งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 1 ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 1 ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 1 ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คือ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่จบมา 3 สาขา คือ การตลาด การเงิน การจัดการ จัดเก็บ ตัวอย่างมา 15 คน จงทดสอบความสัมพันธ์ของ เงินเดือนกับเกรดเฉลี่ย และสาขาที่จบ คำถาม 1. ภาควิชา 0 การตลาด 0 การเงิน 0 การจัดการ 2. เกรดเฉลี่ย....................... 3. เงินเดือน...........................

2 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 2 กำหนดให้ salary = เงินเดือนเริ่มต้น ( พันบาท ) gpa = เกรดเฉลี่ย major1 = (1 จบการตลาด, 0 จบสาขาอื่น ) major2 = (1 จบการเงิน, 0 จบสาขาอื่น )

3 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 3 ตัวอย่างการป้อนข้อมูล

4 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 4 แปลผลเอง

5 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 5 แปลผลเอง

6 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 6 แปลผลเอง 1. ทดสอบ  0 =0 ? 2. ทดสอบ  1 =0 ? 3. ทดสอบ  2 =0 ? 4. ทดสอบ  3 =0 ?

7 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 7 ดังนั้นจะได้สมการเป็น ^ Saraly=5.778GPA+3.43Major2 เมื่อกำหนดค่า GPA จะได้ ถ้าเป็นภาควิชาการตลาด จะได้ ^ Saraly=5.778GPA ถ้าเป็นภาควิชาการเงิน จะได้ ^ Saraly=5.778GPA+3.43 ถ้าเป็นภาควิชาการจัดการ จะได้ ^ Saraly=5.778GPA

8 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 8 ( แปลผลเอง )

9 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 9


ดาวน์โหลด ppt BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham 1 ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google