งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจการณ์สถานการณ์ เศรษฐกิจโลก: ว่าด้วย ปัญหา subprime…. 13 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Disclaimer: ความเห็นในการสนทนาครั้งนี้ เป็นความเห็นส่วนบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจการณ์สถานการณ์ เศรษฐกิจโลก: ว่าด้วย ปัญหา subprime…. 13 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Disclaimer: ความเห็นในการสนทนาครั้งนี้ เป็นความเห็นส่วนบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรวจการณ์สถานการณ์ เศรษฐกิจโลก: ว่าด้วย ปัญหา subprime…. 13 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Disclaimer: ความเห็นในการสนทนาครั้งนี้ เป็นความเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับความเห็นของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ การสนทนาครั้ง นี้เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้กัน กรุณาอย่าใช้นำไปอ้างอิง (ยกเว้นตอนทำข้อสอบวิชา อ.ปกป้อง)

2 เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นำโดยประเทศ กำลังพัฒนาอย่างจีนและอินเดีย คาดกันว่า ปีหน้าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวลง ส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา  ที่ผ่านมา ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังค่อนข้างจำกัด แต่ ผลกระทบต่อระบบการเงินมีมากขึ้นเรื่อยๆ

3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต subprime ที่ผ่านมายังแสดงผลค่อนข้างน้อย เศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ยังไม่แสดงอาการว่าจะเข้าสู่ ภาวะหดตัว  ข่าวเศรษฐกิจหลายข่าว ยังเป็นข่าวดี U.S. growth: 3.9% in Q3 (!) 166,000 new jobs in October  การส่งออกดีขึ้น จากค่าเงินที่อ่อนตัวลง และเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าที่ยังแข็งแกร่ง

4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต subprime แต่ outlook ยังน่าห่วง  ราคาบ้านและยอดขายบ้านยังลงไม่หยุด ราคาบ้านยอดขายบ้าน  บ้านค้างอยู่ในตลาดนานขึ้น  การลงทุนสร้างบ้านใหม่หดตัวลง  Credit crunch as lending standard tightened อาจจะกระทบต่อการบริโภค และการลงทุนอื่นๆ  Oil: $100 a barrel!

5 ผลกระทบต่อระบบการเงิน Hedge fund เจ๊งกันไปหลาย CEO ของธนาคารยักษ์ใหญ่ออกไปแล้วสามคน Liquidity tightened/counterparty risk  Interbank market: LiborLibor  Commercial paper market  High yield/CDS Credit crunch…

6 ผลกระทบต่อระบบการเงิน More surprises…  write down ไปแล้วกว่า $40 billion  could be as much as $200-300 billion [or more..] Rising delinquencies and foreclosures Rising delinquencies  30-40% of subprime borrowers expected to default  Subprime: $1.2 trillion out of $10 trillion outstanding mortgages ผลกระทบที่แท้จริง ยังประเมินไม่ได้  ผลการดำเนินงานยังไม่ออก/ไม่ mark to market  ARM rates reset…reset

7 วิวัฒนาการ ตลาด Mortgage Banks as a sole provider GSE Securitization  Fannie Mae  Freddie Mac/Ginnie Mae Private labeled securitization  Sub-prime, alt-A ABCP

8 บทเรียนที่น่าสนใจ New financial landscape Regulated “core” FIs ลดบทบาทลง  ธนาคาร  Fannie Mae, Freddie Mac Financial market และ unregulated FIs มีบทบาท มากขึ้นใน financial intermediary  Hedge funds  Mutual funds/pension funds  Sovereign wealth funds

9 ข้อดี-ข้อเสีย Risk more dispersed, diversified Financial innovation  Distribution of risks/financial stability  Lax lending standard  Procyclicality

10 บทเรียนที่น่าสนใจ (2) Disclosure and borrower education Role of rating agencies/Transparency  Did investors understand their exposures? Maturity mismatches Bail-out & Moral Hazard? Agency problem in O2D model

11 สิ่งที่น่าจับตามอง “เมื่อ” เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง เศรษฐกิจ โลก จะรอดได้หรือเปล่า?  การส่งออกของประเทศอื่นๆ พึ่งพาตลาด สหรัฐอเมริกามากพอควร  Domestic demand ของประเทศกำลังพัฒนาจะ แข็งแกร่งพอเพื่อทดแทนการส่งออกหรือไม่? เงินเฟ้อกำลังจะกลับมา?

12 จบแล้ว

13 House prices are sliding


ดาวน์โหลด ppt ตรวจการณ์สถานการณ์ เศรษฐกิจโลก: ว่าด้วย ปัญหา subprime…. 13 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Disclaimer: ความเห็นในการสนทนาครั้งนี้ เป็นความเห็นส่วนบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google