งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 Internet Marketing. ?? คุณจะ พิจารณา ปัจจัยอะไร เป็นอันดับ แรกในการ ซื้อมือถือซัก เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 Internet Marketing. ?? คุณจะ พิจารณา ปัจจัยอะไร เป็นอันดับ แรกในการ ซื้อมือถือซัก เครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 Internet Marketing

2 ?? คุณจะ พิจารณา ปัจจัยอะไร เป็นอันดับ แรกในการ ซื้อมือถือซัก เครื่อง

3 คุณคิดว่า ปัจจัยอะไรที่ผู้ ซื้อคนนี้ใช้ บิ๊กช่อง 3 ประเดิม ประมูลมือถือราคา 3.3 ล้านบาท ( ปี 36)

4 คุณคิดว่าปัจจัยใดที่ลูกค้าจะซื้อ สินค้าผ่านออนไลน์ ?

5 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค นิสัยส่วนตัวของแต่ละคน  ?? ด้านสิ่งแวดล้อม ( สังคม วัฒนธรรม )  ?? สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นทางการ ตลาด  ?? ระบบการบริการของเว็บไซต์ ( ร้านค้า )  ??

6 Electronic Commerce Consumer Behavior Model Personal Characteri stics Age, Gender, Ethnicity, Education. Lifestyle, Psychological, Knowledge, Values, Personality Environme ntal Characteris tics Social, Family, Communities E-commerce Systems Technica l S Support Logistic Support Customer Service payment s, Delivery Web Design, Intellige nt Agents FAQs, E- mail, Call Centers, One-to- One Decision Making Process Buyers’ Decisions Buy or Not What to Buy Where (vendor) When How Much to Spend Repeat Purchases Market Stimuli Marketing Others Price Economi cal Promotion Technol ogy Product Political Quality Cultural

7 กราฟแสดงพฤติกรรมการซื้อสินค้า

8 เหตุผลไม่ซื้อสินค้า ออนไลน์ ไม่เห็น / จับต้องไม่ได้ 40.5 ไม่ไว้ใจคนขาย 36.4 ไม่อยากให้เลขบัตร เครดิต 27.3 ขั้นตอนซื้อยุ่งยาก 23.1 ไม่สนใจ 22.8 ไม่มีบัตรเครดิต 15.9 กลัวสินค้าเสียหาย 15.3 ไม่ต้องการรอ 11 แพงกว่าการซื้อต่อหน้า 7.7 ไม่ค่อยรู้จักเว็บ 5.5 ส่วนใหญ่เป็นสินค้า ต่างประเทศ 4.9 ไม่มีสินค้าน่าสนใจ 3.4 อื่น ๆ 1.5

9 เหตุที่ช๊อปปิ้งเพราะ ?? 1. Utilitarian  “Complete a task” 2. Hedonic  “It is fun and I love it”

10 Consumer Purchasing Decision Making 1. Initiator 2. Infulencer 3. Decider 4. Buyer 5. User Girl friend Mana ger Secre tary Manager / Secretary Messenger/Sec retary มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม

11 The Purchasing Decision - Making Model Need Identification (Recognition) Information Search (What? from whom) Alternative Evaluation, Negotiation, and Selection Purchase and Delivery After Purchase, Service, and Evaluation Virtual catalog, search engine or FAQs Banner advertising / E-mail FAQs, Chat, Reviews, Recommendation Shopping cart, Payment, Delivery E-mail, Newsletter

12 ส่วนประกอบการสร้างความพึง พอในการเลือกซื้อสินค้าผ่าน อินเตอร์เน็ต

13

14 Customer life cycle (CLC) or life cycle segmentation

15 TIME Level of Indensity Awareness ExplorationFamiliarlySeparationCommitment Customer life cycle (CLC)

16 Customer life cycle or life cycle segmentation 1.Awareness รู้จักชื่อบริษัท หรือ สินค้า แต่ไม่เคยแวะ มาเยี่ยมชมหรือใช้บริการ การโฆษณาแบรนด์สินค้า แบบวิธีปกติทั่วๆ ไป บริษัทจะได้รับการตอบรับให้เป็น ลูกค้าได้ 2.Exploration รู้จักบริษัทดี เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่ง อาจจะเคยใช้บริษัท e-mail, telephone เพื่อติดต่อ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มากพอจะช่วยสานสัมพันธ์ต่อ 3.Familiarity ซื้อสินค้า ชำระเงิน มีความคุ้นเคย กับ บริษัท และในขณะเดียวกันก็ชอบซื้อสินค้าจากคู่แข่ง 4.Commitment พอใจมากในบริการและสินค้าของ บริษัท และบางคนสามารถพัฒนาเป็นลูกค้าที่มีความซื้อ สัตย์ต่อแบรนด์ และบ่อยครั้งที่จะบอกต่อถึงสินค้าหรือ บริษัท 5.Separation หลายครั้งลูกค้าได้รับสิ่งที่ทำให้ ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป ผิดพลาด ในการให้บริการและ คุณภาพสินค้า ซึ่งบริษัทต้องใช้งบประมาณสูงมากใน การ keep them ที่จะไม่ให้ตกมาที่ level นี้

17 E-marketing 1. กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และ พัฒนาสินค้าเพื่อขาย 1.1 Product base 1.2 Customer base 2. กลยุทธ์ One-to-One Marketing 3. กลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย 3.1 Affiliate program 3.2 Delivery Network 3.3 Supplier or Alliance 4. กลยุทธ์ E-CRM

18 1. กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และพัฒนาสินค้าเพื่อขาย 1.1. Product-based Marketing Strategies 1.2. Customer –Based Marketing Strategies

19 1. Product-based Marketing Strategies

20

21

22 เช่น แบ่งสินค้าตามวัสดุในการ ประดิษฐ์ใช้ – เช่น ถ้วยรางวัลทำด้วยเงิน หรือ ทอง แบ่งตามลักษณะของสินค้า แบ่งสินค้าตามหมวดหมู่ หรือประเภท

23 Website as a collection of Products ลูกค้าซื้อสินค้าจากแคตาล๊อก มีหลายบริษัทที่ใช้แนวทางแบบ Print catalog and on their web เหมาะกับลูกค้าที่รู้รูปแบบแล้ว เลือกได้เลย แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ต้องการพิเศษเฉพาะ มากขึ้น เช่น สำหรับกีฬากอล์ฟ เว็บแบบ นี้อาจจะไม่ใช่คำตอบหรือ ไม่เป็น ประโยชน์สำหรับ เขา

24 2. Customer –Based Marketing Strategies

25

26 แบ่งถ้วยรางวัลตามประเภท ของกีฬา แบ่งตามเพศ แบ่งตามอายุ หรือวัย แบ่งตามประเภทองค์กร เช่น Dell แบ่ง ลูกค้าทั่วไป บริษัท หรือหน่วยงานรัฐ แบ่งสินค้าตามคุณลักษณะของ ลูกค้า เช่น

27

28 Communicating with Different Market Segments Demographic

29 Communicating with Different Market Segments


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 Internet Marketing. ?? คุณจะ พิจารณา ปัจจัยอะไร เป็นอันดับ แรกในการ ซื้อมือถือซัก เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google