งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประสาทส่วนกลาง การพัก(rest) ไม่รู้สึกตัว(coma) รู้สติ หมดสติ ชั่วคราว สามารถปลุก ให้ตื่นได้ การนอนหลับ การนอนหลับ (Sleep)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประสาทส่วนกลาง การพัก(rest) ไม่รู้สึกตัว(coma) รู้สติ หมดสติ ชั่วคราว สามารถปลุก ให้ตื่นได้ การนอนหลับ การนอนหลับ (Sleep)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบประสาทส่วนกลาง การพัก(rest) ไม่รู้สึกตัว(coma) รู้สติ หมดสติ ชั่วคราว สามารถปลุก ให้ตื่นได้ การนอนหลับ การนอนหลับ (Sleep)

3 Electroencephalogram (EEG) แบ่งระยะของการนอนหลับ ออกเป็น 2 ระยะ 1.ระยะที่ไม่มีการกลอกของลูกตา (Non Rapid Eye Movement, NREM) แบ่งเป็น 4 ระยะย่อย 2. ระยะที่มีการกลอกของลูกตา (Rapid Eye Movement, REM) Slow wave sleep (SWS) NREM sleep ระยะของการนอนหลับ (Stage of sleep)

4 ตื่นนอน (sleep latency) NREM ระยะ 1 NREM ระยะ 4 NREM ระยะ 3 NREM ระยะ 2 REM NREM ระยะ 2 วงจรการนอนหลับ(Sleep cycle)

5 ปัจจัยโน้มนำการนอนหลับ (Sleep factor)  สิ่งแวดล้อม : แสง เสียง อุณหภูมิ  อายุ : วัยทารก VS วัยผู้ใหญ่  โภชนาการ : L-tryptophan  การออกกำลังกาย : หลับแบบ SWS ได้นานขึ้น

6 การนอนหลับไม่เพียงพอ (Sleep deprivation)  ผลกระทบต่อสุขภาพกาย - อ่อนล้า - ง่วงนอน - เป็นโรคง่าย  ผลกระทบต่อสุขภาพจิต - ทักษะการเข้าสังคมลดลง - หดหู่ ซึมเศร้า

7 Suprachiasmatic nucleus (SCN) pineal gland retina light Serotonin Melatonin retina dark Serotonin Melatonin SleepWake up ขณะนอนหลับ Melatonin

8 Cause of sleep deprivation - โรค Alzheimer - ฮอร์โมนต่างๆทำงานผิดปกติ - โรคกระดูก - แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และโรคกรดไหลย้อน - ปริมาณสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ผลกระทบจาก melatonin ที่ลดลง light Serotonin Melatonin Sleep deprivation ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ Melatonin

9 Preoptic area Acetylcholine GABA SWSGH 58 % GHRH ใน hypothalamus GH ช่วง SWS somatostatinGH Electrical activity ของ NA ใน locus coeruleus Acetylcholine ใน brain stem REM sleep ขณะนอนหลับ Growth hormone releasing hormone Somatostatin

10 REM sleep deprivation stress Electrical activity ของ NA ใน locus coeruleus wakefulnessSomatostatin GH Sleep deprivationGHRH mRNA GH ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ Growth hormone releasing hormone Somatostatin

11 ผลกระทบจากปริมาณ GHRH ที่เปลี่ยนแปลงไป - เหนี่ยวนำภาวะ insulin resistance และโรคเบาหวานชนิดที่สอง - การเจริญเติบโตในเด็กหรือลูกสัตว์จึงช้าลงหรือเจริญไม่เต็มที่ ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ

12 sleep melatonin ยับยั้ง adenylyl cyclase ผ่าน MT1 บนผิว thyrotroph กดการแสดงออกของ ยีนที่ใช้สังเคราะห์ TSH TSH การใช้พลังงาน อุณหภูมิร่างกายอบอุ่นคงที่ TH ขณะนอนหลับ thyroid hormone

13 TH ในเลือด (hypothyroxinemia) ผลกระทบจากปริมาณ TH ที่ลดลง Sleep deprivationPrepro-TRH mRNA express TypeII 5'-deiodinaseT3 ในสมอง TSH - อ่อนเพลีย - หนาวง่าย - เหนี่ยวนำให้เกิดโรคอ้วน ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ thyroid hormone

14 sleep melatonin stressor cortisol PER1, BMAL1 leptin Sleep deprivation ผลกระทบจากปริมาณ cortisol ที่เพิ่มขึ้น - กดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน - เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ insulin resistance โรคเบาหวานชนิดสอง โรคอ้วนและโรคหัวใจ - ฮอร์โมน progesterone, testosterone และ estradiol ผิดปกติ melatonin PER1, BMAL1 cortisol stressor Cortisol ขณะนอนหลับ ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ

