งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ
รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ให้นิสิตแบ่งจำนวนเป็น 4 กลุ่ม และแบ่งงานกันในกลุ่ม เพื่อช่วยกันทำงานให้เสร็จ ภายในชั่วโมงเรียน แต่ละกลุ่มส่งงานไว้ที่หน้าห้องครู ในห้อง 3-310 สมาชิกกลุ่ม เซ็นชื่อ และ รหัสของตน ลงด้านหลังใบงานที่ช่วยกันทำในกลุ่มด้วย 18 มกราคม 2549

3 ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ มีมากขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าด้านใด
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการโทรศัพท์ ด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ด้านการเมืองการปกครอง ตอบและระบุข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือในกรอบด้านข้าง

4 สังคมโลก สังคมข่าวสาร สังคมฐานความรู้ เกิดจากความแพร่หลายของ ข้อมูลสารสนเทศผ่านสิ่งใดต่อไปนี้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์ เวิลด์ไวด์เว็บ โทรศัพท์ ตอบและระบุข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือในกรอบด้านข้าง

5 หน่วยงานแบบใดที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้
หน่วยงาน ค หน่วยงาน ข หน่วยงาน ก ตอบและระบุข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือในกรอบด้านข้าง

6 อะไรบ้างที่ทำให้ข้อมูลดิบ กลายเป็นสารสนเทศ
Verifying Classifying Summerizing Capturing Arranging/Sorting ระบุข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือลงในกรอบด้านข้าง

7 อะไรบ้างที่ทำให้ข้อมูลดิบ กลายเป็นสารสนเทศ
Reproducing Retrieving Calculating Storing Disseminating/ Communicating

8 ลองจัดลำดับการจัดการ ข้อมูลสารสนเทศกันดูหน่อย
Capturing Verifying Arranging/Sorting Classifying Summerizing 1 2 3 4 5 ระบุข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือลงในกรอบด้านข้าง

9 ลำดับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
Capturing Verifying Arranging/Sorting Classifying Summerizing 1 2 3 4 5 ระบุข้อมูลสนับสนุนที่เป็นภาษาไทย จากหนังสือ

10 ลำดับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
6 7 8 9 10 Calculating Storing Retrieving Reproducing Disseminating/ Communicating ระบุข้อมูลสนับสนุนที่เป็นภาษาไทย จากหนังสือ

11 ลองเลือกจัดระดับของสารสนเทศ กับภาพ
P I S W I S E I S ระบุข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือลงในกรอบด้านข้าง

12 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ
ระบุข้อมูลที่เป็นคำตอบจากหนังสือลงในกรอบด้านข้าง

13 วงจรการพัฒนาสารสนเทศ มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ระบุข้อมูลที่เป็นคำตอบจากหนังสือลงในกรอบด้านข้าง

14 ลองจัดลำดับดูนะ Design Problem Recognition Analysis Conversion
Feasibility Study Maintenance Construction ระบุข้อมูลที่เป็นคำตอบจากหนังสือลงในกรอบด้านข้าง


ดาวน์โหลด ppt หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google