งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกของผู้นำ แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมาก เท่ากับที่เคยเชื่อกัน ก็จริง และไม่มีความเห็นพ้องกันเสียเลย ทีเดียวเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกที่แน่นอนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกของผู้นำ แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมาก เท่ากับที่เคยเชื่อกัน ก็จริง และไม่มีความเห็นพ้องกันเสียเลย ทีเดียวเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกที่แน่นอนของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกของผู้นำ แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมาก เท่ากับที่เคยเชื่อกัน ก็จริง และไม่มีความเห็นพ้องกันเสียเลย ทีเดียวเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกที่แน่นอนของ ผู้นำก็ตาม แต่ก็ได้มีความพยายามที่จะจัด เรียงลำดับลักษณะบุคลิกของผู้นำที่ประสบ ความสำเร็จ อันได้แก่ 1. ความเฉลียวฉลาดมี ปัญญา ปฏิภาณ 2. ความมั่นใจในตนเอง 3. สมาคมกับผู้อื่นได้ดี ตอนที่ 3 ผู้นำ

2 4. มีเจตจำนง อันแน่วแน่ 9. อื่น ๆ 5. มองโลกตามความเป็น จริง 6. ความเด่นหรือความมี อำนาจ 7. มีทัศนคติในเชิง บวกต่อมนุษย์ 8. มีมนุษย สัมพันธ์ ผู้นำ

3 มนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์นั้นสร้างได้ไม่ยากนักถ้ารู้จัก การให้ย่อมได้ผล ให้ความรักให้อภัยให้เกียรติคนไม่ยกตน ข่มท่านนั่นแหล่ะดี จะพูดจาน่าฟังทั้งอ่อนหวานไม่ระราน ผู้ใดให้หมองศรี รู้คุณคนแทนคุณท่านในทันทีไม่ย่ำยี เหยียดหยามประณามคน เริ่มจากเราจริงใจให้เขาก่อนผล สะท้อนจะมีทวีผล รู้จักเอาใจเขาใส่ใจตนจะมากล้นคบ มิตรสนิทนาน สุเทพ สังข์เพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง ผู้นำ

4 การสร้างนิสัย “ ความคิดริเริ่ม ” สู่ ความเป็น “ ผู้นำ ” 1. กำจัดนิสัย ผัดวันประกันพรุ่ง 3. ควรฝึกตัดสินใจ ด้วยตนเอง 2. มุ่งเรียกร้องและชักชวน ผู้นำ

5 1. เอาใจเขามา ใส่ใจเรา หลักการหรือกฎเกณฑ์ แห่งการเป็นผู้นำ 2. บรรเทาการ ปฏิบัติ 4. มองตนอย่างผู้นำ 3. วิสัยทัศน์ที่แยบ ยล ผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกของผู้นำ แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมาก เท่ากับที่เคยเชื่อกัน ก็จริง และไม่มีความเห็นพ้องกันเสียเลย ทีเดียวเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกที่แน่นอนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google