15 NREM sleepการใช้ glucoseGlucose insulin Light NREM REM sleep การใช้ glucose Glucose cortisol insulinsomatostatin GH ขณะนอนหลับ Insulin

16 Acute sleep deprivation การใช้ glucose Glucose insulin Glucose ช่วงกลางวัน Glucose tolerance cortisol, somatostatin Chronic sleep deprivation ร่างกายปรับตัว หลั่ง insulin Normal glucose level Insulin resistance Diabetes type II ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ Insulin

17 sleep sympathetic nervous system Melatonin, insulin leptin ghrelin Sleep deprivation ผลกระทบจากปริมาณ leptin และ ghrelin ที่เปลี่ยนแปลงไป - เป็นปัจจัยโน้มนำให้เกิดโรคอ้วน - เหนี่ยวนำภาวะ insulin resistance และโรคเบาหวานชนิดที่สอง sympathetic nervous system Melatonin, insulin leptin ghrelin leptin และ ghrelin ขณะนอนหลับ ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ

18 Systemic vascular resistance Blood pressure Cardiac output Heart rate sympathetic  Parasympathetic  Sympathetic sympathetic Systemic vascular resistance Heart rate Blood pressure Cardiac output ขณะนอนหลับ ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ NREM sleep

19 อัตราการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกาย blood pressure Cardiac output Heart rate Parasympathetic Sympathetic ลดลง และเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ Heart rate Cardiac output blood pressure อัตราการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกาย Sympathetic ขณะนอนหลับ ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ REM sleep

20 Hypertension Sleep deprivation Venous return vessle constrictsympathetic blood pressure heart ratecardiac output ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ 1. Hypertension

21 Cortisol LDL-Cholesterol Gherlin Leptin glucose ในเลือด Fatty acid Calories intake Triglyceride และ Cholesterol LDL receptor (liver) ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ 2. Coronary heart disease

22 monocyte ยึดกับ endothelium แล้วเปลี่ยนเป็น macrophage เพื่อเก็บกิน LDL-cholesterol LDL-Cholesterol จับกับ endothelium foam cell endothelitis Atherosclerotic plaque Atherosclerosis Coronary heart disease

23  Th2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 ขณะตื่น  Immunoglobulin  ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม ภายนอกเซลล์ได้ดีกว่า ขณะนอนหลับ  Th1, IL-1, TNF-α  White blood cell  ตอบสนองแบคทีเรียและ Intracellular virus ดีกว่า  กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

24 สาเหตุที่ระบบภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นมากขึ้นขณะนอนหลับ  กลไกการใช้พลังงานจากกลูโคส : ปริมาณกลูโคสเหลือมากพอ สำหรับการแบ่งตัวของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน  ความเครียด : cortisol ลดลง ระบบภูมิคุ้มกันจึงทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ  ระดับฮอร์โมน : cortisol, epinephrine และ norepinephrine ลดลง ขณะที่ growth hormone, prolactin, melatonin และ leptin มากขึ้น ขณะนอนหลับ

25 ผลจากการนอนหลับอย่างเพียงพอต่อระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบภูมิคุ้มกันสามารถใช้กลูโคสในการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกัน  มีปริมาณเซลล์ภูมิคุ้มกันมากพอในการป้องกันร่างกาย และไซโตไคน์ได้อย่างเต็มที่  กระตุ้นให้การนอนหลับแบบ NREM ยาวนานขึ้น

26 Sleep deprivationNREM sleepWBC T-helper 1 IFN-γ IL-1, TNF-α ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ  ผลกระทบโดยตรงต่อไซโตไคน์ ผลจากการนอนหลับไม่เพียงพอต่อระบบภูมิคุ้มกัน

27 Sleep regulatory Substances : IL-1, TNF-α Possitive feedback SWS ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ ผลจากการนอนหลับไม่เพียงพอต่อระบบภูมิคุ้มกัน Sleep deprivation Sleep regulatory Substances : IL-1, TNF-α  ผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยโน้มนำการนอนหลับ

28 ร่างกายตื่นตัว การใช้กลูโคสระบบภูมิคุ้มกันขาดพลังงาน ความเครียดสะสม Cortisol, Norepinephrine, Epinephrine กดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์ภูมิคุ้มกัน  ผลกระทบโดยอ้อมต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ผลจากการนอนหลับไม่เพียงพอต่อระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ

29 Sleep deprivation Melatonin, leptincortisol กดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน “ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง จึงเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย”  ผลกระทบโดยอ้อมต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ผลจากการนอนหลับไม่เพียงพอต่อระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะนอนหลับไม่เพียงพอ

30 ตัวอย่างสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการนอนหลับไม่เพียงพอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบประสาทส่วนกลาง การพัก(rest) ไม่รู้สึกตัว(coma) รู้สติ หมดสติ ชั่วคราว สามารถปลุก ให้ตื่นได้ การนอนหลับ การนอนหลับ (Sleep)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google