งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ก๊าซธรรมชาติ 1

2 เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 7 และ 10 2

3 เอกสารอ้างอิง  เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ ก๊าซธรรมชาติ ใน website ของ ปตท. (www.pttplc.com) 3

4 4  ราคาน้ำมันแพง ทำให้หันมาใช้ NG มากขึ้น ในอัตราเพิ่มที่สูง  NG ในโลกมีเหลือใช้อีก 65 ปี  ¾ ของปริมาณสำรองอยู่ในรัสเซีย และตะวันออกกลาง 4

5 5  กว่าครึ่งอยู่ในรัสเซีย อิหร่าน และ กาตาร์  รัสเซีย และสหรัฐฯ เป็นผู้ใช้ NG รายใหญ่ที่สุด 5

6 Proved reservesAt end 1986At end 1996At end 2005At end 2006 of Natural GasTrillion cubic ShareR/P metres of totalratio 1Russian Federationn/a 47.6647.6526.3%77.8 2Iran13.9623.0027.5828.1315.5%* 3Qatar4.448.5025.36 14.0%* 4Saudi Arabia4.025.696.827.073.9%96.0 5United Arab Emirates5.415.786.076.063.3%* 6USA5.364.665.795.933.3%11.3 7Nigeria2.403.485.155.212.9%* 8Algeria3.263.704.50 2.5%53.3 9Venezuela2.624.054.32 2.4%* 10Iraq0.823.363.17 1.7%* TOTAL WORLD107.67147.89180.20181.46100.0%63.3 *More than 100 years. †Less than 0.05. ♦Less than 0.05%. n/a not available. 6

7 7 Natural Gas Production Change2006 Billion cubic metres 2006 overshare 2001200220032004200520062005of total 1 Russian Federation542.4555.4578.6591.0598.0612.12.4%21.3% 2USA555.5536.0540.8526.4511.8524.12.3%18.5% 3Canada186.8187.8182.7183.6185.9187.00.6%6.5% 4Iran66.075.081.591.8100.9105.04.1%3.7% 5Norway53.965.573.178.585.087.63.1%3.0% 6Algeria78.280.482.882.088.284.5–4.3%2.9% 7United Kingdom105.9103.6102.996.087.580.0–8.6%2.8% 8Indonesia66.370.472.873.373.874.00.3%2.6% 9Saudi Arabia53.756.760.165.771.273.73.5%2.6% 10Turkmenistan47.949.955.154.458.862.25.9%2.2% TOTAL WORLD2482.12524.62614.32703.12779.82865.33.0%100.0%

8 8 Natural Gas Consumption Change2006 Billion cubic metres 2006 overshare 2001200220032004200520062005of total 1USA629.7651.5630.8634.0629.8619.7–1.7%22.0% 2Russian Federation372.7388.9392.9401.9405.1432.16.7%15.1% 3Iran70.279.282.993.4102.4105.12.7%3.7% 4Canada82.885.692.292.691.496.65.7%3.4% 5United Kingdom96.495.195.397.095.190.8–4.5%3.2% 6Germany82.982.685.585.986.287.21.1%3.0% 7Japan76.675.282.677.979.084.67.0%3.0% 8Italy65.064.670.973.678.777.1–2.1%2.7% 9Saudi Arabia53.756.760.165.771.273.73.5%2.6% 10Ukraine70.969.868.072.9 66.4–8.8%2.3% TOTAL WORLD2449.72530.22589.82696.02780.32850.82.5%100.0% of which:European Union 25430.3431.2450.1463.6473.8467.4–1.4%16.3% OECD1328.31360.61380.41401.51414.01419.80.3%50.0% Former Soviet Union552.9570.3571.3587.7597.1621.14.0%21.7% Other EMEs568.5599.3638.0706.8769.2809.95.3%28.3%

9 9  NG สำคัญกับไทย พบมากใน ประเทศและนำมาใช้ทดแทนน้ำมัน เกือบ 30 ปีแล้ว  ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ :  เป็นก๊าซ ทำให้เก็บสำรองและ ขนส่งได้ยาก  ส่วนใหญ่ขนส่งทางท่อ (pipeline) ( น้ำมันขนส่งได้ทั้งทางท่อ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ ) 9

10 10  ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ :  สร้างท่อใช้เงินลงทุนสูง และไป เฉพาะจุด  ขนส่งระยะไกล (> 3000 กม.) ขนส่งทางเรือตู้เย็น ในรูป liquefied natural gas (LNG) ลดปริมาตรลง 600 เท่าโดยความ เย็น อุณหภูมิ –164 ๐ C  เป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้หมดจด ค่อนข้างสะอาด 10

11 11  ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ :  หน่วยวัดปริมาตร ลูกบาศก์ฟุต (cubic feet cf.) หรือ ลูกบาศก์ เมตร (cubic meters cm.)  หน่วยความร้อนเป็น BTU  1 cf. = 1,000 BTU  1,000 cf. = 1 ล้าน BTU (MMBTU)  หน่วยมาตรฐานใน การกำหนดราคา 11

