งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรไขว้สำหรับการฝึกฝน คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับ การเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for English vocabulary practice in learning level 3 นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรไขว้สำหรับการฝึกฝน คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับ การเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for English vocabulary practice in learning level 3 นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรไขว้สำหรับการฝึกฝน คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับ การเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for English vocabulary practice in learning level 3 นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้ รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช บุษปวนิช รหัส 483040127-6 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 หัวข้อในการนำเสนอ ลักษณะของโครงการ การออกแบบ ระบบที่ได้พัฒนา สิ่งที่คาดหมายจะดำเนินการต่อในอนาคต

3 ลักษณะของโครงการ เป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 การออกแบบ สิทธิของผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน  สามารถเล่นเกมที่สร้างขึ้นได้  สามารถแก้ไขประวัติของตนได้  ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ได้ สิทธิของผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์  สามารถทดสอบเกมที่สร้างขึ้นได้  สามารถแก้ไขประวัติของตนได้  แก้ไขเกมที่ตนสร้างขึ้นได้  กำหนดกลุ่มคำศัทพ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของตนได้

5 การออกแบบ เพิ่มเติมฐานข้อมูล  ส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับแผนการสอนของอาจารย์  แก้ไขรูปแบบในการจัดเก็บตารางครอสเวิร์ด  ดิกชันนารีเฉพาะกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน

6 ระบบที่ได้พัฒนา (1/8)

7 ระบบที่ได้พัฒนา (2/8)

8 ระบบที่ได้พัฒนา (3/8)

9 ระบบที่ได้พัฒนา (4/8)

10 ระบบที่ได้พัฒนา (5/8)

11 ระบบที่ได้พัฒนา (6/8)

12 ระบบที่ได้พัฒนา (7/8)

13 ระบบที่ได้พัฒนา (8/8)

14 สิ่งที่คาดหมายจะดำเนินการต่อใน อนาคต พัฒนาระบบให้สมบูรณ์ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียด


ดาวน์โหลด ppt อักษรไขว้สำหรับการฝึกฝน คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับ การเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for English vocabulary practice in learning level 3 นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google