งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบุคลิกภาพ. •Personality PERSONA บุคลิกภาพ หน้ากาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบุคลิกภาพ. •Personality PERSONA บุคลิกภาพ หน้ากาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบุคลิกภาพ

2 •Personality PERSONA บุคลิกภาพ หน้ากาก

3 •Bernard เป็นผลรวมทั้งหมดของท่าทาง รูปร่าง ลักษณะทางกาย พฤติกรรมที่ แสดงออก แนวโน้มการกระทำ ขอบเขตความสามารถ ทั้งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน และที่แสดงออกมา ให้เห็น •พจนานุกรม สภาพนิสัยจำเพาะคน

4 Hilgard 1. Type ประเภท - รูปร่างทางกาย Kretschmer/ Sheldon -อ้วนเตี้ย -ผอมสูง -นักกีฬา -ไม่สมประกอบ 2.Trait ลักษณะนิสัย 3.Developmental พัฒนาการ 4. Dynamic การเปลี่ยนแปลง

5 Jung 1. Extrovert 2. Introvert

6 Rosanoff - ขัดสังคม - เปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เสมอ - ใจลอย - ผีเข้าผีออก

7 ยอมตาม ระมัดระวัง คิดหน้าคิดหลัง รักสงบ อารมณ์เย็น ควบคุมตัวเองได้ ไว้วางใจได้ สุขุม มั่นคง นิ่ง ไม่ชอบพูด เก็บตัว ขรึม คิดแง่ร้าย ไม่ยืดหยุ่น วิตกกังวล โกรธง่าย หวั่นไหว ชอบนำกลุ่ม ไร้กังวลปลอดโปร่ง มีชีวิตชีวา เอาไหนเอากัน ให้ความร่วมมือ ช่างเจรจา ใจกว้าง ฉุนเฉียว กระวนกระวาย ก้าวร้าว ใจเร็ว ตื่นเต้นง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบทำกิจกรรม เก็บตัว แสดงตัว 1 2 3 4

8 ทฤษฎีคุณลักษณะพิเศษ (Trait Theories) Cattell A.สำรวม - ชอบสังคม B.ไม่แยบยล - ฉลาด C.อารมณ์อ่อนไหว - อารมณ์มั่นคง D.สงบเสงี่ยม - เป็นอิสระแก่ตน E.ระมัดระวัง ท้อแท้ - ทำตามสบาย ร่าเริง F.ไม่ทำตามกฎ จับจด - ซื่อตรงต่อหน้าที่

9 G. ขี้อาย เย็นชา – กล้า สังคม เปิดเผย H. จิตใจกล้าแข็ง เชื่อมั่น - จิตใจ อ่อนแอพึ่งพิง I. ไว้วางใจ เชื่อใจคน - ระแวง L. เป็นนักปฏิบัติ – เพ้อฝัน ชอบตั้งกฎให้ตน M. ตรงไปตรงมา ซื่อ - ทันคน O. มั่นคง พอใจตนเอง – หวาดกลัว ท้อแท้

10 01. นักอนุรักษ์ ไม่ชอบโต้เถียง - นักทดลอง 02. อาศัยกลุ่ม ชอบสนุก - เชื่อมั่นตนเอง 03. ขาดวินัยในตนเอง - ควบคุมตัวเองได้ 04. ผ่อนคลาย จิตใจ - เคร่งเครียด ขัดแย้งใน ใจ

11 Carl G. Jung •บุคลิกภาพเป็นผลจากการตั้งเป้าหมายอนาคต และประสบการณ์ปัจจุบัน •ชีวิตมนุษย์เป็นการพยายามบรรลุเป้าหมายใน อนาคต คือ ความมีเอกภาพและบูรณาการ (unity and perfection) •จิตไร้สำนึกของบุคคล มี 2 ส่วน -จิตไร้สำนึกส่วนตัว (personal) -จิตไร้สำนึกส่วนรวม (collective or racial)

12 Karen Horney • บุคลิกภาพเกิดจากแรงผลักดันของความวิตกกังวล Anxiety อำนาจ = ยอม จำนน neurocics needs สัมฤทธิ์ผล ยอม สู้ หนีชื่อเสียง

13 การครองใจคน •ยิ้มแย้มนำ จำชื่อได้ ให้การยอมรับ จับจิต เขา เราหมั่นยกย่อง สอดส่อง เอาใจใส่ มี น้ำใจเกื้อกูล เผื่อหนุนการฟัง เอ่ยอ้างที่ เขาชอบ พร้อมมอบความสุข

14 Emotional Quotient ดีเก่งสุข -ควบคุมอารมณ์ -เห็นใจผู้อื่น -รับผิดชอบ -รู้จักให้อภัย -มีแรงจูงใจ มุ มานะ -ตัดสินใจ แก้ปัญหา ยืดหยุ่น -มีสัมพันธภาพ กับผู้อื่น -ภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่า -เชื่อมั่น -พอใจชีวิต -มองโลกแง่ดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบุคลิกภาพ. •Personality PERSONA บุคลิกภาพ หน้ากาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google