งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์ รามาธิบดี วิจารณ์ พานิช นำเสนอในการอภิปรายแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี ๑๙ ก. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์ รามาธิบดี วิจารณ์ พานิช นำเสนอในการอภิปรายแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี ๑๙ ก. ย. ๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์ รามาธิบดี วิจารณ์ พานิช นำเสนอในการอภิปรายแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี ๑๙ ก. ย. ๕๔

3 Provision Needs Demand Needs Labor market for health professionals Population Demand Provision Education System Health System Supply of health workforce Demand for health workforce Systems Framework 2

4 Three Generations of Reform Scientific Curriculum University Based University Based Problem- Based Learning Academic Centers Academic Centers Competency -Driven Local-Global Competency -Driven Local-Global Health- Education Systems Instructi onal Instituti onal 1900 2000+

5 Structure Institutional Design Systemic Level Financing Resource generation Service provision Organizational level Ownership Affiliation Internal structure Global level Stewardship Networks and partnerships Instructional Design Criteria for admission Competencies Channels Career pathways Context Global-Locall Process Transformative Learning Interdependence in Education Proposed Outcomes Figure I-4. Key components of the educational system

6 Traditional Model Educational Objectives Educational Objectives Competency-based Model Curriculum Assessment Health Needs of Society Competency Outcomes Competency Outcomes Curriculum Assessment

7 Vision Transformative Learning Transformative Learning Individual Patient-Centered Population- Based Equity in Health Interdependence in Education 6

8 LevelObjectivesOutcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributesChange agents Table III-1. Levels of learning

9 Instructional Competency- driven Local-Global Inter + trans- professional IT empowered Educ resources New professionalism Institutional Joint planning Academic systems Networking Culture critical inquiry Recommendations Enabling Actions Reforms Align accreditation Strengthen global learning Enhance investments Mobilize leadership Goal Profession al education for equity in health Goal Profession al education for equity in health

10 ข้อเสนอต่อ รามาธิบดี ทำงานแบบ Area-Based ร่วมมือกับ จ. สมุทรปราการ คิดเรื่อง H Professionals ทั้งจังหวัด เพื่อ สนอง H Systems ของจังหวัด ร่วมกันจัด “ การศึกษา ” ของ HP ทั้งหมด ของจังหวัด จัดการเรียนรู้ แบบ PBL 70-80% ของ HP ทั้งหมด จัด PLC ของอาจารย์ และ “ ครูฝึก ” ใน พื้นที่ มีเป้าหมายตีพิมพ์ R2R เชื่อมโยงกับ TQF / Competency


ดาวน์โหลด ppt แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์ รามาธิบดี วิจารณ์ พานิช นำเสนอในการอภิปรายแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี ๑๙ ก. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google