งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำวิจัยอย่างไรจึงจะมีความสุข. อะไรทำให้ชีวิตมีความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำวิจัยอย่างไรจึงจะมีความสุข. อะไรทำให้ชีวิตมีความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำวิจัยอย่างไรจึงจะมีความสุข

2 อะไรทำให้ชีวิตมีความสุข

3 รางวัลแห่งชีวิต ( ที่แตกต่าง )

4 รางวัล แห่งชีวิต สำหรับ นักวิจัย ค้นพบ และ สร้างสรรค์

5 รางวัล แห่งชีวิต สำหรับ นักวิจัย ค้นพบ – สิ่งที่ไม่เคยพบ - คำตอบของคำถามที่ไม่เคยตอบ ( ทฤษฎี ) และ สร้างสรรค์ - วิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่

6 รางวัลอื่นๆ จากการ ค้นพบ และ สร้างสรรค์งานวิจัย ประโยชน์ ชื่อเสียง เงิน

7 ทำวิจัยอย่างไรจึงจะมีความสุข รางวัลแห่ง ชีวิตคือ ? รู้ ( ตัวเอง ) ได้อย่างไร ?

8 ทำวิจัยอย่างไรจึงจะมีความสุข รางวัลแห่ง ชีวิตคือ ค้นพบ และ สร้างสรรค์ ถ้ า

9 ทำวิจัยอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ( ได้รับรางวัลแห่งชีวิต ) วัฒนธรรมของตนเองและสถาบัน

10 ทำวิจัยอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ วิจัยเพื่อรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ วิธีการ • ทำวิจัยในสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ได้ • ทำให้เสร็จเร็วกว่า • ทำในสิ่งที่คิดไม่ถึง

11 ทำวิจัยอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ วิจัยเพื่อรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ทำในสิ่งที่คิดไม่ถึง วิธีการ - ความคิดสร้างสรรค์ - สังเกต และสงสัย

12 ความทุกข์และอุปสรรค • ความทุกข์ มาจากความคาดหวัง และกลัวว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นไป ตามที่ต้องการ • ความหมายอยู่ที่วิธีการไม่ใช่ ผลลัพธ์ • อุปสรรค สามารถจัดการได้ด้วย ความเข้าใจเหตุผลของภาพรวม และบริหารจัดการอย่างฉลาด

13 คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัว เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ฝึกแก้ปัญหา ฝึกคิดและมองโลกแบบ ไม่ยึดมั่นถือมั่น เพื่อฝันที่เป็นจริงและ ชีวิตที่สมบูรณ์ ละทิ้งความ กลัว สร้างจิตใจ แห่งการต่อสู้ How? I believe the situation is similar to Buddha’s doctrine which categorized people into 4 classes of lotuses depending on the height in relation to the level of water. Usually, everyone is underwater. The only way for such the lotus (student) to grow and bloom is to learn and understand by themselves. Teachers, laboratories and other modes of facilitators are just sunlight, water and soil to help the lotus grow. It is not possible to reduce the water level or for anyone to pull the lotus up above the water. Apiwat Mutirangura


ดาวน์โหลด ppt ทำวิจัยอย่างไรจึงจะมีความสุข. อะไรทำให้ชีวิตมีความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google