งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิพัฒนรักษ์ การส่งเสริมเครือข่าย กองทุนสุขภาพ แรงงานข้ามชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิพัฒนรักษ์ การส่งเสริมเครือข่าย กองทุนสุขภาพ แรงงานข้ามชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิพัฒนรักษ์ การส่งเสริมเครือข่าย กองทุนสุขภาพ แรงงานข้ามชาติ

2

3

4

5 10 ปีผ่านไป  เรายังคุยเรื่อง พสต อสต  เรายังคุยเรื่อง ดรอปอิน  เรายังคุยเรื่องการเข้าถึง ARV  เรายังคุยเรื่องการส่งต่อเพื่อการกินยาระหว่าง ประเทศ ( จังหวัด )  เรายังคุยเรื่องการเลือกปฏิบัติ  เรายังคุยเรื่องผู้บังคับใช้กฎหมาย  เรายังคุยเรื่องการเข้าถึงแรงงาน  เราคุยๆๆๆๆๆๆ แล้วเขาคุยมั้ย

6 เราเป็นใคร  ทำงานระหว่างรัฐ VS แรงงาน  ภาคระดับท้องที่ คาดหวังจากเรา  เราไม่มีงบประมาณ ที่ต่อเนื่อง  จุดแข็งในการ ทำงานป้องกัน HIV ในกลุ่มแรงงานข้าม ชาติของเราคือ ???

7 ความจริงที่มิอาจปฏิเสธ  ถึงจะทำงานมากี่ปี เราก็ยังเป็นคนนอก สำหรับพวกเขา  เขาไม่ได้เปิดทุกเรื่องกับเรา  เขามีเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เรา  ถ้าเราทำ - เขาได้ประโยชน์ - เอา อะไรที่ เสี่ยงต่อเขา ????  ความเข้มข้นทางความคิด ความคาดหวัง ที่แตกต่างกัน PR-SR – Outreach worker – Peer – volunteer

8 ปรัชญาการทำงาน  Work with ไม่ใช่ work for  เขาต้องโตและแข็ง ไม่ใช่เรา  เขาต้องสะท้อนความรู้สึก และปกป้อง สิทธิตัวเองไม่ใช่เรา  อย่ามองว่าเขาคือผู้ด้อย แต่ต้องมองว่า เขาคือหุ้นส่วน  พวกเราอย่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ให้ กระหายที่จะเรียนรู้  ทุกคำตอบอยู่ในกลุ่มพวกเขา ไม่ใช่อยู่ ในห้องประชุม  เปลี่ยนบทบาทจาก trainer to facilitator

9 ออมทรัพย์ – กองทุนสุขภาพ  ของฟรีไม่มีในโลก หรือถ้ามีแป๊บเดียวก็หมด  ออมทรัพย์คือเก็บออม ฝึกนิสัยประหยัด มีเงิน แก้ปัญหายามจำเป็น  การรวมกลุ่ม - ลดต่างคนต่างเก่ง ฝึกการ ยอมรับและทำงานร่วมกัน เราต้องวางบทบาท ให้เหมาะ  หลายกลุ่ม เชื่อมกันเป็นเครือข่าย ( ลืม โครงสร้าง พสต อสต ซะ เรียนรู้โครงสร้าง ของพวกเขา )  กิจกรรมไหนดี ทำต่อ กิจกรรมไหนไม่สำเร็จ อย่าท้อ อย่าถอย หาทางอื่น คิด / ทำ นอก กรอบ  พวกเราอาจจะไม่มีทุนที่เป็นเงินมากมาย แต่ มากพอที่จะเข้าถึงและสร้างทุนทางสังคม ( กลุ่ม เครือข่าย ) และทุนทางวัฒนธรรม

10 เริ่มจากออมทรัพย์ Input : ออม ทรัพย์ ( ฝาก / กู้ ) Process : การ รวมตัว เครือข่าย การแลกเปลี่ยน ข้อมูล Output/Outco me สวัสดิการ ชุมชน : ร้านค้า ฌาปนกิจ กองทุนพัฒนา กองทุนสุขภาพ

11 ถึงแม้ว่า... ฟ้ามิตรหมด  กลุ่ม เครือข่ายยังอยู่  แกนนำของเขา ทำงานเพื่อพวกเขา กันเอง  หน่วยงานสนใจและให้ความสำคัญกับ ความเป็นเครือข่าย มากกว่าการดูบัตร ( เถื่อนหรือไม่เถื่อน )

12 Thank You  Imagination is more importance than knowledge.  Learn to know how is more importance than learn to know what.


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิพัฒนรักษ์ การส่งเสริมเครือข่าย กองทุนสุขภาพ แรงงานข้ามชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google