12 12  ส่วนประกอบของ NG:  ก๊าซมีเธน (methane หรือ C 1 คือ C 1 H 4 ) เป็นองค์ประกอบใหญ่ สุด (>70%) ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน โรงไฟฟ้า โรงงาน และรถยนต์ (CNG หรือ NGV) 12

13 13  ส่วนประกอบของ NG:  ก๊าซอีเธน (ethane หรือ C 2 คือ C 2 H 6 ) ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ( เช่น เม็ดพลาสติก ) 13

14 14  ส่วนประกอบของ NG:  ก๊าซโพรเพน (propane หรือ C 3 คือ C 3 H 8 ) และก๊าซบิวเทน (butane หรือ C 4 คือ C 4 H 10 )  C 3 ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี C 3 + C 4 ผสมกันเป็นของเหลวอัด ใส่ถัง เป็นก๊าซหุงต้ม (liquefied petroleum gas หรือ LPG) ใช้ เป็นเชื้อเพลิงเพื่อหุงต้ม ใน โรงงาน และในยานยนต์ 14

15 15  ส่วนประกอบของ NG:  C 5 ขึ้นไป คือ ก๊าซโซลีน ธรรมชาติ (natural gasoline) ใช้กลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน  CO 2 ใช้ทำน้ำแข็งแห้ง  Condensate น้ำมันดิบชนิดหนึ่ง ซึ่งแยกได้ที่แท่นผลิต 15

16 16  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ผลจากการเร่งสำรวจหลังวิกฤติ น้ำมันครั้งแรก พบมากในอ่าวไทย เริ่มผลิตได้ในปี 2524  ขนส่งทางท่อซึ่งวางจากแท่นผลิต มาขึ้นบกที่ระยอง และต่อไปยัง โรงไฟฟ้าต่างๆ ไปสุดที่สระบุรี 16

17 17  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ส่วนใหญ่ (C 1 ) ใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้า ในโรงงาน และ CNG ในรถยนต์  C 3 + C 4 ผสมกันเป็นก๊าซหุงต้ม (LPG) ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อหุง ต้ม ในโรงงาน และในยานยนต์ ( มากขึ้นมากในช่วง 4 - 5 ปีหลัง ) 17

18 18  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ส่วนอื่นๆ ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และใช้กลั่นเป็น ผลิตภัณฑ์น้ำมัน  การผลิตเพิ่มทุกปี แต่ไม่พอใช้ จึง ต้องนำเข้าจากพม่าตั้งแต่ปี 2543 โดยขนส่งทางท่อ ในปัจจุบันก๊าซ พม่าเป็น 30% ของการใช้ทั้งหมด 18

19 19  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ในปี 2550 การผลิตเริ่มในพื้นที่ ร่วมพัฒนา ไทย - มาเลเซีย (Joint Development Area หรือ JDA)  ต้นปี 2550 ไทยมีปริมาณสำรอง ของ NG อยู่ 14.8 ล้านล้าน ลบ. ฟุต เหลือให้ใช้ได้อีก 18 ปี หาก รวมกับของประเทศเพื่อนบ้าน คาด ว่าจะใช้ไปได้อีกประมาณ 30 ปี 19

20 20  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ปตท. เตรียมนำเข้า LNG จาก ตะวันออกกลาง เริ่มในปี 2554 20

21 21  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต ไฟฟ้า เพื่อทดแทน น้ำมันเตา  ข้อดี : มีมากในประเทศ ต้นทุนต่ำ และสะอาด 21

22 22  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ข้อเสีย : การผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพา NG สูงมากถึง 70% กระจุกตัว และเสี่ยงเกินไป ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น ในที่สุด ราคาจะแพงตามน้ำมันใน อนาคต 22

23 23 Production (Import / Export) and Consumption of Primary Commercial Energy Unit : KBD (COE)

24 24 Power Generation by Type of Fuel (PDP 99-02) Unit : GWh

25 25  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ถ้าไม่ใช้ NG เพิ่มขึ้น แล้วจะใช้ เชื้อเพลิงอะไรผลิตไฟฟ้าใน อนาคต ?  ตามแผน PDP 2007 (Power Development Plan 2007) จะ ใช้ถ่านหินนำเข้าและนิวเคลียร์ 25

26 26  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ถ่านหิน : ราคาถูก แต่สกปรก  นิวเคลียร์ : ไม่มีก๊าซเรือนกระจก แต่มีกัมมันตภาพรังสี ที่ “ อันตราย ”  ถ้าไม่ใช้ถ่านหินนำเข้าและ นิวเคลียร์ จะต้องพึ่งพา NG สูง มากถึงกว่า 80% 26


ดาวน์โหลด ppt 1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google