งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!

3 คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไม ฝูงห่านอพยพจึงบินเป็นขบวน รูปตัว V? พระเจ้าย่อมทรงมีเหตุผล ที่ดี อยู่ในสัญชาติญาณนี้

4 ขณะที่ห่านแต่ละตัวกระพือปีกของมัน มันก็สร้างแรงยกตัวให้กับห่านที่บิน ตามมาด้วย ในขบวนรูปตัว V ห่านทั้งฝูงเพิ่มอัตรา การบินอย่างน้อย 71 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าที่แต่ละตัวจะบิน ลำพัง

5 … แล้วกลับเข้าขบวนโดยเร็ว เมื่อใดก็ตามที่ห่านตัวหนึ่ง หลุดออกจากขบวน มันจะรู้สึก ทันทีให้ต่อต้าน การที่จะบินตามลำพัง … เมื่อใดก็ตามที่ห่านตัวหนึ่ง หลุดออกจากขบวน มันจะรู้สึก ทันทีให้ต่อต้าน การที่จะบินตามลำพัง …

6 … ผู้คนที่ร่วมอยู่ในทิศทางเดียวกัน และสำนึกในความเป็นกลุ่มชนเดียวกัน สามารถไปถึงที่ที่กำลังไป ได้เร็วกว่าและง่ายกว่าที่จะไปตาม ลำพัง … ผู้คนที่ร่วมอยู่ในทิศทางเดียวกัน และสำนึกในความเป็นกลุ่มชนเดียวกัน สามารถไปถึงที่ที่กำลังไป ได้เร็วกว่าและง่ายกว่าที่จะไปตาม ลำพัง เช่นเดียวกับห่าน …

7 เมื่อห่านตัวหนึ่งเหนื่อย มันจะหมุนตัวไปอยู่หลัง ขบวน แล้วอีกตัวหนึ่งจะมาอยู่ ข้างหน้าแทน ผู้คนควรสำนึกว่า ที่สุด แล้ว ความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับ การทำงานเป็นทีม ผลัด กันทำงานหนัก และร่วมความเป็นผู้นำ ด้วยกัน เมื่อห่านตัวหนึ่งเหนื่อย มันจะหมุนตัวไปอยู่หลัง ขบวน แล้วอีกตัวหนึ่งจะมาอยู่ ข้างหน้าแทน ผู้คนควรสำนึกว่า ที่สุด แล้ว ความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับ การทำงานเป็นทีม ผลัด กันทำงานหนัก และร่วมความเป็นผู้นำ ด้วยกัน

8 ห่านที่อยู่แถวหลังจะส่งเสียงร้อง เชียร์ให้ห่านแถวหน้าเพิ่มความเร็ว เป็นเรื่องสำคัญที่เสียงร้องเชียร์ของ เราจากข้างหลัง ต้องเป็นเสียงที่ให้กำลังใจ มิฉะนั้น มันก็เป็นแค่ “ เสียงหนวกหู ” ห่านที่อยู่แถวหลังจะส่งเสียงร้อง เชียร์ให้ห่านแถวหน้าเพิ่มความเร็ว เป็นเรื่องสำคัญที่เสียงร้องเชียร์ของ เราจากข้างหลัง ต้องเป็นเสียงที่ให้กำลังใจ มิฉะนั้น มันก็เป็นแค่ “ เสียงหนวกหู ”

9 พวกมันจะอยู่ด้วยกัน จนกว่ามันจะบินได้อีกหรือตายไป พวกมันจะอยู่ด้วยกัน จนกว่ามันจะบินได้อีกหรือตายไป เมื่อห่านตัวหนึ่งป่วยหรือบาดเจ็บ ห่านอีกสองตัวจะทิ้งขบวนและตาม มันลงไป เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองมัน เมื่อห่านตัวหนึ่งป่วยหรือบาดเจ็บ ห่านอีกสองตัวจะทิ้งขบวนและตาม มันลงไป เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองมัน

10 แล้วมันจะเริ่มออกบินอีก ไปกับฝูงที่กำลังผ่านมา หรือไม่ก็พยายามไปตามฝูง ของมันให้ทัน แล้วมันจะเริ่มออกบินอีก ไปกับฝูงที่กำลังผ่านมา หรือไม่ก็พยายามไปตามฝูง ของมันให้ทัน เราเองเสียสละเพียงพอ ที่จะสมควรมีเพื่อนเช่นนี้ ในยามที่เราต้องการหรือไม่ ? เราเองเสียสละเพียงพอ ที่จะสมควรมีเพื่อนเช่นนี้ ในยามที่เราต้องการหรือไม่ ?

11 … เพื่อที่จะเรียนรู้จากการสร้างอัน มหัศจรรย์ของพระเจ้า คุณแค่ต้องหยุดให้นานพอที่จะสังเกต และปล่อยให้พระองค์ไขแสดงสิ่งอัศ จรรรย์ต่างๆแก่คุณ … เพื่อที่จะเรียนรู้จากการสร้างอัน มหัศจรรย์ของพระเจ้า คุณแค่ต้องหยุดให้นานพอที่จะสังเกต และปล่อยให้พระองค์ไขแสดงสิ่งอัศ จรรรย์ต่างๆแก่คุณ คุณไม่จำเป็นต้องเป็น นักวิทยาศาสตร์... คุณไม่จำเป็นต้องเป็น นักวิทยาศาสตร์...

12 “ จงถามสัตว์เดียรัจฉาน และมันจะ สอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมันจะบอก ท่าน หรือพูดกับแผ่นดินโลก และมันจะ สอนท่าน และถามปลาทะเล มันจะประกาศแก่ ท่าน ในสิ่งเหล่านี้มีสิ่งใดที่ไม่ทราบว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงกระทำให้ เป็นไปอย่างนั้น ” โยบ 12:7-9 บางคนได้ถามห่านแล้ว บางคนได้ถามห่านแล้ว PLEASE PASS THIS MESSAGE ON TO OTHERS! PLEASE PASS THIS MESSAGE ON TO OTHERS! www.tommyswindow.comFor more PowerPoint shows click here:


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google