งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Working Group on Legal Metrology ผู้แทนประเทศไทย สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Working Group on Legal Metrology ผู้แทนประเทศไทย สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Working Group on Legal Metrology ผู้แทนประเทศไทย สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการกำกับดูแลงาน ด้านชั่งตวงวัด เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันใน การพัฒนางานด้านชั่งตวงวัดให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันและเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล

3 กิจกรรม / โครงการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ การ Harmonization กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ - สินค้าหีบห่อ ( Common Requirements for Pre-packaged Products ) - เครื่องชั่ง การพัฒนาขีดความสามารถ และความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ - Inter-laboratory comparison - การฝึกอบรม

4 Common Requirements for Pre-packaged Products ขนาดตัวเลขและตัวอักษร ที่แสดง ปริมาณสุทธิ หลักเกณฑ์การตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ บรรจุในหีบห่อ

5 เรื่องที่กำลังดำเนินการ เครื่องหมายรับรองการบรรจุสินค้าหีบห่อ ( IQ mark ) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้คำรับรอง เครื่องชั่ง


ดาวน์โหลด ppt Working Group on Legal Metrology ผู้แทนประเทศไทย สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google