งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทัพอุตฯยางไทย สู้ศึกใหญ่ ตลาดเสรีอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทัพอุตฯยางไทย สู้ศึกใหญ่ ตลาดเสรีอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทัพอุตฯยางไทย สู้ศึกใหญ่ ตลาดเสรีอาเซียน
6 มีนาคม 2557 บุญหาญ อู่อุดมยิ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1

2 ลำดับการนำเสนอ AEC เป็นอย่างไร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย เป็นอย่างไร ตัวอย่างอุตสาหกรรมยางในบางประเทศในอาเซียน การเตรียมตัวสู้ศึกใหญ่รับ AEC

3 การค้าเสรี ไม่มีภาษีระหว่างกัน การเคลื่อนย้ายบริการเสรี การลงทุนเสรี
AEC เป็นอย่างไร ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ ล้านคน การค้าเสรี ไม่มีภาษีระหว่างกัน การเคลื่อนย้ายบริการเสรี การลงทุนเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี เริ่มใช้ครบทั้ง 10 ประเทศ ปลายปี พ.ศ. 2558

4 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย เป็นอย่างไร
ประเทศไทย – ผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ ทำจากยางแห้ง 70% ทำจากน้ำยางข้น 30% ยางล้อ รวมยางนอก ยางใน ยางรอง ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในงานวิศวกรรม ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เส้นด้ายยางยืด อุปกรณ์ยางทางการแพทย์ โฟมยาง 4

5 ไทย

6

7

8 8

9 99 10/17/13 9

10

11 การติดตั้งยางปูพื้นในลิฟท์โดยสาร
11

12 ยางรองคอสะพาน 12

13 13

14 ยางเชื่อมรอยต่อสะพาน
14

15 ยางเชื่อมรอยต่อสะพาน
15

16 ยางกันกระแทกแบบกรวย 16

17 ยางกันกระแทก 17

18 ยางกันกระแทกรูปตัว D 18

19 ยางกันกระแทกแบบทรงกระบอก
19

20 ยางกันกระแทกรูปตัว V 20

21 21

22 22

23 ท่อยางดูดและส่งน้ำ 23

24 24

25 25

26 ข้อต่อยางลดการสั่นสะเทือน ใช้กับท่อ
26

27

28 ฝายยาง สูง 2.40 ม. ยาว ม. 28

29 PETCHNAMPHUNG RUBBER DAM PROJECT NAM KHA MUN RUBBER DAM PROJECT
PICHIT RUBBER DAM PROJECT HUAI MAE SOT RUBBER DAM PROJECT 29

30 Fully Inflated Dam

31 Fully Deflated Dam

32 การติดตั้งแผ่นยางปูอ่างเก็บน้ำ
32

33

34

35 แผ่นยางรองรางรถไฟ 35

36 รางรถไฟ ยางรองรางรถไฟ คอนกรีตรองรางรถไฟ
36

37 37

38

39 ปริมาณการส่งออกยางแยกตามประเภท
หน่วย: ตัน ปี ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางผสม อื่นๆ รวม % Change 2546 1,149,610 912,600 408,993 36,608 65,639 2,573,450 - 2547 1,003,384 997,952 493,081 82,443 60,236 2,637,096 2.47 2548 920,972 1,109,327 488,675 36,700 76,724 2,632,398 -0.18 2549 938,984 1,069,345 555,905 129,564 77,875 2,771,673 5.29 2550 861,326 1,103,848 510,489 150,151 77,948 2,703,762 -2.45 2551 796,549 1,132,135 509,375 165,164 72,060 2,675,283 -1.05 2552 694,510 950,574 595,550 417,499 68,060 2,726,193 1.90 2553 719,442 1,106,415 556,050 427,661 56,879 2,866,447 5.14 2554 747,284 1,300,815 519,628 339,942 44,712 2,952,381 3.00 2555 642,241 1,318,417 554,862 565,229 40,583 3,121,332 5.72 2556 793,613 1,392,262 681,970 713,299 83,797 3,664,941 17.42 ข้อมูล: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

40 มูลค่ายางส่งออกแยกตามประเภท
หน่วย: ล้านบาท ปี ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น อื่นๆ รวม % Change 2544 23,584.56 22,275.94 12,657.63 182.23 58,700.36 - 2545 29,817.96 26,824.13 17,433.18 530.91 74,606.18 27.10 2546 43,264.76 45,264.10 26,856.99 440.91 115,826.76 55.25 2547 49,050.13 53,402.85 34,651.72 499.51 137,604.21 18.80 2548 47,902.01 63,936.58 36,535.74 494.12 148,868.45 8.19 2549 68,620.34 83,869.85 52,357.83 513.43 205,361.45 37.95 2550 64,022.10 73,061.49 49,717.63 7,555.16 194,356.38 -5.36 2551 69,173.38 87,500.02 46,110.52 20,844.33 223,628.25 15.06 2552 42,995.55 50,146.11 40,638.64 12,483.30 146,263.60 -34.60 2553 67,700.47 97,737.08 35,143.69 48,681.26 249,262.50 70.42 2554 115,400.12 171,762.30 76,632.76 19,523.42 383,318.60 53.78 2555 68,898.07 129,912.47 61,506.47 329,215.08 -14.11 2556 69,090.77 118,513.28 53,886.43 7,798.49 249,288.97 -24.28 ข้อมูล: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

