งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 Four Theories of Judging Art  1) ทฤษฎีเลียนแบบนิยม (Imitationalism Theory) is to see a real world.  2) ทฤษฎีรูปทรงนิยม (Formalism Theory) is to strict in design and elements of art.  3) ทฤษฎีอารมณ์นิยม (Emotionalism Theory) is to concentrate on the mood of artists.  4) ทฤษฎีเครื่องมือนิยม (Instrumentalism Theory) is concerned to audiences.

3 Which theories are there in this picture?

4

5 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google