งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!

3 เธอเคยประหลาดใจไหมว่า ทำไมห่านจึง บินเป็นรูปตัววี ? ดุจดังกับประพฤติสัตว์ส่วนมาก พระเจ้ามีเหตุผลที่ดีที่ให้มันมี สัญชาติญาณเช่นนั้น

4 ขณะที่นกแต่ละตัวขยับปีกของมันช่วย ให้นกที่บินตามไปได้ ดันให้ขึ้น การบินแบบตัววี ทำให้ฝูงสามารถ บินได้ไกลกว่า 71% มากกว่านกแต่ละ ตัวบินเดี่ยว

5 และรีบกลับเข้าไปในรูปแบบวี เมื่อไหร่ก็ตามห่านตัวหนึ่งออกจากรูปแบบ มันรู้สึกได้ทันทีความลำบากของการต้าน ในการบินเดี่ยว

6 … คนที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มและช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่อยู่ตัวคน เดียว … คนที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มและช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่อยู่ตัวคน เดียว เช่นเดียวกับห่าน เช่นเดียวกับห่าน

7 เมื่อห่านตัวหนึ่งเหนื่อยมันจะเข้า แถวด้านหลังและห่านอีกตัวหนึ่งจะ แทนที่ ถ้าเรามีสามัญสำนึกเท่ากับห่าน เขาจะรู้ว่าความสำเร็จของเขาขึ้นอยู่ กับการทำงานเป็นทีม โดยการหมุนเวียนในการทำงาน หนักและในการเป็นผู้นำ เมื่อห่านตัวหนึ่งเหนื่อยมันจะเข้า แถวด้านหลังและห่านอีกตัวหนึ่งจะ แทนที่ ถ้าเรามีสามัญสำนึกเท่ากับห่าน เขาจะรู้ว่าความสำเร็จของเขาขึ้นอยู่ กับการทำงานเป็นทีม โดยการหมุนเวียนในการทำงาน หนักและในการเป็นผู้นำ

8 ห่านที่อยู่ด้านหลังร้อง เพื่อให้กำลังใจตัวที่ นำหน้า เพื่อเพิ่มความเร็ว เป็นสิ่งที่สำคัญที่ “ การร้องจากด้านหลัง ” เป็นรูปแบบให้กำลังใจ

9 พวกมันอยู่กับสมาชิกที่สุขภาพไม่ดี จนกว่า มันสามารถบินอีกครั้งหรือตายลง เมื่อห่านตัวหนึ่งได้ป่วยหรือมีบาดแผล สอง ตัวอื่นๆ จะออกจากรูปแบบแล้วตามมันลงไป ช่วยและป้องกัน

10 หลังจากนั้นพวกเขาจะรวม กับฝูงนกตัวหนึ่งที่ผ่านไป หรือพยายามบินไปทันฝูง ของเขา ขอให้พวกเราเป็นผู้เสียสละ อย่างมาก เพื่อให้ เราสมควร ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อ เดือดร้อน

11 … เพื่อเรียนจากสิ่งสร้างของพระเจ้า คุณควรใช้ เวลาที่จะสังเกตและปล่อยให้พระเจ้าได้เผยให้ เห็นสิ่งที่สวยงามที่พระเป็นเจ้าได้กระทำ … เพื่อเรียนจากสิ่งสร้างของพระเจ้า คุณควรใช้ เวลาที่จะสังเกตและปล่อยให้พระเจ้าได้เผยให้ เห็นสิ่งที่สวยงามที่พระเป็นเจ้าได้กระทำ เธอไม่จำเป็นต้องเป็น นักวิทยาศาสตร์ เธอไม่จำเป็นต้องเป็น นักวิทยาศาสตร์

12 “ ถามสัตว์เดรัจฉาน, และพวกเขาจะสอนเธอ ; และนกอากาศ, และพวกเขาจะบอกเธอ ; หรือพูดกับโลก, และมันจะสอนเธอและปลา ทะเลจะอธิบายถึงเธอ ระหว่างสิ่งสร้าง เหล่านี้มีสิ่งใดที่ไม่รู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้า ได้กระทำหรือ ? หนังสือยอน 12:7-9 จงส่งข้อความนี้ไปยังคนอื่นชมได้ จงส่งข้อความนี้ไปยังคนอื่นชมได้ www.tommyswindow.com ที่ PowerPoint shows เพิ่มได้ที่เพิ่มได้ที่


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน จากห่าน AUTHOR UNKNOWN CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google