41 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไทย
หน่วย: ล้านบาท ประเภทผลิตภัณฑ์ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ยางรีเครม 28.04 13.07 33.49 60.71 58.70 97.50 ยางคอมปาวด์ 17,685.55 28,795.91 47,117.53 57,643.50 66,150.00 65,862.70 ยางยืด 6,513.54 7,645.66 43.22 11,056.31 10,733.20 9,776.60 ยางปูพื้น 857.24 761.33 969.97 876.42 1,054.10 141.30 ยางวัลคาไนซ์อื่นๆ 93.36 75.09 119.24 86.43 116.50 113.70 ท่อยาง 5,734.92 3,579.22 5,076.69 5,803.22 7,173.50 7,716.20 สายพาน 2,441.07 2,141.28 3,020.39 3,661.50 3,965.00 4,192.40 ยางยานพาหนะ 66,591.44 68,726.08 82,285.75 109,099.50 101,899.20 103,926.30 ยางในรถยนต์ 2,362.67 2,432.40 2,479.97 2,640.63 3,045.60 3,128.90 ถุงยางอนามัย 2,256.83 2,467.35 2,756.73 3,481.96 4,163.20 4,295.10 หัวนมเลี้ยงทารก 124.08 81.29 66.29 63.22 24.30 59.80 ถุงมือ 28,017.27 28,623.33 30,445.53 34,382.14 36,456.70 32,494.30 ปะเก็น/ซีลยาง 2,446.13 2,021.54 2,836.93 2,866.74 2,749.00 2,916.00 ยางรัดของ 2,113.81 1,891.56 2,304.93 3,459.81 3,514.80 2,826.40 ยางลบ 43.63 23.12 20.19 12.85 56.00 59.70 ผ้ายาง 221.19 213.21 276.34 343.94 531.00 497.50 ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 12,377.86 2,517.05 23,575.40 14,957.54 15,400.46 16,582.00 รวม 149,908.63 152,008.49 203,428.59 250,496.42 257,091.26 254,686.40 % Change - 1.40 33.83 23.14 2.63 -0.94 ข้อมูล: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

42 ตัวอย่างอุตสาหกรรมยางในบางประเทศในอาเซียน
มมาเลเซีย

43 Malaysia' Exports of NR by Grades
Year RSS SMR Total SMR Latex Other NR Total NR Export CV/L 5 GP 10 20 Others Volume ('000 tonnes) Value (RM Million) 2000 9.9 43.6 11.5 71.3 194.7 480.2 53.0 854.3 91.8 22.2 978.2 2,571.0 2001 10.4 35.0 23.5 62.0 181.5 369.0 45.1 716.1 80.4 14.1 821.0 1,886.0 2002 10.8 28.0 28.2 69.8 189.0 434.2 34.3 783.5 78.0 14.6 886.9 2,492.0 2003 6.3 20.5 18.7 86.2 229.9 441.2 52.9 849.4 77.2 13.6 946.5 3,581.0 2004 11.3 43.1 32.3 95.3 291.9 488.4 55.7 1,006.7 74.9 16.3 1,109.2 5,452.0 2005 8.0 22.6 41.4 99.5 321.2 524.2 47.0 1,055.9 56.0 7.9 1,127.8 5,975.0 2006 4.5 20.6 50.4 90.0 334.0 500.6 68.6 1,064.2 58.5 7.3 1,134.5 8,235.0 2007 1.6 18.6 66.1 82.6 311.3 417.3 56.1 952.0 55.6 5.9 1,015.1 7,335.0 2008 3.9 13.7 39.9 76.3 307.3 409.6 861.4 43.5 6.7 915.5 8,111.0 2009 1.4 9.8 61.8 206.0 364.8 6.1 655.2 38.2 2.9 697.7 4,460.0 2010 11.0 11.2 6.0 75.4 216.6 457.2 72.0 838.4 47.5 900.8 9,126.0 2011 3.6 8.4 8.7 68.4 248.9 480.3 83.7 898.4 41.3 2.8 946.1 13,278.0 2012 77.0 7.0 52.8 249.7 387.6 22.8 728.3 31.3 3.7 840.3 7,864.0 2013* 5.1 5.7 15.4 118.0 201.5 22.4 366.7 14.9 3.8 390.5 3,476.0 Note: * January - June 2013 Source: Department of Statistics, Malaysia

