งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Reveal of Dornbusch’s Exchange Rate Overshooting Theory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Reveal of Dornbusch’s Exchange Rate Overshooting Theory"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Reveal of Dornbusch’s Exchange Rate Overshooting Theory

2 Theoretical Review Dornbusch’s sticky price model
Expectations and Exchange Rate Dynamics(1976) Rudiger Dornbusch

3 Theoretical Review ผลของนโยบายการเงิน นโยบายการเงินขยายตัว อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าอย่างมากทันที อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระยะยาว นโยบายการเงินหดตัว อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าอย่างมากทันที อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวอ่อนค่าลงในระยะยาว

4 Exchange rate undershooting Forward discount bias puzzle
Abnormality Appearance Exchange rate undershooting Exchange rate puzzle Delayed overshooting Forward discount bias puzzle ?

5 Exchange rate undershooting
Abnormality Appearance Exchange rate undershooting

6 Exchange rate undershooting
Abnormality Appearance Exchange rate undershooting Ms1 P1 Ms2 Md1 R R’ e Real Money E1 E2 r1 r2 Returns in Domestic term 1 2 1’ 2’ 3’ E3 Md2 3 r3 ใช้นโยบายการเงินแบบหดตัว ผลในระยะสั้น

7 Exchange rate undershooting
Abnormality Appearance Exchange rate undershooting Overshoot ของอัตราแลกเปลี่ยนในทันทีอาจไม่เป็นจริงเสมอไป การปรับตัวแบบย้อนกลับของอัตราแลกเปลี่ยนถ้ามีมากพออาจทำให้ เกิด Undershoot ได้

8 Abnormality Appearance
Exchange rate puzzle Sims(1992) ตามทฤษฎี เมื่อใช้นโยบายการเงินแบบหดตัว อัตราแลกเปลี่ยนควรแข็งค่าขึ้น Sims เมื่อมีshockนโยบายการเงินแบบหด อัตราแลกเปลี่ยนกลับอ่อนค่าลง เรียก Exchange rate puzzle

9 Abnormality Appearance
Exchange rate puzzle Impulse response of the exchange rate to monetary policy shock (US case) นโยบายการเงินหดตัว อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นแทนที่จะลดลง

10 Abnormality Appearance
Delayed overshooting Eichenbaum and Evans : อัตราแลกเปลี่ยนจะค่อยๆปรับตัวก่อนที่จะOvershoot และค่อยๆ ปรับตัวกลับเข้าสู่ระดับอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพในระยะยาว ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการเงิน

11 Forward discount bias puzzle
Abnormality Appearance Forward discount bias puzzle พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดDelayed overshooting เมื่อใช้นโยบายการเงินหดตัว อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าในระยะสั้น คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับอ่อนค่าลงในอนาคต(มีForward discountเทียบกับต่างประเทศ) งานศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า เมื่อใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวอัตราแลกเปลี่ยนยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง และหลังจากนั้นจะมีการปรับตัวอ่อนค่าลง

12 Forward discount bias puzzle
Abnormality Appearance Forward discount bias puzzle Impulse response of exchange rate to interest rate(Monetary policy shock)

13 Process & Solution “Vector Auto Regression(VAR)” Anomalies
งานศึกษาในทศวรรษ 1990 : • Sims(1990) • Eichenbaum and Evans(1995) “Vector Auto Regression(VAR)” Anomalies

14 Process & Solution Kim and Roubini (2000) :
• Non-recursive restriction Exchange rate Monetary policy “Structural Vector Auto Regression(SVAR)”

15 Process & Solution BjØrnland(2009) :
• Allowing for the contemporaneous interaction • New-Keynesian small open economy model “Structural Vector Auto Regression(SVAR)”

16 Process & Solution BjØrnland(2009)

17 Process & Solution BjØrnland(2009) “Long-run neutrality restriction”
C(L) “Long-run neutrality restriction”

18 Process & Solution BjØrnland(2009)

19 Conclusion


ดาวน์โหลด ppt The Reveal of Dornbusch’s Exchange Rate Overshooting Theory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google