งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 Internet Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 Internet Marketing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 Internet Marketing

2 คุณจะพิจารณาปัจจัยอะไรเป็นอันดับแรกในการซื้อมือถือซักเครื่อง
?? คุณจะพิจารณาปัจจัยอะไรเป็นอันดับแรกในการซื้อมือถือซักเครื่อง

3 คุณคิดว่าปัจจัยอะไรที่ผู้ซื้อคนนี้ใช้
บิ๊กช่อง 3 ประเดิม ประมูลมือถือราคา 3.3 ล้านบาท (ปี 36) คุณคิดว่าปัจจัยอะไรที่ผู้ซื้อคนนี้ใช้

4 คุณคิดว่าปัจจัยใดที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ?

5 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
นิสัยส่วนตัวของแต่ละคน  ?? ด้านสิ่งแวดล้อม (สังคม วัฒนธรรม)  ?? สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นทางการตลาด  ?? ระบบการบริการของเว็บไซต์(ร้านค้า)  ??

6 Electronic Commerce Consumer Behavior Model
Personal Characteristics Age, Gender, Ethnicity, Education. Lifestyle, Psychological, Knowledge, Values, Personality Environmental Characteristics Social, Family, Communities Buyers’ Decisions Buy or Not What to Buy Where (vendor) When How Much to Spend Repeat Purchases Decision Making Process Market Stimuli Marketing Others Price Economical Promotion Technology Product Political Quality Cultural E-commerce Systems Logistic Support Technical S Support Customer Service payments, Delivery Web Design, Intelligent Agents FAQs, , Call Centers, One-to-One

7 กราฟแสดงพฤติกรรมการซื้อสินค้า

8 เหตุผลไม่ซื้อสินค้าออนไลน์
ไม่เห็น/จับต้องไม่ได้ 40.5 ไม่ไว้ใจคนขาย 36.4 ไม่อยากให้เลขบัตรเครดิต 27.3 ขั้นตอนซื้อยุ่งยาก 23.1 ไม่สนใจ 22.8 ไม่มีบัตรเครดิต 15.9 กลัวสินค้าเสียหาย 15.3 ไม่ต้องการรอ 11 แพงกว่าการซื้อต่อหน้า 7.7 ไม่ค่อยรู้จักเว็บ 5.5 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าต่างประเทศ 4.9 ไม่มีสินค้าน่าสนใจ 3.4 อื่น ๆ 1.5

9 เหตุที่ช๊อปปิ้งเพราะ ??
เหตุที่ช๊อปปิ้งเพราะ ?? 1. Utilitarian “Complete a task” 2. Hedonic “It is fun and I love it”

10 Consumer Purchasing Decision Making
1. Initiator 2. Infulencer 3. Decider 4. Buyer 5. User Manager Secretary Manager / Secretary Messenger/Secretary Girl friend มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม

11 The Purchasing Decision - Making Model
Need Identification (Recognition) Banner advertising / Virtual catalog, search engine or FAQs Information Search (What? from whom) Alternative Evaluation, Negotiation, and Selection FAQs , Chat, Reviews, Recommendation Purchase and Delivery Shopping cart, Payment, Delivery After Purchase, Service, and Evaluation , Newsletter

12 ส่วนประกอบการสร้างความพึงพอในการเลือกซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต

13

14 Customer life cycle (CLC) or life cycle segmentation

15 Customer life cycle (CLC)
TIME Level of Indensity Awareness Exploration Familiarly Separation Commitment

16 Customer life cycle or life cycle segmentation
Awareness รู้จักชื่อบริษัท หรือ สินค้า แต่ไม่เคยแวะมาเยี่ยมชมหรือใช้บริการ การโฆษณาแบรนด์สินค้าแบบวิธีปกติทั่วๆ ไป บริษัทจะได้รับการตอบรับให้เป็นลูกค้าได้ Exploration รู้จักบริษัทดี เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะเคยใช้บริษัท , telephone เพื่อติดต่อ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มากพอจะช่วยสานสัมพันธ์ต่อ Familiarity ซื้อสินค้า ชำระเงิน มีความคุ้นเคย กับบริษัท และในขณะเดียวกันก็ชอบซื้อสินค้าจากคู่แข่ง Commitment พอใจมากในบริการและสินค้าของบริษัท และบางคนสามารถพัฒนาเป็นลูกค้าที่มีความซื้อสัตย์ต่อแบรนด์ และบ่อยครั้งที่จะบอกต่อถึงสินค้าหรือบริษัท Separation หลายครั้งลูกค้าได้รับสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป ผิดพลาด ในการให้บริการและคุณภาพสินค้า ซึ่งบริษัทต้องใช้งบประมาณสูงมากในการ keep them ที่จะไม่ให้ตกมาที่ level นี้

17 E-marketing 1.กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และพัฒนาสินค้าเพื่อขาย
1.1 Product base 1.2 Customer base 2. กลยุทธ์ One-to-One Marketing 3. กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย 3.1 Affiliate program 3.2 Delivery Network 3.3 Supplier or Alliance 4. กลยุทธ์ E-CRM

18 1. กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และพัฒนาสินค้าเพื่อขาย 1. 1
1.กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และพัฒนาสินค้าเพื่อขาย Product-based Marketing Strategies 1.2. Customer –Based Marketing Strategies

19 1. Product-based Marketing Strategies

20

21

22 แบ่งสินค้าตามหมวดหมู่ หรือประเภท
เช่น แบ่งสินค้าตามวัสดุในการประดิษฐ์ใช้ เช่น ถ้วยรางวัลทำด้วยเงิน หรือทอง แบ่งตามลักษณะของสินค้า

23 Website as a collection of Products
ลูกค้าซื้อสินค้าจากแคตาล๊อก มีหลายบริษัทที่ใช้แนวทางแบบ Print catalog and on their web เหมาะกับลูกค้าที่รู้รูปแบบแล้วเลือกได้เลย แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ต้องการพิเศษเฉพาะมากขึ้น เช่น สำหรับกีฬากอล์ฟ เว็บแบบนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบหรือ ไม่เป็นประโยชน์สำหรับ เขา

24 2. Customer –Based Marketing Strategies

25

26 แบ่งสินค้าตามคุณลักษณะของลูกค้า เช่น
แบ่งถ้วยรางวัลตามประเภทของกีฬา แบ่งตามเพศ แบ่งตามอายุ หรือวัย แบ่งตามประเภทองค์กร เช่น Dell แบ่ง ลูกค้าทั่วไป บริษัท หรือหน่วยงานรัฐ

27

28 Communicating with Different Market Segments
Demographic Communicating with Different Market Segments

29 Communicating with Different Market Segments


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 Internet Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google