งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quality Development with Outcome Research ศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ผศ. นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quality Development with Outcome Research ศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ผศ. นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quality Development with Outcome Research ศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ผศ. นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล

2 Outcomes research คืออะไร ?  งานวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์สุดท้าย (end results) ของการบริการทางสุขภาพหรือการรักษา  ผลลัพธ์ที่อยู่ในความสนใจหรือต้องการของ ผู้ทีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ รักษาให้หายไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง คุณภาพชีวิตและการเสียชีวิต (quality of life as well as mortality).  งานวิจัยชนิดนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ การปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล (improve the quality of care) Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, formerly the Agency for Health Care Policy and Research).

3 Outcome research เป็นงานวิจัยที่ : • มุ่งการหาปัญหาเพื่อปรับปรุงมากกว่าเน้น ด้านเทคโนโลยีการรักษา • เป็นการหาปัญหาที่พบบ่อยในการให้การ รักษาประจำวัน • Effectiveness >efficacy • ทีมนักวิจัยเป็นทีมสหสาขาวิชา • ผลลัพธ์ของงานวิจัยมีขอบเขตได้กว้าง • มีทั้งข้อมูลที่จากการเก็บจากงานที่ได้จาก การสังเกตุ • ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติกับ ผลลัพธ์ • ผู้รับบริการมีโอกาสในการร่วมตัดสินใจ • ประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพในมุมมองของ ผู้รับบริการและประชาชน http://www.epi.mh-hannover.de/veranstaltungen/workshops/docs/celle1.htm

4  ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายจะได้ใช้ ผลลัพธ์ของงานวิจัยในหลายด้าน รวมทั้ง – ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ – นโยบายค่ารักษาพยาบาลหรือ นโยบายด้านการเงิน – การรักษาพยาบาลโรค

5 ชนิดของตัววัดหลักของผลลัพธ์ (outcome measures) คือ :  (1) clinical  (2) quality of life  (3) patient satisfaction  (4) economic..

6 Health care policy makers increasingly use evidence hierarchies Strength of evidence.  Randomized controlled trials  Epidemiological/observational  Descriptive/case series

7 •Outcomes research has contributed to the value of health-related quality of life (or QoL) measures. Examples of widely used general measures are the Sickness Impact Profile, Short Form (SF), Nottingham Health Profile, Quality of Well-Being Scale, and EuroQol Descriptive Index

8 Patient satisfaction •access to health care providers, •convenience •financial coverage •quality of care •overall satisfaction

9 •Outcomes studies increasingly involve economic evaluations. Main types of cost studies include: • cost of illness • cost-minimization analysis • cost-effectiveness analysis • cost-utility analysis • cost-benefit analysis

10 ผลลัพธ์สุดท้ายของการรักษาคือ อะไร ? บอกได้อย่างไรว่าการรักษาหรือการ บริการชนิดใดได้ผลกว่า ?  ขาดข้อมูลที่ครบถ้วน ( ขาด การติดตามการรักษา ไม่มี การบันทึก )  ขาดข้อมูลเปรียบเทียบ

11 ตัวอย่างคำถาม  which patients with pneumonia can be treated safely at home?  hysterectomy and hernia repair were performed much more frequently in some areas than in others, even when there were no differences in the underlying rates of disease  Treatment of cancer patients, the end result is?? cure vs. improve their quality of life  While treatments are known to be effective, why many people who could benefit from them are not getting them? –Betablocker for heart failure –Thrombolytic treatment for AMI

12  identifying procedures that are ineffective, or perhaps too costly to use, as well as searching out and reporting on procedures that are deemed to be “cost effective.  Development of measurement of end results/Qol

13

14 Outcomes research uses •large administrative data sets (weaknesses of these sources and ways to improve their usefulness) • primary data gathering methods, • combine or synthesize data are used in outcomes studies. •meta-analysis •decision analysis •simulation or modeling •group judgment or "consensus development“ •non-quantitative literature reviews •editorials.


ดาวน์โหลด ppt Quality Development with Outcome Research ศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ผศ. นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google