งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมากเท่ากับที่เคยเชื่อกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมากเท่ากับที่เคยเชื่อกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมากเท่ากับที่เคยเชื่อกัน
ตอนที่ 3 บุคลิกของผู้นำ แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมากเท่ากับที่เคยเชื่อกัน ก็จริง และไม่มีความเห็นพ้องกันเสียเลยทีเดียวเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกที่แน่นอนของผู้นำก็ตาม แต่ก็ได้มีความพยายามที่จะจัดเรียงลำดับลักษณะบุคลิกของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ อันได้แก่ 1. ความเฉลียวฉลาดมีปัญญา ปฏิภาณ 2. ความมั่นใจในตนเอง 3. สมาคมกับผู้อื่นได้ดี

2 ผู้นำ 4. มีเจตจำนงอันแน่วแน่ 5. มองโลกตามความเป็นจริง
6. ความเด่นหรือความมีอำนาจ 7. มีทัศนคติในเชิงบวกต่อมนุษย์ 8. มีมนุษยสัมพันธ์ 9. อื่น ๆ

3 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์นั้นสร้างได้ไม่ยากนัก ถ้ารู้จักการให้ย่อมได้ผล ให้ความรักให้อภัยให้เกียรติคน ไม่ยกตนข่มท่านนั่นแหล่ะดี จะพูดจาน่าฟังทั้งอ่อนหวาน ไม่ระรานผู้ใดให้หมองศรี รู้คุณคนแทนคุณท่านในทันที ไม่ย่ำยีเหยียดหยามประณามคน เริ่มจากเราจริงใจให้เขาก่อน ผลสะท้อนจะมีทวีผล รู้จักเอาใจเขาใส่ใจตน จะมากล้นคบมิตรสนิทนาน สุเทพ สังข์เพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง

4 การสร้างนิสัย “ความคิดริเริ่ม” สู่ความเป็น “ผู้นำ”
1. กำจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง 2. มุ่งเรียกร้องและชักชวน 3. ควรฝึกตัดสินใจด้วยตนเอง

5 หลักการหรือกฎเกณฑ์แห่งการเป็นผู้นำ
1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 2. บรรเทาการปฏิบัติ 3. วิสัยทัศน์ที่แยบยล 4. มองตนอย่างผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt แม้ว่าบุคลิกของผู้นำจะไม่มีความสำคัญมากเท่ากับที่เคยเชื่อกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google