งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ โดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 6 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ โดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 6 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ โดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 6 มิถุนายน 2557

2 NSEC Road EWEC Road SEC Road Para EWEC Road ส่วนต่อขยาย EWEC Road ถนน หมายเลข 67 ถนน หมายเลข 68

3 -/-/ เส้นทาง Para EWEC Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

4 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

5 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

6 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

7 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

8 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

9 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

10 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

11 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC

12 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC เมืองใหม่ช่องสงำ

13 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC เมืองใหม่ช่องสงำ

14 -/-/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยง เส้นทาง SEC เมืองใหม่ช่องสงำ

15 สิ่งที่จะต้องผลัดดัน 1. ปัญหาป่าไม้ 2. ปัญหาหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมืองใหม่ 3. ปัญหาเรื่องการอำนวยความ สะดวกในเส้นทาง หมายเลข 67 ( ช่องสะงำ - เสียมเรียบ ) 3.1 เรื่องเดินรถแบบทวิภาคี 3.2 เรื่องการเดินรถแบบพหุ ภาคี 3.3 ปัญหาการ Single Visa 3.4 ปัญหาการใช้บัตรผ่านแดน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ โดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 6 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google