งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบุคลิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบุคลิกภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบุคลิกภาพ

2 การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality PERSONA บุคลิกภาพ หน้ากาก

3 Bernard เป็นผลรวมทั้งหมดของท่าทาง รูปร่างลักษณะทางกาย พฤติกรรมที่ แสดงออก แนวโน้มการกระทำ ขอบเขตความสามารถทั้งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน และที่แสดงออกมาให้เห็น พจนานุกรม สภาพนิสัยจำเพาะคน

4 Hilgard 1. Type ประเภท - รูปร่างทางกาย Kretschmer/ Sheldon -อ้วนเตี้ย
-ผอมสูง -นักกีฬา -ไม่สมประกอบ 2.Trait ลักษณะนิสัย 3.Developmental พัฒนาการ 4. Dynamic การเปลี่ยนแปลง

5 Jung 1. Extrovert 2. Introvert

6 Rosanoff - ขัดสังคม - เปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เสมอ - ใจลอย - ผีเข้าผีออก

7 ระมัดระวัง คิดหน้าคิดหลัง รักสงบ อารมณ์เย็น
เก็บตัว ยอมตาม ระมัดระวัง คิดหน้าคิดหลัง รักสงบ อารมณ์เย็น ควบคุมตัวเองได้ ไว้วางใจได้ สุขุม มั่นคง นิ่ง ไม่ชอบพูด เก็บตัว ขรึม คิดแง่ร้าย ไม่ยืดหยุ่น วิตกกังวล โกรธง่าย หวั่นไหว ชอบนำกลุ่ม ไร้กังวลปลอดโปร่ง มีชีวิตชีวา เอาไหนเอากัน ให้ความร่วมมือ ช่างเจรจา ใจกว้าง ฉุนเฉียว กระวนกระวาย ก้าวร้าว ใจเร็ว ตื่นเต้นง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบทำกิจกรรม 1 3 2 4 แสดงตัว

8 ทฤษฎีคุณลักษณะพิเศษ (Trait Theories)
Cattell A. สำรวม ชอบสังคม B. ไม่แยบยล - ฉลาด C. อารมณ์อ่อนไหว - อารมณ์มั่นคง D. สงบเสงี่ยม - เป็นอิสระแก่ตน E. ระมัดระวัง ท้อแท้ - ทำตามสบาย ร่าเริง F. ไม่ทำตามกฎ จับจด - ซื่อตรงต่อหน้าที่

9 H. จิตใจกล้าแข็ง เชื่อมั่น - จิตใจอ่อนแอพึ่งพิง
G. ขี้อาย เย็นชา – กล้าสังคม เปิดเผย H. จิตใจกล้าแข็ง เชื่อมั่น - จิตใจอ่อนแอพึ่งพิง I. ไว้วางใจ เชื่อใจคน - ระแวง L. เป็นนักปฏิบัติ – เพ้อฝัน ชอบตั้งกฎให้ตน M. ตรงไปตรงมา ซื่อ - ทันคน O. มั่นคง พอใจตนเอง – หวาดกลัว ท้อแท้

10 02. อาศัยกลุ่ม ชอบสนุก - เชื่อมั่นตนเอง
01. นักอนุรักษ์ ไม่ชอบโต้เถียง - นักทดลอง 02. อาศัยกลุ่ม ชอบสนุก - เชื่อมั่นตนเอง 03. ขาดวินัยในตนเอง - ควบคุมตัวเองได้ 04. ผ่อนคลาย จิตใจ เคร่งเครียด ขัดแย้งในใจ

11 Carl G. Jung บุคลิกภาพเป็นผลจากการตั้งเป้าหมายอนาคตและประสบการณ์ปัจจุบัน ชีวิตมนุษย์เป็นการพยายามบรรลุเป้าหมายในอนาคต คือ ความมีเอกภาพและบูรณาการ (unity and perfection) จิตไร้สำนึกของบุคคล มี 2 ส่วน -จิตไร้สำนึกส่วนตัว (personal) -จิตไร้สำนึกส่วนรวม (collective or racial)

12 Karen Horney Anxiety อำนาจ = ยอมจำนน neurocics needs สัมฤทธิ์ผล
บุคลิกภาพเกิดจากแรงผลักดันของความวิตกกังวล Anxiety อำนาจ = ยอมจำนน neurocics needs สัมฤทธิ์ผล ยอม สู้ หนี ชื่อเสียง

13 การครองใจคน ยิ้มแย้มนำ จำชื่อได้ ให้การยอมรับ จับจิตเขา เราหมั่นยกย่อง สอดส่อง เอาใจใส่ มีน้ำใจเกื้อกูล เผื่อหนุนการฟัง เอ่ยอ้างที่เขาชอบ พร้อมมอบความสุข

14 Emotional Quotient ดี เก่ง สุข ควบคุมอารมณ์ เห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบ
รู้จักให้อภัย มีแรงจูงใจ มุมานะ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ยืดหยุ่น มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่า เชื่อมั่น พอใจชีวิต มองโลกแง่ดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบุคลิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google