44 Malaysia' Exports of Rubber Products by Product Sector
Year Tyre (RM Million) Inner Tubes (RM Million) Footwear (RM Million) Latex Products (RM Million) IRGS** (RM Million) GRGs*** (RM Million) Industrial Total Value (RM Million) % of National Exports 2000 169.87 13.57 313.47 4,459.27 57.25 499.32 5,512.75 1.5 2001 516.77 32.31 348.80 4,303.63 139.62 486.81 5,827.94 1.7 2002 421.58 34.16 303.29 4,333.19 65.27 474.72 5,632.21 1.6 2003 309.33 15.75 460.24 4,808.48 153.50 564.66 6,311.96 2004 444.43 23.85 1,310.34 5,864.22 193.93 630.13 8,466.90 1.8 2005 488.15 29.28 597.90 6,207.76 263.84 731.39 8,318.32 2006 598.23 25.27 571.19 7,058.41 331.19 749.33 9,333.62 2007 954.25 28.00 559.75 7,678.87 421.62 783.85 10,426.34 2008 811.77 33.22 541.93 8,363.48 409.77 947.38 11,107.55 2009 436.17 40.94 646.60 8,375.28 284.81 804.64 10,588.44 1.9 2010 542.00 24.46 649.62 10,359.76 396.14 881.66 12,853.64 2.0 2011 745.52 30.63 549.01 11,426.00 502.23 926.73 14,180.12 2012 779.34 24.04 367.33 12,008.64 529.19 819.36 14,527.90 2.1 2013* 373.10 10.45 169.86 6,041.78 251.35 417.46 7,264.00 2.2 Note: * January - June 2013 ** Industrial Rubber Goods *** General Rubber Goods Source: Department of Statistics, Malaysia

45 Natural Rubber Consumption 2012
Country Rank Approx. Tonnage China 1 3,833 India 2 985 USA 3 934 Japan 4 731 Thailand 5 504 Indonesia 6 502 Malaysia 7 452 S. Korea 8 408 Brazil 9 333 10/17/13 World ,610 45

46 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากน้ำยางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยกว่า 6 แสนล้านบาท และไทยเป็นผู้นำการส่งออกในตลาดโลกหลายด้าน (1) ยางธรรมชาติแปรรูปขั้นต้น # 1 USD Million 13,176 # 2 USD Million 11,766 # 3 USD Million 4,339 (2) ยางยานพาหนะ* # 1 USD Million 15,540 # 2 USD Million 8,409 # 3 USD Million 7,238 # 8 USD Million 3,789 (3) ถุงมือยางอื่นๆ(ใช้ในอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน) # 1 USD Million 2,882 # 2 USD Million 949 # 3 USD Million 283 (4) ถุงมือยางทางการแพทย์ # 1 USD Million 351 # 2 USD Million 225 # 3 USD Million 190 * ยางล้อเครื่องบิน ไทยส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก ส่วนยางมอเตอร์ไซค์และจักรยาน ไทยส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก ที่มา: ข้อมูลจาก UN Comtrade database

47 การเตรียมตัวสู้ศึกใหญ่รับ AEC
เตรียมตัวเอง รัฐควรช่วย วัตถุดิบ มีครบ , รักษาคุณภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ หาซื้อสินค้าที่ทันสมัย ส่งเสริมให้มีเครื่องจักรในต้นทุนที่ต่ำ บุคลากร รักษา และ พัฒนา บุคลากรที่มี จัดให้มีการศึกษาในทุกระดับที่จำเป็น จัดให้มีการอบรมในสาขาเฉพาะ เทคโนโลยี ศึกษาเทคโนโลยีให้ลึกซึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ตรวจสอบคุณภาพ ใส่ใจคุณภาพสินค้า จัดให้มีห้องทดสอบกลาง มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ในประเทศ+สากล ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมทำมาตรฐาน ร่วมทำมาตรฐานสากลกับประเทศอื่น วิจัยและพัฒนา หากมีโอกาส ต้องทำวิจัย และ พัฒนา เตรียมความพร้อมเรื่องนักวิจัย เตรียมความพร้อมเรื่องทุนวิจัย เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องมือวิจัย ตลาด ขยันหาตลาดใหม่ๆ มีนโยบายซื้อของไทย ช่วยหาตลาดต่างประเทศให้ ทำนโยบายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเพื่อนบ้าน ช่วยให้เอกชนไปแสดงสินค้ามีต้นทุนต่ำ จัดให้มีงานแสดงสินค้ายางในประเทศ

48 ขอบคุณครับ 48


ดาวน์โหลด ppt จัดทัพอุตฯยางไทย สู้ศึกใหญ่ ตลาดเสรีอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google