งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHANIKARN PUANGTHONG ( EARTH ). About me ชื่อ - สกุล : น. ส. ชนิกานต์ พ่วงทอง ชื่อเล่น : เอิร์ธ วันเกิด : 16 กรกฎาคม 2536 อายุ : 19 ปี การศึกษา : มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHANIKARN PUANGTHONG ( EARTH ). About me ชื่อ - สกุล : น. ส. ชนิกานต์ พ่วงทอง ชื่อเล่น : เอิร์ธ วันเกิด : 16 กรกฎาคม 2536 อายุ : 19 ปี การศึกษา : มัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHANIKARN PUANGTHONG ( EARTH )

2 About me ชื่อ - สกุล : น. ส. ชนิกานต์ พ่วงทอง ชื่อเล่น : เอิร์ธ วันเกิด : 16 กรกฎาคม 2536 อายุ : 19 ปี การศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษา วิทยาเขต บางเขน ปัจจุบัน : คณะสัตว แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ ชั้นปีที่ 2

3 EDUCATION มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา วิทยาเขตบางเขน ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

4 Families are like fudge - mostly sweet with a few nuts

5 No heaven can heaven be, if my horse isn't there to welcome me

6 "The more people I meet the more I like my dog."

7 "A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out."

8 T h I s I s w h o a m I

9

10


ดาวน์โหลด ppt CHANIKARN PUANGTHONG ( EARTH ). About me ชื่อ - สกุล : น. ส. ชนิกานต์ พ่วงทอง ชื่อเล่น : เอิร์ธ วันเกิด : 16 กรกฎาคม 2536 อายุ : 19 ปี การศึกษา : มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google