งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ก๊าซธรรมชาติ 1

2 เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 7 และ 10 2

3 เอกสารอ้างอิง  เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ ก๊าซธรรมชาติ ใน website ของ ปตท. (www.pttplc.com) 3

4 4  ราคาน้ำมันแพง ทำให้หันมาใช้ NG มากขึ้น ในอัตราเพิ่มที่สูง  NG ในโลกมีเหลือใช้อีก 65 ปี  ¾ ของปริมาณสำรองอยู่ในรัสเซีย และตะวันออกกลาง 4

5 5  กว่าครึ่งอยู่ในรัสเซีย อิหร่าน และ กาตาร์  รัสเซีย และสหรัฐฯ เป็นผู้ใช้ NG รายใหญ่ที่สุด 5

6 Proved reservesAt end 1986At end 1996At end 2005At end 2006 of Natural GasTrillion cubic ShareR/P metres of totalratio 1Russian Federationn/a %77.8 2Iran %* 3Qatar %* 4Saudi Arabia %96.0 5United Arab Emirates %* 6USA %11.3 7Nigeria %* 8Algeria %53.3 9Venezuela %* 10Iraq %* TOTAL WORLD %63.3 *More than 100 years. †Less than ♦Less than 0.05%. n/a not available. 6

7 7 Natural Gas Production Change2006 Billion cubic metres 2006 overshare of total 1 Russian Federation %21.3% 2USA %18.5% 3Canada %6.5% 4Iran %3.7% 5Norway %3.0% 6Algeria –4.3%2.9% 7United Kingdom –8.6%2.8% 8Indonesia %2.6% 9Saudi Arabia %2.6% 10Turkmenistan %2.2% TOTAL WORLD %100.0%

8 8 Natural Gas Consumption Change2006 Billion cubic metres 2006 overshare of total 1USA –1.7%22.0% 2Russian Federation %15.1% 3Iran %3.7% 4Canada %3.4% 5United Kingdom –4.5%3.2% 6Germany %3.0% 7Japan %3.0% 8Italy –2.1%2.7% 9Saudi Arabia %2.6% 10Ukraine –8.8%2.3% TOTAL WORLD %100.0% of which:European Union –1.4%16.3% OECD %50.0% Former Soviet Union %21.7% Other EMEs %28.3%

9 9  NG สำคัญกับไทย พบมากใน ประเทศและนำมาใช้ทดแทนน้ำมัน เกือบ 30 ปีแล้ว  ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ :  เป็นก๊าซ ทำให้เก็บสำรองและ ขนส่งได้ยาก  ส่วนใหญ่ขนส่งทางท่อ (pipeline) ( น้ำมันขนส่งได้ทั้งทางท่อ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ ) 9

10 10  ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ :  สร้างท่อใช้เงินลงทุนสูง และไป เฉพาะจุด  ขนส่งระยะไกล (> 3000 กม.) ขนส่งทางเรือตู้เย็น ในรูป liquefied natural gas (LNG) ลดปริมาตรลง 600 เท่าโดยความ เย็น อุณหภูมิ –164 ๐ C  เป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้หมดจด ค่อนข้างสะอาด 10

11 11  ลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญ :  หน่วยวัดปริมาตร ลูกบาศก์ฟุต (cubic feet cf.) หรือ ลูกบาศก์ เมตร (cubic meters cm.)  หน่วยความร้อนเป็น BTU  1 cf. = 1,000 BTU  1,000 cf. = 1 ล้าน BTU (MMBTU)  หน่วยมาตรฐานใน การกำหนดราคา 11

12 12  ส่วนประกอบของ NG:  ก๊าซมีเธน (methane หรือ C 1 คือ C 1 H 4 ) เป็นองค์ประกอบใหญ่ สุด (>70%) ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน โรงไฟฟ้า โรงงาน และรถยนต์ (CNG หรือ NGV) 12

13 13  ส่วนประกอบของ NG:  ก๊าซอีเธน (ethane หรือ C 2 คือ C 2 H 6 ) ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ( เช่น เม็ดพลาสติก ) 13

