งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คือ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่จบมา 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คือ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่จบมา 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คือ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่จบมา 3 สาขา คือ การตลาด การเงิน การจัดการ จัดเก็บตัวอย่างมา 15 คน จงทดสอบความสัมพันธ์ของเงินเดือนกับเกรดเฉลี่ย และสาขาที่จบ คำถาม 1.ภาควิชา 0 การตลาด 0 การเงิน 0 การจัดการ 2.เกรดเฉลี่ย 3.เงินเดือน BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

2 กำหนดให้ salary = เงินเดือนเริ่มต้น(พันบาท) gpa = เกรดเฉลี่ย
major1 = (1 จบการตลาด, 0 จบสาขาอื่น) major2 = (1 จบการเงิน, 0 จบสาขาอื่น) BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

3 ตัวอย่างการป้อนข้อมูล
BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

4 แปลผลเอง แปลผลเอง BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

5 แปลผลเอง BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

6 แปลผลเอง ทดสอบ 0=0 ? ทดสอบ 1=0 ? ทดสอบ 2=0 ? ทดสอบ 3=0 ?
BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

7 ^ ดังนั้นจะได้สมการเป็น Saraly=5.778GPA+3.43Major2
ถ้าเป็นภาควิชาการตลาด จะได้ Saraly=5.778GPA ถ้าเป็นภาควิชาการเงิน จะได้ Saraly=5.778GPA+3.43 ถ้าเป็นภาควิชาการจัดการ จะได้ BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

8 (แปลผลเอง) BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham

9 BC428 (Dummy Varriable) A.Bootsaa Prakobtham


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง ตัวแปร Dummy บริษัทวิจัยแห่งหนึ่งคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คือ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่จบมา 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google