งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• Dornbusch’s sticky price model • Expectations and Exchange Rate Dynamics(1976) • Rudiger Dornbusch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• Dornbusch’s sticky price model • Expectations and Exchange Rate Dynamics(1976) • Rudiger Dornbusch."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • Dornbusch’s sticky price model • Expectations and Exchange Rate Dynamics(1976) • Rudiger Dornbusch

3 นโยบายการเงินขยายตัว อัตรา แลกเปลี่ยนอ่อนค่าอย่างมากทันที อัตรา แลกเปลี่ยนปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระยะยาว นโยบายการเงินหดตัว อัตราแลกเปลี่ยน แข็งค่าอย่างมากทันที อัตราแลกเปลี่ยน ปรับตัวอ่อนค่าลงในระยะยาว

4 Abnormality Appearance Exchange rate undershooting Exchange rate puzzle Delayed overshooting Forward discount bias puzzle

5 Abnormality Appearance

6 Ms 1 P1P1 Ms 2 P1P1 Md 1 0 R R R’ e Real Money E1E1 E2E2 r1r1 r2r2 Returns in Domestic term 1 2 1’ 2’ 3’ E3E3 Md 2 3 r3r3 ใช้นโยบายการเงินแบบหดตัว ผลในระยะสั้น

7 Abnormality Appearance • Overshoot ของอัตราแลกเปลี่ยนในทันทีอาจไม่เป็นจริงเสมอไป • การปรับตัวแบบย้อนกลับของอัตราแลกเปลี่ยนถ้ามีมากพออาจทำให้ เกิด Undershoot ได้

8 Abnormality Appearance Sims(1992) • ตามทฤษฎี เมื่อใช้นโยบายการเงินแบบ หดตัว อัตราแลกเปลี่ยนควรแข็งค่าขึ้น • Sims เมื่อมี shock นโยบาย การเงินแบบหด อัตราแลกเปลี่ยนกลับอ่อน ค่าลง เรียก Exchange rate puzzle

9 Abnormality Appearance Impulse response of the exchange rate to monetary policy shock (US case) นโยบายการเงิน หดตัว อัตรา แลกเปลี่ยน สูงขึ้นแทนที่จะ ลดลง

10 Abnormality Appearance Eichenbaum and Evans : อัตราแลกเปลี่ยนจะค่อยๆปรับตัวก่อนที่จะ Overshoot และค่อยๆ ปรับตัวกลับเข้าสู่ระดับอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพในระยะยาว ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราแลกเปลี่ยนและ นโยบายการเงิน

11 Abnormality Appearance • พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิด Delayed overshooting • เมื่อใช้นโยบายการเงินหดตัว อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตรา แลกเปลี่ยนแข็งค่าในระยะสั้น คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับอ่อนค่า ลงในอนาคต ( มี Forward discount เทียบกับต่างประเทศ ) • งานศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า เมื่อใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวอัตรา แลกเปลี่ยนยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง และหลังจากนั้น จะมีการปรับตัวอ่อนค่าลง

12 Abnormality Appearance Impulse response of exchange rate to interest rate(Monetary policy shock)

13 Process & Solution งานศึกษาในทศวรรษ 1990 : • Sims(1990) • Eichenbaum and Evans(1995) “Vector Auto Regression(VAR)” Anomalies

14 Process & Solution Kim and Roubini (2000) : • Non-recursive restriction Exchange rate Monetary policy “Structural Vector Auto Regression(SVAR)”

15 Process & Solution BjØrnland(2009) : • Allowing for the contemporaneous interaction • New-Keynesian small open economy model “Structural Vector Auto Regression(SVAR)”

16 Process & Solution BjØrnland(2009)

17 Process & Solution BjØrnland(2009) C(L) “Long-run neutrality restriction”

18 Process & Solution BjØrnland(2009)

19 Conclusion


ดาวน์โหลด ppt • Dornbusch’s sticky price model • Expectations and Exchange Rate Dynamics(1976) • Rudiger Dornbusch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google