งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2012 มีนาคม 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2012 มีนาคม 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2012 มีนาคม 2012

3 “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 6,68)

4 พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระอาณาจักรพระเจ้ากับประชาชนที่ เดินทางไปฟังพระองค์ พระองค์ทรงสอนด้วยคำพูดซื่อๆ ใช้คำ เปรียบเทียบที่มาจากชีวิต ประจำวัน กระนั้น พระวาจาของ พระองค์มีแรงดึงดูดอย่างพิเศษ ประชาชนประทับใจในคำสอน ของพระองค์ เพราะทรงสอนอย่างผู้มีอำนาจ

5 เมื่อหัวหน้าคณะสงฆ์ และพวกฟารีสีถาม เจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไป จับกุมพระเยซูเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้ จับกุมพระองค์ พวกเขากล่าวว่า “ไม่เคยเห็นใครพูด เหมือนคนนี้เลย”

6 พระวรสารนักบุญ ยอห์นยังได้กล่าวถึง คำสนทนาบางตอน ที่พระเยซูเจ้าทรงมี กับคนบางคน เช่น นิโคเดมัส หรือหญิง ชาวสามาเรีย

7 ในคำสนทนาเราจะเห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงให้คำตอบที่ชัดเจน หรือเวลาที่ ทรงพูดกับพวกศิษย์ พระองค์มิได้ทรงใช้การเปรียบเทียบ แต่ทรงพูดใน แบบที่ลึกซึ้ง และเปิดเผยในเรื่องที่เกี่ยวกับพระบิดา และเรื่องเกี่ยวกับ สวรรค์ พวกสาวกต้องยอมแพ้กับสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัส และแม้ว่าจะไม่ เข้าใจพระวาจาของพระองค์ได้ทั้งหมด หรือเมื่อพระวาจานั้นดูเหมือนว่า เรียกร้องเกินไป พวกเขาก็ไม่ถอยหลัง

8 วันหนึ่ง เมื่อพวกสาวกบางคนได้ยินว่า พระเยซูเจ้าจะให้พระกายของ พระองค์เป็นอาหาร และดื่มโลหิตของพระองค์ เขาได้พูดกับพระองค์ ว่า “คำพูดนี้ฟังยากจริง และพวกเขาเริ่มไปจากพระองค์

9 เมื่อพระเยซูเจ้าเห็นว่า พวกเขาถอยหลัง ไม่ อยู่กับพระองค์ต่อไป จึงทรงหันมาทางสาวก ทั้งสิบสอง ทรงถามว่า “พวกท่านไม่ไปกับ พวกเขาบ้างหรือ” เปโตรซึ่งมีความสนิท ชิดเชื้อกับพระเยซูเจ้า เพราะติดใจในพระ วาจาของพระองค์ ตั้งแต่แรกพบพระองค์ ได้ตอบพระองค์แทน คนอื่นๆว่า

10 “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 6,68)

11 นักบุญเปโตรเข้าใจดี ว่าคำพูดของพระ อาจารย์แตกต่าง จากคำพูดของ อาจารย์คนอื่นๆ คำพูดที่มาจากโลกก็ ย่อมมีจุดมุ่งหมาย เพื่อโลก

12 แต่พระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นจิตและเป็นชีวิต เพราะมาจากสวรรค์ เป็นแสงสว่างที่มาจากเบื้องบน และทรงพลานุภาพของพระผู้สูงสุด พระ วาจาของพระองค์มีความลึกซึ้งที่คำพูดอื่นๆไม่มี ไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ นักการเมือง หรือกวีก็ไม่มีคำพูดเหมือนกับของพระองค์ คำพูดของ พระองค์เป็น “วาจาที่ให้ชีวิตนิรันดร” เพราะเป็นคำที่บรรจุ เปิดเผย และ ถ่ายทอดความบริบูรณ์แห่งชีวิตไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากเป็นชีวิตพระ

13 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและทรงชีวิต ดังนั้น พระวาจา ของพระองค์แม้ได้ตรัสไว้ในอดีต แต่ก็มิใช่คำพูดเก่าแก่โบราณ ธรรมดาๆ แต่เป็นพระวาจาที่ตรัสกับเราทุกคนในสมัยนี้ และตรัสแก่ แต่ละคนทุกยุคทุกสมัย ในทุกๆ วัฒนธรรม พระวาจาของพระองค์ เป็นวาจาสากล วาจานิรันดร์

14 พระวาจาของพระเยซูเจ้า พระวจนาตถ์ที่พูดภาษามนุษย์ มีเนื้อหา เข้มข้น เน้นย้ำ และไพเราะ นักบุญในทุกยุคทุกสมัย ต่างก็เข้าใจ

15 เช่นนักบุญบาซิล องค์ใหญ่กล่าวว่า “วันหนึ่ง ข้าพเจ้า รู้สึกเหมือนกับตื่น จากการนอนหลับที่ ยาวนาน ข้าพเจ้าได้ มองเห็นแสงน่า มหัศจรรย์แห่งความ จริงในพระวรสาร และเห็นถึงความ ฟุ้งเฟ้อของปรีชา ญาณแห่งโลกนี้

