งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" จงมุ่งหน้าหา ความชอบธรรม ความเคารพรักพระ เจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ อ่อนโยน " (1 ทิโมธี 6, 11)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" จงมุ่งหน้าหา ความชอบธรรม ความเคารพรักพระ เจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ อ่อนโยน " (1 ทิโมธี 6, 11)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 " จงมุ่งหน้าหา ความชอบธรรม ความเคารพรักพระ เจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ อ่อนโยน " (1 ทิโมธี 6, 11)

4 ในชีวิตประจำวันของเรา เราจะมีคุณธรรมเหล่านี้ ทั้งหมดได้อย่างไร

5 ดูจะเป็นเรื่องยาก หากเรา จะพยายามปฏิบัติทีละอย่าง ๆ ทำไมเราไม่เจริญชีวิต ขณะปัจจุบันอย่างเต็มที่เล่า ดูจะเป็นเรื่องยาก หากเรา จะพยายามปฏิบัติทีละอย่าง ๆ ทำไมเราไม่เจริญชีวิต ขณะปัจจุบันอย่างเต็มที่เล่า

6 หากเราเจริญ ชีวิตขณะ ปัจจุบันด้วย การทำตาม พระประสงค์ ของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรง ประทับใน บุคคลผู้นั้น และหากพระ เจ้าทรงประทับ ในเขา ความ รักของผู้นั้นก็ จะเข้มข้นมี ชีวิตชีวา

7 ผู้ที่เจริญชีวิตขณะปัจจุบันอย่างดี ปฏิบัติตนถูกต้อง ตามแต่สถานการณ์เรียกร้อง เขาจะอดทน มั่นคง อ่อนโยน สมถะ บริสุทธิ์ มีใจเมตตา เพราะว่าเขาผู้นั้นมี ความรักที่สูงส่งและแท้จริง เขาจะรักพระเจ้าอย่างสิ้นสุด จิตใจ สุดวิญญาณและสุดกำลัง

8 ด้วยการชักนำ ขององค์พระจิต เจ้า เขาจะได้รับ ความสว่าง ภายในจะไม่ ตัดสินใคร ไม่คิดร้ายต่อ ใคร เขาจะรัก เพื่อนบ้าน เหมือนรัก ตนเอง เขาจะ กล้าเจริญชีวิต ตามสิ่งที่พระวร สารท้าทาย นั่น คือ “ หันแก้มอีก ข้างหนึ่งให้ ” และ “ จงไปกับ เขาสองหลัก เถิด ”

9 " จงมุ่งหน้าหา ความชอบธรรม ความเคารพรักพระ เจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ อ่อนโยน " (1 ทิโมธี 6, 11)

10 นักบุญเปาโล เขียนประโยค ดังกล่าวเพื่อ สอนทิโมธี เขา เป็นผู้ร่วมงานที่ ซื่อสัตย์ของ นักบุญเปาโล เดินทางด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน เขาได้รับความ ไว้วางใจเป็น อย่างมากจาก ท่านเสมือนเป็น บุตร

11 และหลังจากที่ท่าน เขียนประณามความ หยิ่งจองหอง นิสัยขี้ อิจฉา การชอบทะเลาะ วิวาท และปล่อยใจ ผูกพันกับทรัพย์สมบัติ แล้ว ท่านได้เขียน เตือนเขาว่า “ ในฐานะที่ ท่านเป็นคนของพระ จงหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ”

12 เชิญชวนเขาให้มุ่งสู่ ชีวิตที่เจิดจ้าด้วย คุณธรรมโดยเฉพาะ อย่างยิ่งคุณธรรม แบบคริสตชน

13 ข้อความดังกล่าวคงทำให้เรานึกไปถึงข้อตั้งใจของเราใน วันที่เรารับศีลล้างบาปว่า เราจะละทิ้ง “ ความชั่วร้าย ” (“ หลีกหนี ”) และจะปฏิบัติตาม “ คุณธรรม ” (“ มุ่งมั่น ”) องค์พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเรา และทรงทำให้ เรามีความสามารถ และมีพละกำลังในการปฏิบัติ ตามคำสอนของนักบุญเปาโล

14 " จงมุ่งหน้าหา ความชอบธรรม ความเคารพรักพระ เจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ อ่อนโยน " (1 ทิโมธี 6, 11)

15 ประสบการณ์การ เจริญชีวิตของกลุ่ม หญิงสาวที่ริเริ่ม คณะโฟโคลาเรที่ เมืองเตร็นท์ในปี ค. ศ. 1944 อาจ ช่วยเราให้เข้าใจได้ ดีขึ้นว่า เราจะเจริญ ชีวิตตามพระวาจา ได้อย่างไร จะมี ความรัก ความ อดทนและความ อ่อนโยนได้อย่างไร

16 ไม่ง่ายเลยที่เราจะมีความรัก ต่อผู้อื่นได้ตลอดเวลา ในกลุ่ม เรา ในเรื่องความสัมพันธ์ต่อ กัน บางครั้งก็มีสิ่งบาดหมาง ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของเราลดน้อยลง เช่น ในยามที่เราเห็น ข้อบกพร่องของผู้อื่น และเราเริ่มตัดสินเขา นี่ทำให้ความรักในกลุ่ม ลดน้อยถอยลง

17 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว วันหนึ่งเราจึงคิดทำ ข้อตกลงร่วมกัน เราเรียกข้อตกลงนี้ว่า “ คำมั่นสัญญาแห่งความรักเมตตา ”

18 ทุกเช้า เราตั้งใจ แน่วแน่ว่า เราจะ มองทุกคนที่เราพบ เห็น ไม่ว่าจะใน กลุ่มโฟโคลาเร ใน โรงเรียน ที่ทำงาน หรือในที่อื่นๆ เสมือนว่าเขาเป็น คนใหม่สำหรับเรา เราไม่จดจำ ข้อบกพร่องใดๆ ของเขา แต่ให้ ความรักครอบคลุม ทุกสิ่ง หมายความ ว่า เราติดต่อกับทุก คนด้วยจิตใจที่ เมตตา ให้อภัยกับ ทุกคน

19 นี่เป็นความ มุ่งมั่นของพวก เราทุกคน สิ่งนี้ ช่วยให้พวกเรา รักผู้อื่นก่อน และรักให้มาก ที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ ตาม ตัวอย่างของ พระเจ้าผู้ทรง เมตตา ทรง ให้อภัย และลืม อดีตอย่าง สิ้นเชิง

20 " จงมุ่งหน้าหา ความชอบธรรม ความ เคารพรักพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ อ่อนโยน " (1 ทิโมธี 6, 11) พระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนจัดทำโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคีย่า ลูบิค Anna Lollo Anna Lollo Placido D’Omina กราฟฟิก โดย Anna Lollo ด้วยความร่วมมือจาก Fr. Placido D’Omina Placido D’Omina Anna LolloPlacido D’Omina (ซิซิลี - ประเทศอิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt " จงมุ่งหน้าหา ความชอบธรรม ความเคารพรักพระ เจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ อ่อนโยน " (1 ทิโมธี 6, 11)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google