งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter 3. 10 6 sec -1 (cal.) 6 % <10 4 sec -1 94 % 5. 10 7 sec -1 46 % 1.4 sec -1 1.9 sec -1 57 % 90 kcal/mol T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter 3. 10 6 sec -1 (cal.) 6 % <10 4 sec -1 94 % 5. 10 7 sec -1 46 % 1.4 sec -1 1.9 sec -1 57 % 90 kcal/mol T."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter

3 3. 10 6 sec -1 (cal.) 6 % <10 4 sec -1 94 % 5. 10 7 sec -1 46 % 1.4 sec -1 1.9 sec -1 57 % 90 kcal/mol T 1 ( ,  59 kcal/mol S0S0 at 77 K in EPA 1-chloronaphthalene Cl S 1 ( , 

4 Absorption A

5 Emission: k f ป  k k isc F p

6 Spectrofluorimeter Fluorescence spectra Emission Excitation

7 Fluorescence Emission spectra ปรับ excitation monochromater ให้แสง ผ่านได้เฉพาะความยาว คลื่นที่ศึกษา ส่วน emission monochromater scan ความยาวคลื่น เป็นช่วงกว้าง เพื่อบันทึกการคายแสง Fluorescence Emission spectra

8 เป็นการศึกษา ว่า การคายแสง เกิดขึ้น ที่ความยาว คลื่นค่าใด ดีที่สุด

9 Cell emission mono- chromater Photo multiplier X - Y Recorder X - Drive (wavelength) Light source Y - drive (intensity) excitation mono- chromater Detector scan

10 Fluorescence Excitation spectra ปรับ excitation monochromater ให้ แสงที่มากระตุ้นมี ความ ยาวคลื่นเป็นช่วงกว้าง ขณะที่ปรับให้แสงที่มี ความยาวคลื่นที่เหมาะสม ที่สุด ( คายแสงมากที่สุด ) ผ่าน emission monochromater Fluorescence Excitation spectra

11 Cell emission mono- chromater Photo multiplier X - Y Recorder X - Drive (wavelength) Light source Y - drive (intensity) excitation mono- chromater Detector scanscan

12 Fluorescence Excitation spectra เป็นการศึกษาว่า แสงที่ใช้กระตุ้น โมเลกุลที่ความยาว คลื่นค่าใด ทำให้ เกิดการคายแสง ดี ที่สุด

13 เป็นค่าความยาวคลื่นที่ ใช้กระตุ้นสาร Fluorescence Spectrum of Anthracene (dilute solution) Absorption Spectrum of Anthracene

14 Spectrophosphorimeter Phosphorescence spectra Emission Excitation

15 Cell emission mono- chromater Photo multiplier X - Y Recorder X - Drive (wavelength) Light source Y - drive (intensity) Detector = optical chutter excitation mono- chromater

16 Optical chutter ทำหน้าที่เป็นตัวตัดแสงที่เข้า ไปกระตุ้นระบบเพื่อให้ โมเลกุลที่ถูกกระตุ้นไปอยู่ที่ สภาวะเร้าเกิดการคายแสง fluorescence จนหมด (  f < 10 -6 sec) แล้วจึงวัดการ คายแสง phosphorescence (  p < 10 -2 -10 -4 sec)

17 Mirror symmetry relation พบใน condense phase ( เช่น ของแข็ง, ของเหลว หรือ ก๊าซที่มีความดัน สูง ๆ )

18 IntensityIntensity S0S0 S1S1

19

20 S0S0 S1S1 V0V0 r2r2 r0r0

21

22 Triplet State & Phosphorescence - การคายแสง phosphorescence เกี่ยวข้องกับ triplet state จริงหรือ ?

23 จากงานของ Evans (D.F. Evans, Nature, 176, 777 (1955)) ศีกษาคุณสมบัติทาง แม่เหล็กในขณะเกิด การคายแสง Phosphorescence ของ Triphynylene ใน Boric acid:

24 ที่ Triplet state เป็น “ spin parallel ” ( อิเล็กตรอนทั้ง 2 ตัว มีค่า spin quantum number เท่ากัน ) โมเลกุลมีคุณสมบัติเป็น “ แม่เหล็ก ”

25 Intensity of Phosphorescence Photomagnetism light on light off time (s)

26 ยังมีเนื้อหาของโฟโตเคมี ที่ไม่ได้กล่าวถึงบางส่วน ให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมด้วย !

27 ขอให้โชคดี ในการสอบทุกคน


ดาวน์โหลด ppt Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter 3. 10 6 sec -1 (cal.) 6 % <10 4 sec -1 94 % 5. 10 7 sec -1 46 % 1.4 sec -1 1.9 sec -1 57 % 90 kcal/mol T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google