งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง

2 อย่าจุดถ่านไฟคนบาปให้ลุกโชน เจ้าจะโดนไฟลวกจนปอกเปิง

3 อย่าโมโห เมื่อคนโอหังยั่วโทสะ เขาอาจจะวางกับจับผิดคำของเจ้า

4 อย่าให้ผู้มีอำนาจกว่ายืมสิ่งใด
ถ้าให้ยืมแล้ว จงถือว่าของนั้นสูญไปเปล่า

5 อย่ารับประกันเกินกำลังทรัพย์ของเจ้า ถ้ารับประกันใคร จงจำไว้ต้องใช้คืน

6 อย่ามีคดีขึ้นศาลกับผู้พิพากษา เหตุว่า เขาจะชนะคดีเพราะตำแหน่ง

7 อย่าร่วมทางกับคนเสเพล กลัวว่าเขาจะเป็นภาระแก่เจ้า
เขาจะทำตามอารมณ์ ความโฉดเขลาของเขา จะทำให้เจ้าเสียหายไปด้วย

8 อย่าโต้เถียงกับคนโมโหร้าย อย่าไปกับเขาในถิ่นทุรกันดาร
เพราะเขาถือว่า ชีวิตไม่มีค่า เมื่อไม่มีใครช่วย เขาจะเล่นงานเจ้า

9 อย่าปรึกษาหารือกับคนโฉดเขลา เพราะเขาไม่รู้จักเก็บความลับ

10 อย่าเผยความลับกับคนแปลกหน้า ด้วยเกรงว่าเขาจะเอาไปขยาย

11 อย่าเผยเรื่องในใจให้ใครๆรู้ อย่าทำให้ความสุขในใจของเจ้าเลือนลางไป

12 กับคนเจ้าคารม จงอย่าไปโต้เถียง อย่าเอาฟืนไปเรียงบนกองไฟ

13 อย่าดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ จงจำไว้ เราทั้งมวลล้วนมีผิดบกพร่อง

14 อย่าดูหมิ่นผู้ที่อยู่ในวัยชรา เหตุว่าเราเองก็แก่ลง

15 อย่าชอบใจเมื่อมีคนสิ้นชีวิต อย่าลืมคิดว่าเราทั้งหลายต้องตายด้วย


ดาวน์โหลด ppt หนังสือบุตรสิรา บทที่ 8 ความรอบคอบ และความตริตรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google