งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ 5310900519 คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ 5310900519 คณะสัตวแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ 5310900519 คณะสัตวแพทยศาสตร์

2

3 มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียน สระแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

4 และ.... ด้วยคะแนน admission ทำให้มาอยู่ที่..... คณะสัตวแพทยศาสตร์

5 ได้พบกับ สาย.... รหัส

6 พบ... เพื่อน !!!

7 กลุ่มนี้... ใจ !!

8 Friend There is a mystic power in the ties which friendship throws around the human heart. มิตรภาพมีพลัง ลึกลับที่สามารถพันผูก ใจคน ไว้ด้วยกันได้

9

10 ชอบ กิน !!!

11 สัมนา...Vet KU

12 ถ้าไม่ได้เรียนสัตว แพทย์.... ก็คง... สถาปัตย์ ซิ่วตอนนี้คงไม่ทัน...T^T

13 Are you gonna finish strong? คำถามสั้นๆที่คุณต้องตอบกับตัวเอง... Nick Vujicic... แรงบันดาลใจ

14 โตไป... เป็น สัตว แพทย์ สัตวแพทย์พร้อมใจช่วยมวลชน ด้วยอดทนนำความเจริญสุขสันต์ รักษาสัตว์และป้องกัน.... มิเคยหวั่นแม้ลำบากอันตราย

15 The End


ดาวน์โหลด ppt Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ 5310900519 คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google