งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! Are You Feeling Negative? Are You Feeling Negative? พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน บวก … พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! Are You Feeling Negative? Are You Feeling Negative? พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน บวก … พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! Are You Feeling Negative? Are You Feeling Negative? พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน บวก … พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน บวก … เราพูดกับตัวเองถึงด้าน ลบของสิ่งต่างๆ เราพูดกับตัวเองถึงด้าน ลบของสิ่งต่างๆ

3 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : มัน เป็นไปไม่ได้ มัน เป็นไปไม่ได้ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : ทุกสิ่ง เป็นไปได้ ทุกสิ่ง เป็นไปได้ ลูกา 18:27

4 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันเหนื่อย เกินไปแล้ว ฉันเหนื่อย เกินไปแล้ว พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราจะให้ การพักผ่อน แก่เจ้า เราจะให้ การพักผ่อน แก่เจ้า มัทธิว 11:28-30

5 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ไม่มีใครเลย รักฉันจริงๆ ไม่มีใครเลย รักฉันจริงๆ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เรารักเจ้า เรารักเจ้า ยอห์น 3:16; ยอห์น 13:34

6 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันไปต่อ ไม่ไหวแล้ว ฉันไปต่อ ไม่ไหวแล้ว พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : พระหรรษทาน ของเรา เพียงพอ พระหรรษทาน ของเรา เพียงพอ 2 โครินธ์ 12:9; สดุดี 91:15

7 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันมองไม่ ออก ว่าจะเป็นรูป ใด ฉันมองไม่ ออก ว่าจะเป็นรูป ใด พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราจะนำทาง เจ้า ทุกย่างก้าว เราจะนำทาง เจ้า ทุกย่างก้าว สุภาษิต 3:5-6

8 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันไม่ สามารถทำ ได้ ฉันไม่ สามารถทำ ได้ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เจ้าสามารถ ทำได้ ทุกสิ่ง เจ้าสามารถ ทำได้ ทุกสิ่ง ฟิลิปปี 4:13

9 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันไม่สามารถ ฉันไม่สามารถ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราสามารถ เราสามารถ 2 โครินธ์ 9:8

10 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : มันไม่คุ้มค่า หรอก มันไม่คุ้มค่า หรอก พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : มันจะคุ้มค่า แน่ มันจะคุ้มค่า แน่ โรม 8:28

11 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันไม่ สามารถ ยกโทษให้ ตัวเองได้ ฉันไม่ สามารถ ยกโทษให้ ตัวเองได้ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เรายกโทษ ให้เจ้า เรายกโทษ ให้เจ้า 1 ยอห์น 1:9; โรม 8:1

12 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันจัดการ ไม่ได้ ฉันจัดการ ไม่ได้ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราจะ สนับสนุน ทุกอย่างที่ เจ้าต้องการ เราจะ สนับสนุน ทุกอย่างที่ เจ้าต้องการ ฟิลิปปี 4:19

13 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันกลัว ฉันกลัว พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราไม่ได้ให้ จิตใจที่หวั่น กลัว แก่เจ้า เราไม่ได้ให้ จิตใจที่หวั่น กลัว แก่เจ้า 2 ทิโมธี 1:7

14 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันวิตกกังวล และเครียด เสมอ ฉันวิตกกังวล และเครียด เสมอ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : จงมอบความ ห่วงใย ทั้งสิ้นไว้ให้ เรา จงมอบความ ห่วงใย ทั้งสิ้นไว้ให้ เรา 1 เปโตร 5:7

15 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันไม่มีความ เชื่อ เพียงพอ ฉันไม่มีความ เชื่อ เพียงพอ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราได้ให้แต่ ละคน มีความเชื่อ ส่วนหนึ่งแล้ว เราได้ให้แต่ ละคน มีความเชื่อ ส่วนหนึ่งแล้ว โรม 12:3

16 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันฉลาด ไม่พอ ฉันฉลาด ไม่พอ พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราให้ปรีชา ญาณ แก่เจ้า เราให้ปรีชา ญาณ แก่เจ้า ยากอบ 1:5

17 คุณพูดว่า : คุณพูดว่า : ฉันรู้สึก โดดเดี่ยว เหลือเกิน ฉันรู้สึก โดดเดี่ยว เหลือเกิน พระเจ้า ตรัสว่า : พระเจ้า ตรัสว่า : เราไม่เคยไป จากเจ้า หรือละทิ้ง เจ้าเลย เราไม่เคยไป จากเจ้า หรือละทิ้ง เจ้าเลย ฮีบรู 13:5

18 “ ผู้มีความสุขไม่ใช่ผู้ที่อยู่ท่ามกลาง สิ่งแวดล้อมอันเหมาะเจาะ แต่คือผู้ที่มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่าง เหมาะสม ” “ ผู้มีความสุขไม่ใช่ผู้ที่อยู่ท่ามกลาง สิ่งแวดล้อมอันเหมาะเจาะ แต่คือผู้ที่มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่าง เหมาะสม ” -Hugh Downs, journalist and TV host. -Hugh Downs, journalist and TV host. “ บ่อยๆ เราปล่อยให้ตัวเราพ่ายแพ้ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เราควรลืม เราสูญเสียเวลาที่เอากลับคืนมาไม่ได้ไปกับ การคร่ำครวญที่เราทุกคนควรลืมเสีย ” “ บ่อยๆ เราปล่อยให้ตัวเราพ่ายแพ้ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เราควรลืม เราสูญเสียเวลาที่เอากลับคืนมาไม่ได้ไปกับ การคร่ำครวญที่เราทุกคนควรลืมเสีย ” —Andre Maurois (1885-1967) French writer. —Andre Maurois (1885-1967) French writer. CHEER UP SOMEONE’S DAY, PASS THIS MESSAGE ON! For more PowerPoint shows visit:www.tommyswindow.com ฉะนั้น จงคิดในด้านบวก เถิด !" ฉะนั้น จงคิดในด้านบวก เถิด !"


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! Are You Feeling Negative? Are You Feeling Negative? พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน บวก … พระเจ้ากลับมีคำตอบด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google