งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Group 1 Proundly Present Chapter3 Inflation Overlapping Generations Model A แก่ B หนุ่ม B แก่ C หนุ่ม B หนุ่ม Money Food A แก่ Food B แก่ C หนุ่ม Food.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Group 1 Proundly Present Chapter3 Inflation Overlapping Generations Model A แก่ B หนุ่ม B แก่ C หนุ่ม B หนุ่ม Money Food A แก่ Food B แก่ C หนุ่ม Food."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Group 1 Proundly Present Chapter3 Inflation

3 Overlapping Generations Model A แก่ B หนุ่ม B แก่ C หนุ่ม B หนุ่ม Money Food A แก่ Food B แก่ C หนุ่ม Food B แก่ C หนุ่ม

4 3 A Growing Supply of Fiat Money - มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน โดยที่ - ประชากรคงที่ ( A constant population ) - สินค้าเพื่อการบริโภคไม่สามารถเก็บไว้ได้ ( A nonstorable consumtion )

5 4 จะได้ ; = ปริมาณเงิน ณ เวลา = ปริมาณเงิน ณ เวลา = อัตราการเพิ่มของปริมาณ เงิน (The gross rate of money supply expansion )

6 5 นำส่วนที่เพิ่มขึ้นของเงินให้กับคนแก่โดย จึงได้ หรือ

7 6 โดยที่ และ จะได้สมการ Budget Line คือ

8 7 ( ดุลยภาพในตลาดเงิน ) MS=MD ได้ หา rate of return of fiat money ได้

9 8

10 9 The Budget Set with Monetary Growth จาก ได้ นำไปวาดกราฟได้

11 10 real money demand zaya v v y t t          1

12 11 The inefficiency of Inflation n ( พิจารณาเทียบกับ feasible set ) ได้ โดยให้ constant population และ stationary allocation จึงได้ นั่นคือ

13 12 ( กราฟแสดงการเปรียบเทียบดุลยภาพระหว่าง budget กับ feasible ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของระบบเงินเมื่อเกิดภาวะ เงินเฟ้อ )

14 13 The Golden Rule Monetary Policy in a Growing Economy n ในตอนนี้เราจะสมมุติให้มีทั้งการเพิ่มขึ้นของ จำนวนประชากร n และการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน

15 14 n ( มองดุลยภาพในตลาดเงิน ) เมื่อเราตั้ง ใน Period t และ t+1 จะได้

16 15 จากดุลยภาพของ Budget Set ข้างต้น โดย stationary equilibrium และ ได้

17 16 โดย feasible set จะมีสมการคือ จาก stationary allocation และ growing population ได้

18 17

19 18 A Government Policy to Fix the Price Level n แนวทางการศึกษา – ต้องผลิตเงินเพิ่มในอัตราเท่าใด (rate of fiat money creation) จึงจะทำให้มูลค่าของเงินคงที่ – นโยบายนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่

20 19 จาก ต้องการให้มูลค่าของเงินคงที่จึงได้  - ต้องผลิตเงินเพิ่มในอัตราเท่าใด

21 20 จาก ได้ Budget Set โดย Feasible Set - นโยบายนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่

22 21

23 22 Financing Government Purchases n รัฐบาลนำเงินที่พิมพ์ขึ้นมานำไปใช้จ่ายเอง โดย ได้

24 23 ได้ budget line ของประชาชน หา rate of return จากดุลยภาพตลาดเงิน โดยสมมุติให้ population constant และ stationary allocation จึงได้สมการ จึงได้ Budget Line 

25 24

26 25 Is Inflation an Efficient Tax ? n หา feasible set เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการจัดสรรแบบใด เป็นการดีต่อดุลยภาพทางการเงินมากกว่ากัน นำ หารตลอดจะได้ ทั้งนี้ ถ้าสมมุติให้ constant population จะได้

27 26 C * 1 C* 2 y y-g C2C2 C1C1 y A

28 27 A Nondistorting Tax n มีการเก็บ Lump sum tax จากคนแก่ หา budget line โดยที่ และ จึงได้

29 28 n และเนื่องจาก รัฐบาลเก็บ tax ในระบบ เศรษฐกิจที่ population constant และ Money Supply คงที่ จึงทำให้ ได้

30 29 The Limits to Seigniorage ; = the real value of the fiat money stock = the fraction of the value of the real fiat money stock

31 30 เวลามีการพิมพ์เงินเพิ่ม ก็เหมือนกับว่าเป็นการ เก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มูลค่าของเงินนั้นลดลง ดังนั้น =tax base n =tax rate

32 31 สมมติ คงที่, เพิ่มขึ้น  รายรับจากการก่อหนี้ของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น ผ่านทาง ที่เพิ่มขึ้น จะได้ โดยถ้า

33 32 จะพบว่าถ้า  tax rate จะเท่ากับ 1 และ real value of money balances ทั้งหมด จะได้มาจากรัฐบาล ทั้งนี้ถ้า  real value of money balances จะถูกกำหนดจาก MS=MD โดย

34 33 A : ไม่มี การก่อหนี้ B : มีการ ก่อหนี้

35 34

36 35

37 36

38 37


ดาวน์โหลด ppt 1 Group 1 Proundly Present Chapter3 Inflation Overlapping Generations Model A แก่ B หนุ่ม B แก่ C หนุ่ม B หนุ่ม Money Food A แก่ Food B แก่ C หนุ่ม Food.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google