งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” ระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ล้านนาช็อป 2010 เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” ระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ล้านนาช็อป 2010 เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” ระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ล้านนาช็อป 2010 http://lannashop2010.brinkster.net/ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

2 Project Team นางสาวธนัตติยา เขตคาม ผู้จัดการโครงการ นายพฤทธิ์ พวงศรี โปรแกรมเมอร์ นายชนะนันท์ เพียรธัญการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ นายวรรธนะ รอดพ่าย กราฟฟิก นายสุธนธิ์ ธรรมกูล ผู้ช่วยวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ นายอนุชัย เพ็ญผล ทดสอบระบบ

3 ข้อมูลโดยย่อ  การศึกษาและสอบถามปัญหาระบบการขายสินค้า ของร้านล้านนาช๊อป 2010 ซึ่ง เป็นผู้ผลิตและขาย สินค้าหัตกรรม เป็นร้านขายของที่ระลึกของเชียงใหม่ เช่น ตู้สามชั้นจิ๋ว พวงกุญแจ กล่องใส่กระดาษทิชชู กล่องใส่นามบัตร ที่คั่นหนังสือ ฯลฯ และทางร้าน ต้องการให้สินค้าเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจะได้เพิ่มยอดขายได้  ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ E- Commerc เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและสร้างความ น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการจัด จำหน่ายสินค้าได้ด้วย ซึ่งปกติจะขายตรงจากหน้าร้าน และคนท้องถิ่น โดยเพิ่มการสั่งซื้อออนไลน์ เป็นการ เพิ่มยอดสั่งซื้อจากลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักได้

4 ส่วนหน้าร้าน ล้านนาช็อป 2010 211 ม.5 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

5 การ Login ของสมาชิก

6 การสมัครสมาชิก

7 เมื่อ login เข้ามา จะแสดงหน้าจอ สั่งซื้อสินค้า

8 หน้าจอเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติม

9 หน้าสั่งซื้อสินค้า

10 ส่วนหลังร้าน  หน้า Login สำหรับ Admin

11 หน้าหลัก

12 จัดการข้อมูลสินค้า

13 จัดการข้อมูลประเภทสินค้า

14 จัดการข้อมูล Admin

15 ค้นหาสินค้า

16 รายการการสั่งซื้อสินค้าจากสมาชิก

17 รายการการชำระเงินจากสมาชิก

18 รายการส่งสินค้า

19 รายการข้อมูลสมาชิก

20 LOGO “ Add your company slogan ” http://lannashop2010.brinkster.net/


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” ระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ล้านนาช็อป 2010 เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google