งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง

3 อย่าจุดถ่านไฟคนบาปให้ลุกโชน เจ้าจะโดนไฟลวกจนปอกเปิง เจ้าจะโดนไฟลวกจนปอกเปิง

4 อย่าโมโห เมื่อคนโอหังยั่วโทสะ เขาอาจจะวางกับจับผิดคำของเจ้า

5 อย่าให้ผู้มีอำนาจกว่ายืมสิ่งใด ถ้าให้ยืมแล้ว จงถือว่าของนั้นสูญไปเปล่า

6 อย่ารับประกันเกินกำลังทรัพย์ของเจ้า ถ้ารับประกันใคร จงจำไว้ต้องใช้คืน ถ้ารับประกันใคร จงจำไว้ต้องใช้คืน

7 อย่ามีคดีขึ้นศาลกับผู้พิพากษา เหตุว่า เขาจะชนะคดีเพราะตำแหน่ง

8 อย่าร่วมทางกับคนเสเพลกลัวว่าเขาจะเป็นภาระแก่เจ้า เขาจะทำตามอารมณ์ ความโฉดเขลาของเขา เขาจะทำตามอารมณ์ ความโฉดเขลาของเขาจะทำให้เจ้าเสียหายไปด้วย

9 อย่าโต้เถียงกับคนโมโหร้ายอย่าไปกับเขาในถิ่นทุรกันดาร เพราะเขาถือว่า ชีวิตไม่มีค่า เพราะเขาถือว่า ชีวิตไม่มีค่า เมื่อไม่มีใครช่วย เขาจะเล่นงานเจ้า

10 อย่าปรึกษาหารือกับคนโฉดเขลาเพราะเขาไม่รู้จักเก็บความลับ

11 อย่าเผยความลับกับคนแปลกหน้าด้วยเกรงว่าเขาจะเอาไปขยาย

12 อย่าเผยเรื่องในใจให้ใครๆรู้อย่าทำให้ความสุขในใจของเจ้าเลือนลางไป

13 กับคนเจ้าคารม จงอย่าไปโต้เถียง อย่าเอาฟืนไปเรียงบนกองไฟ

14 อย่าดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ จงจำไว้ เราทั้งมวลล้วนมีผิดบกพร่อง

15 อย่าดูหมิ่นผู้ที่อยู่ในวัยชรา เหตุว่าเราเองก็แก่ลง เหตุว่าเราเองก็แก่ลง

16 อย่าชอบใจเมื่อมีคนสิ้นชีวิตอย่าลืมคิดว่าเราทั้งหลายต้องตายด้วย


ดาวน์โหลด ppt หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google