งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ 5310900519 คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ 5310900519 คณะสัตวแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

2 ประวัติ... ชื่อ: นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ ชื่อเล่น: พลอย เกิด: 24 มิถุนายน 2534 ปัจจุบันศึกษา: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสระแก้ว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสระแก้ว

4 และ....ด้วยคะแนน admission ทำให้มาอยู่ที่
.....คณะสัตวแพทยศาสตร์

5 ได้พบกับสาย....รหัส

6 พบ...เพื่อน!!!

7 กลุ่มนี้...ใจ!!

8 Friend There is a mystic power in the ties which friendship throws around the human heart. มิตรภาพมีพลังลึกลับที่สามารถพันผูกใจคน ไว้ด้วยกันได้

9

10 ชอบกิน!!!

11 สัมนา...Vet KU

12 ถ้าไม่ได้เรียนสัตวแพทย์....
ก็คง...สถาปัตย์ ซิ่วตอนนี้คงไม่ทัน...T^T

13 ...แรงบันดาลใจ Are you gonna finish strong?
คำถามสั้นๆที่คุณต้องตอบกับตัวเอง... ...แรงบันดาลใจ Nick Vujicic

14 โตไป...เป็น สัตวแพทย์ สัตวแพทย์พร้อมใจช่วยมวลชน ด้วยอดทนนำความเจริญสุขสันต์ รักษาสัตว์และป้องกัน....มิเคยหวั่นแม้ลำบากอันตราย

15 The End


ดาวน์โหลด ppt Hello… นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ 5310900519 คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google