งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผ่าตัดส่องกล้องข้อ ไหล่และข้อเข่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผ่าตัดส่องกล้องข้อ ไหล่และข้อเข่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผ่าตัดส่องกล้องข้อ ไหล่และข้อเข่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2 ในปัจจุบันการผ่าตัด บริเวณข้อไหล่และ ข้อเข่า ได้ถูกพัฒนา เทคนิคให้สามารถผ่าตัด ผ่านกล้อง (Arthroscopy) ทำให้ความเจ็บปวดจาก การผ่าตัดน้อยลง ระยะเวลาการนอน โรงพยาบาลสั้นลงและ สามารถกลับไปใช้ ชีวิตประจำวันหรือ เล่นกีฬาได้เร็วขึ้น โดยมี แผลผ่าตัดประมาณ 3-6 แผลเท่านั้น

3 การผ่าตัดส่องกล้องที่ หัวไหล่

4 การผ่าตัดส่องกล่องเพื่อ ตัดเส้นเอ็น ไบเซปส์ (Biceps) ที่ หัวไหล่

5 arthroscopic biceps tenotomy การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อผ่าตัดเส้นเอ็น long head of biceps tendon โดยเส้นเอ็น long head of biceps tendon เป็นเส้นเอ็นที่เป็น สาเหตุของการปวดไหล่ที่สำคัญ เมื่ออักเสบ, ฉีกขาด มักจะทำให้ผู้ป่วยปวดไหล่มาก ไม่ สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ การตัดเส้นเอ็น long head of biceps tendon จะไม่ทำให้กำลังหรือความสามารถ ของไหล่และข้อศอกลดลง เนื่องจากร่างกาย ยังมีเส้นเอ็น short head of biceps tendon อีกเส้น ทำหน้าที่แทนกันได้ ผู้ป่วยจะปวดไหล่ ลดลง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน ต่างๆ ได้

6 การผ่าตัดส่องกล่องเพื่อตัดซ่อม เส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟ (Rotator cuff) ที่ฉีกขาดที่หัวไหล่

7 arthroscopic rotator cuff repair การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกล้ามเนื้อ rotator cuff ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อสำคัญที่ ใช้ในการขยับไหล่ ในผู้ป่วยที่มีการฉีก ขาดของกล้ามเนื้อ rotator cuff ผู้ป่วย จะเจ็บไหล่มาก ขยับไหล่ได้น้อยลง หรือไม่อาจขยับไหล่ได้เลย ดังนั้นการ ผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกล้ามเนื้อ rotator cuff ในผู้ป่วยที่มีการฉีกขาด ของกล้ามเนื้อ rotator cuff จึงเป็นการ ผ่าตัดเพื่อลดการเจ็บปวดของไหล่ และ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานไหล่ได้ดี อีกครั้ง

8 การผ่าตัดส่องกล้องที่หัว เข่า

9 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อ เปลี่ยนเส้นเอ็นไขว้ หน้าที่หัวเข่า


ดาวน์โหลด ppt การผ่าตัดส่องกล้องข้อ ไหล่และข้อเข่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google