งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีพิธีกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีพิธีกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีพิธีกรรม

2 คริสตชนระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษในวันที่ 2 ของเดือนอะไร
ก. กันยายน ข. ตุลาคม ค. พฤศจิกายน ง. ธันวาคม

3 วันที่ 1 พฤษภาคม เราระลึกถึงนักบุญท่านใดที่เป็นบิดาแห่งกรรมกร
ก. ยากอบ ข. ยอแซฟ ค. ฟรังซิส อัสซีซี ง. อัลฟองโซ

4 เราเรียกสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรตว่าอะไร
ก. สัปดาห์สุกดิบ ข. สัปดาห์สำคัญ ค. สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ง. สัปดาห์สมโภช

5 ในเทศกาลมหาพรต พระสงฆ์จะสวมชุดสีอะไร
ก. สีม่วง ข. สีเขียว ค. สีขาว ง. สีทอง

6 ในเทศกาลมหาพรต คริสตชนต้องทำอะไรบ้าง
ก. จำศีลอดอาหาร ข. สวดภาวนา ค. กลับใจใช้โทษบาป ง. ถูกทุกข้อ

7 เทศกาลคริสตสมภพหมายถึงอะไร
ก. เทศกาลฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ข. เทศกาลฉลองพระเยซูเจ้ารับศีลล้างบาป ค. เทศกาลฉลองพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ ง. เทศกาลฉลองพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ

8 คริสตชนควรกระทำอะไรในเทศกาลคริสตสมภพ
ก. ตกแต่งถ้ำสวยๆ ข. หาของขวัญให้พระเยซู ค. เดินทางไปอิสราเอล ง. ดำเนินชีวิตของตนอย่างดีเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์

9 เทศกาลมหาพรตเริ่มต้นตั้งแต่วันใด
วันอาทิตย์ใบลาน วันพุธรับเถ้า วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

10 การเดินรูป 14 ภาค เราระลึกถึง และมีส่วนร่วมในเรื่องใด
ก. พระทรมานของพระเยซูเจ้า ข. พระทัยดีของพระเยซูเจ้า ค. อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า ง. ความใจร้ายของมนุษย์

11 ทำไมต้องจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรต
ก. ช่วยประหยัดรายจ่าย ข. เพื่อทรมานร่างกาย ค. เป็นการพลีกรรมใช้โทษบาป ง. ลดความอ้วน

12 การรับเถ้าเป็นเครื่องหมายถึงอะไร
ก. ความศักดิ์สิทธิ์ของเถ้า ข. การเป็นทุกข์กลับใจ ค. พระหรรษทานของพระเจ้า ง. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt ปีพิธีกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google