14 14  ส่วนประกอบของ NG:  ก๊าซโพรเพน (propane หรือ C 3 คือ C 3 H 8 ) และก๊าซบิวเทน (butane หรือ C 4 คือ C 4 H 10 )  C 3 ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี C 3 + C 4 ผสมกันเป็นของเหลวอัด ใส่ถัง เป็นก๊าซหุงต้ม (liquefied petroleum gas หรือ LPG) ใช้ เป็นเชื้อเพลิงเพื่อหุงต้ม ใน โรงงาน และในยานยนต์ 14

15 15  ส่วนประกอบของ NG:  C 5 ขึ้นไป คือ ก๊าซโซลีน ธรรมชาติ (natural gasoline) ใช้กลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน  CO 2 ใช้ทำน้ำแข็งแห้ง  Condensate น้ำมันดิบชนิดหนึ่ง ซึ่งแยกได้ที่แท่นผลิต 15

16 16  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ผลจากการเร่งสำรวจหลังวิกฤติ น้ำมันครั้งแรก พบมากในอ่าวไทย เริ่มผลิตได้ในปี 2524  ขนส่งทางท่อซึ่งวางจากแท่นผลิต มาขึ้นบกที่ระยอง และต่อไปยัง โรงไฟฟ้าต่างๆ ไปสุดที่สระบุรี 16

17 17  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ส่วนใหญ่ (C 1 ) ใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้า ในโรงงาน และ CNG ในรถยนต์  C 3 + C 4 ผสมกันเป็นก๊าซหุงต้ม (LPG) ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อหุง ต้ม ในโรงงาน และในยานยนต์ ( มากขึ้นมากในช่วง ปีหลัง ) 17

18 18  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ส่วนอื่นๆ ใช้เป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และใช้กลั่นเป็น ผลิตภัณฑ์น้ำมัน  การผลิตเพิ่มทุกปี แต่ไม่พอใช้ จึง ต้องนำเข้าจากพม่าตั้งแต่ปี 2543 โดยขนส่งทางท่อ ในปัจจุบันก๊าซ พม่าเป็น 30% ของการใช้ทั้งหมด 18

19 19  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ในปี 2550 การผลิตเริ่มในพื้นที่ ร่วมพัฒนา ไทย - มาเลเซีย (Joint Development Area หรือ JDA)  ต้นปี 2550 ไทยมีปริมาณสำรอง ของ NG อยู่ 14.8 ล้านล้าน ลบ. ฟุต เหลือให้ใช้ได้อีก 18 ปี หาก รวมกับของประเทศเพื่อนบ้าน คาด ว่าจะใช้ไปได้อีกประมาณ 30 ปี 19

20 20  ก๊าซธรรมชาติในไทย :  ปตท. เตรียมนำเข้า LNG จาก ตะวันออกกลาง เริ่มในปี

21 21  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต ไฟฟ้า เพื่อทดแทน น้ำมันเตา  ข้อดี : มีมากในประเทศ ต้นทุนต่ำ และสะอาด 21

22 22  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ข้อเสีย : การผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพา NG สูงมากถึง 70% กระจุกตัว และเสี่ยงเกินไป ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น ในที่สุด ราคาจะแพงตามน้ำมันใน อนาคต 22

23 23 Production (Import / Export) and Consumption of Primary Commercial Energy Unit : KBD (COE)

24 24 Power Generation by Type of Fuel (PDP 99-02) Unit : GWh

25 25  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ถ้าไม่ใช้ NG เพิ่มขึ้น แล้วจะใช้ เชื้อเพลิงอะไรผลิตไฟฟ้าใน อนาคต ?  ตามแผน PDP 2007 (Power Development Plan 2007) จะ ใช้ถ่านหินนำเข้าและนิวเคลียร์ 25

26 26  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย :  ถ่านหิน : ราคาถูก แต่สกปรก  นิวเคลียร์ : ไม่มีก๊าซเรือนกระจก แต่มีกัมมันตภาพรังสี ที่ “ อันตราย ”  ถ้าไม่ใช้ถ่านหินนำเข้าและ นิวเคลียร์ จะต้องพึ่งพา NG สูง มากถึงกว่า 80% 26


ดาวน์โหลด ppt 1 ก๊าซธรรมชาติ 1. เอกสารอ้างอิง  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 10  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google