E-newsletter for TIAC members, a monthly e-mail delivery of Thailand foreign news headlines, contributed articles, a list of new journals and books, seminar/training programs and recommended web sites. Visit TIAC E-Newsletter at http://server2.tiac.or.th/e-newsletter/

17 16 4. Current Awareness Service. Monthly web updates featuring brief news related to the international science and technology events

18 17 TIAC Services 2002

19 18 TIAC Resources 2002

20 19 Research and innovation  Search engine for multiple language databases  Library management software for small and medium size libraries  Standards for electronic documents: Dublin Core Metadata Element Set, XML, Open Archives Initiatives, ICT terminology  E-learning on Information literacy for users in S&T and SMEs business  Marketing of information service

21 20 Social contribution  CD-ROM database of Royal Junior Encyclopedia in commemoration of H.M. the King’s Golden Jubilee  Library software for Wat Pra Ram IX  Computer training project for inmates, under the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  Web-based union catalog of educational resources for Office of Private Education Information network4/12/02

22 21 TIAC is Dublin Core Metadata Initiative in Thailand  DC. ชื่อเรื่อง  DC. เจ้าของงาน  DC. ลักษณะ  DC. หัวเรื่อง  DC. สำนักพิมพ์  DC. ผู้ร่วมงาน  DC. ปี  DC. ประเภท  DC. รูปแบบ  DC. รหัส  DC. ต้นฉบับ  DC. ภาษา  DC. เรื่องที่เกี่ยวข้อง  DC. ขอบเขต  DC. สิทธิ

23 22 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานเบียร์โดยกระบวนการชั้นตะกอนจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบไหลขึ้น อรอร อรุณี วจนะวิจัย วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

24 23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 In Thai

25 24 รายงานผลการวิจัยประจำปี 2535 R Z 753 จ 20 2535 2532-2534 ลิขสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt 1 Technical Information Access Center National Science & Technology Development Agency 2546/2003 111 Phaholyothin Road, Klong1 KlongLuang Pathumthani.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google