งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบำรุงรักษาระบบ KKU-FMIS อาจารย์ที่ปรึกษา อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. กานดา สาย แก้ว อ. วสุ เชาวพานนท์ COE2008-20 นายศุภชัยเอกคณาสิงห์รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบำรุงรักษาระบบ KKU-FMIS อาจารย์ที่ปรึกษา อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. กานดา สาย แก้ว อ. วสุ เชาวพานนท์ COE2008-20 นายศุภชัยเอกคณาสิงห์รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบำรุงรักษาระบบ KKU-FMIS อาจารย์ที่ปรึกษา อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. กานดา สาย แก้ว อ. วสุ เชาวพานนท์ COE2008-20 นายศุภชัยเอกคณาสิงห์รหัส 473040619-4 นายสิทธิชัยสมทรัพย์รหัส 473040621-7

2 การวิเคราะห์ข้อมูล ความผิดพลาด ระบบ KKU-FMIS ตาราง SU_ERROR_LOG ฐานข้อมูล CCDB 13/6/2551 ถึง 13/10/2551 2,793,251 แถว Form 315

3 KKBGDT16 อนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย KKBGDT16 อนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย ( กลุ่มงบประมาณ ) พบจำนวนความผิดพลาด มากที่สุด คือ 559,676

4 User_ID : FN010221 [139,453 ] User_ID : FN010221 [139,453 ] FN : Finance FN : Finance

5 KKBGDT16 อนุมัติผูกพันและ เบิกจ่าย KKBGDT16 อนุมัติผูกพันและ เบิกจ่าย ( กลุ่มงบประมาณ ) User_ID: FN010221 [39,715 ]

6

7 แนวทางการแก้ไข ข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข ข้อผิดพลาด จัดทำเว็บไซต์ถามตอบ จัดทำเว็บไซต์ถามตอบ การทดสอบระบบ การทดสอบระบบ การจัดทำแผนภูมิสายงาน [Flow] การจัดทำแผนภูมิสายงาน [Flow]

8 User แนบ ไฟล์ Use r Admi n ส่ง คำถาม Admin ตอบ คำถาม จัดกลุ่ม Admi n ตอบ คำถาม เว็บไซต์ สอบ - ถาม เว็บไซต์ สอบ - ถาม ตั้ง คำถา ม ? MyS QL เฉพาะสมาชิก ถาม - ตอบ [Dynamic] ค้นหาคำถาม

9

10

11

12

13 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรค การทดสอบระบบ [ ระบบ KKU- FMIS] การทดสอบระบบ [ ระบบ KKU- FMIS] สิทธิการใช้งาน, ความปลอดภัย [Security] สิทธิการใช้งาน, ความปลอดภัย [Security]

14 แผนการที่จะ ดำเนินการต่อไป แผนการที่จะ ดำเนินการต่อไป ทดสอบการใช้งาน เว็บไซต์ ทดสอบการใช้งาน เว็บไซต์

15 Q&A???


ดาวน์โหลด ppt การบำรุงรักษาระบบ KKU-FMIS อาจารย์ที่ปรึกษา อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. กานดา สาย แก้ว อ. วสุ เชาวพานนท์ COE2008-20 นายศุภชัยเอกคณาสิงห์รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google