งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2 ในปัจจุบันการผ่าตัด บริเวณข้อไหล่และ ข้อเข่า ได้ถูกพัฒนาเทคนิค ให้สามารถผ่าตัดผ่านกล้อง (Arthroscopy) ทำให้ความ เจ็บปวดจากการผ่าตัด น้อยลง ระยะเวลาการนอน โรงพยาบาลสั้นลงและ สามารถกลับไปใช้ ชีวิตประจำวันหรือ เล่นกีฬาได้เร็วขึ้น โดยมี แผลผ่าตัดประมาณ 3-6 แผลเท่านั้น

3 การผ่าตัดส่องกล้องที่หัวไหล่

4 การผ่าตัดส่องกล่องเพื่อตัดเส้นเอ็น ไบเซปส์(Biceps)ที่หัวไหล่

5 arthroscopic biceps tenotomy
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อผ่าตัดเส้นเอ็น long head of biceps tendon โดยเส้นเอ็น long head of biceps tendon เป็นเส้นเอ็นที่เป็น สาเหตุของการปวดไหล่ที่สำคัญ เมื่ออักเสบ, ฉีกขาด มักจะทำให้ผู้ป่วยปวดไหล่มาก ไม่ สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ การตัดเส้นเอ็น long head of biceps tendon จะไม่ทำให้กำลังหรือความสามารถ ของไหล่และข้อศอกลดลง เนื่องจาก ร่างกายยังมีเส้นเอ็น short head of biceps tendon อีกเส้น ทำหน้าที่แทนกันได้ ผู้ป่วย จะปวดไหล่ลดลง สามารถประกอบกิจวัตร ประจำวันต่างๆ ได้

6 การผ่าตัดส่องกล่องเพื่อตัดซ่อมเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟ (Rotator cuff) ที่ฉีกขาดที่หัวไหล่

7 arthroscopic rotator cuff repair
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกล้ามเนื้อ rotator cuff ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อสำคัญที่ ใช้ในการขยับไหล่ ในผู้ป่วยที่มีการ ฉีกขาดของกล้ามเนื้อ rotator cuff ผู้ป่วยจะเจ็บไหล่มาก ขยับไหล่ได้ น้อยลง หรือไม่อาจขยับไหล่ได้เลย ดังนั้นการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อม กล้ามเนื้อ rotator cuff ในผู้ป่วยที่มี การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ rotator cuff จึงเป็นการผ่าตัดเพื่อลดการเจ็บปวดของ ไหล่ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ งานไหล่ได้ดีอีกครั้ง

8 การผ่าตัดส่องกล้องที่หัวเข่า

9 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเปลี่ยนเส้นเอ็นไขว้หน้าที่หัวเข่า


ดาวน์โหลด ppt การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google