16 นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ได้เขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่ง ของท่าน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1897 ว่า “บางครั้ง เวลาที่ดิฉันอ่านหนังสือ เกี่ยวกับชีวิตจิตบางเล่ม ฉันรู้สึก ว่าจิตใจน้อยๆนั้นเหนื่อยหน่าย อย่างรวดเร็ว ดิฉันจึงเปิดหนังสือ ของนักเขียนเก่งๆ แต่ก็ทำให้ ดิฉันปวดหัว และจิตใจแห้งแล้ง พอดิฉันเปิดหนังสือพระคัมภีร์ ทันทีตัวดิฉันเองกระชุ่มกระชวย แม้พระวาจาคำเดียวก็เปิดจิต วิญญาณของดิฉันไปสู่การไม่มี ขอบเขต และทำให้ดิฉันรู้สึกว่า การเป็นคนดีครบครัน เป็นเรื่องง่าย”

17 ถูกต้องทีเดียว พระวาจาของพระเป็นเจ้าดับความกระหาย ฝ่ายจิตใจ ที่ถูกสร้างมามิให้มีขอบเขต และมิใช่เพียงส่อง สว่างภายในจิตใจเท่านั้น แต่ทั้งตัวตนของเรา เพราะพระ วาจาเป็นแสงสว่าง ความรัก และชีวิต

18 ให้ความยินดีบริบูรณ์แก่เรา ถึงแม้เราจะอยู่ท่ามกลาง ความทุกข์ ที่บางครั้งบีบคั้นจิตใจเรา พระวาจาจะให้พลัง ใจแก่เราในยามที่เราห่วงกังวลหรือท้อแท้ ทำให้เรามีอิสระ เพราะพระวาจาเปิดหนทางไปสู่ความจริง

19 “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 6,68)

20 พระวาจาของเดือนนี้เตือน เราว่า พระอาจารย์หนึ่ง เดียวที่เราปรารถนาจะ ติดตามคือ พระเยซูเจ้า เท่านั้น ถึงแม้บางครั้ง เราอาจรู้สึกว่า พระวาจา ของพระองค์แข็งเกินไป หรือเรียกร้องมากเกินไป ดังเช่น ไม่ให้เราเป็นคนเห็น แก่ตัว ให้เราซื่อสัตย์ในชีวิต สมรส ให้ช่วยเหลือคนตก ทุกข์ได้ยาก ฯลฯ

21 มีอาจารย์จอมปลอมมากมายที่แนะเราให้ใช้วิธีง่าย ๆ สบาย ๆ ในการแก้ ปัญหา แต่เรามุ่งฟังพระอาจารย์แท้จริงของเรา และติดตามพระองค์ เพราะ พระองค์บอกความจริง และพระองค์ประทาน “พระวาจาที่ให้ชีวิตนิรันดร”

22 ในช่วงมหาพรต อันเป็นเวลาที่เราเตรียมฉลองการกลับคืน พระชนมชีพ เราจะต้องเอาจริงเอาจังในการเรียนรู้จากองค์ พระเยซูพระอาจารย์ ทำตัวเราเป็นศิษย์ของพระองค์

23 เราจะต้องมีความรักดื่มด่ำใน พระวาจาของพระเป็นเจ้า คือ ฟังอย่างตั้งใจ อ่าน ศึกษา และ รำพึงพิจารณา

24 แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องนำมาเจริญชีวิต ตามที่มีเขียนไว้ในพระ คัมภีร์ว่า “พวกท่านจงเป็นผู้ที่นำ พระวาจามาปฏิบัติ มิใช่ เป็นแค่ฟัง ตัวท่านเองจง รับแสงสว่าง” เหตุฉะนั้นทุกเดือน เรา จึงนำพระวาจาตอนหนึ่ง มาเป็นพิเศษ และทำให้ พระวาจาตอนนี้ซึมลึก เข้าสู่จิตใจเรา ให้พระ วาจานี้ปรับเปลี่ยนชีวิต ของเรา

25 เราเจริญชีวิตตามพระ วาจาของพระเยซูเจ้า หนึ่งคำก็เท่ากับเจริญ ชีวิตพระวรสารทั้งครบ เนื่องจากว่าในทุกคำนั้น พระองค์ประทาน พระองค์เองทั้งครบ พระองค์เสด็จมาประทับ ในเรา เป็นเหมือนกับ เศษเสี้ยวปรีชาญาณ ของพระองค์ผู้ทรง กลับคืนพระชนมชีพ ซึ่งซึมลึกเข้าในตัวเราที ละน้อยๆ และเข้าแทนที่ ตัวเราในวิธีการคิด ความปรารถนา การปฏิบัติในทุก สภาพการณ์แห่งชีวิต ของเรา

26 “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจา แห่งชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 6,68) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อปี ค.ศ. 2003 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี-อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2012 มีนาคม 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google