งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office PowerPoint
เปิดป้ายทายภาพด้วย Microsoft Office PowerPoint โดย นางสาวกชพรรณ สมอเนื้อ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดบางเสาธง สำนักงานเขตบางกอกน้อย

2 เปิดป้ายทายภาพ คำอธิบาย ให้นักเรียนนำเมาส์คลิกที่ตัวเลขเพื่อดูภาพอุปกรณ์ด้านหลังแล้วตอบคำถาม 1 2 3 4 5 6 7 8

3 อะ อะ ! นับคะแนนกันด้วยความ ซื่อสัตย์นะคะเด็ก ๆ

4 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
1 2 3 4 5 เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

6 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
1 2 3 4 5 เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

7 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
1 2 3 4 5 เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

8 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
1 2 3 4 5 เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

9 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
1 2 3 4 5 เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

10 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
1 2 3 4 5 เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

11 ลองทายสิว่าภาพนี้คืออุปกรณ์ชนิดใด
1 2 3 4 5 เกณฑ์ เปิด ป้าย 1 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 2 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 3 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 4 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 6 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

12 ไว้เจอกันใหม่ ได้คะแนนกันเท่าไหร่คะ


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google