งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Leukocyte Disorders. myeloblast neutrophil promyelocytemyelocyte Band form metamyelocyte eosinophil basophil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Leukocyte Disorders. myeloblast neutrophil promyelocytemyelocyte Band form metamyelocyte eosinophil basophil."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Leukocyte Disorders

2 myeloblast neutrophil promyelocytemyelocyte Band form metamyelocyte eosinophil basophil

3 monoblast monocyte

4 lymphoblast Large lymphocyte Small lymphocyte

5 lymphoblast myeloblast monoblast

6 Leukocyte disorders eosinophilia basophilia monocytosis leukemoid reaction leukoerythroblastic (myelophthisis) leukemia leukocytosis leukopenia neutrophilia neutropenia lymphocytosis lymphopenia

7 Normal value WBC5,000 – 10,000 /cu.mm. PMN40-75 % L20-50 % Eo1-6 % B1 %

8 การตรวจพบลักษณะผิดปรกติของ neutrophil Nucleus Pelger-Huet anormaly Hypersegment Hereditary Myelodysplastic syndrome Megaloblastic anemia

9 การตรวจพบลักษณะผิดปรกติของ neutrophil Cytoplasm Hypogranulation Toxic granule Vacuolization Myelodysplastic syndrome Bacterial infection

10 Neutrophil Neutropenia < 1500 /cu.mm. Neutrophilia > 7500 /cu.mm Agranulocytosis < 500 /cu.mm. Shift to the left Viral infection Drug Aplastic anemia Cyclic neutropenia bacterial infection Inflammation Acute blood loss Acute hemolysis stress

11 Eosinophilia > 700 /cu.mm. ( wbc x % Eo) > 200 /cu.mm (absolute count) Causes: • allergic reaction • parasitic infestation • skin diseases • malignancy • idiopathic

12 Lymphocyte Lymphopenia < 1500 /cu.mm. Lymphocytosis > 4000 /cu.mm. immune deficiency Acute infection viral infection Chronic infection CLL Relative lymphocytosis

13 Transformed lymphocyte (atypical lymphocyte)

14 Basophilia chronic myelocytic leukemia (CML) Polycythemia vera (PV) Chronic sinusitis > 100 /cu.mm.

15 Monocytosis chronic infection Hodgkin disease Acute monoblastic leukemia (AMoL) Chronic myelomonocytic leukemia (CMMoL) > 950 /cu.mm

16 Leukemoid reaction Severe infection Severe burn Malignancy Massive blood loss

17 Leukemia acute chronic HCT WBC Plt NN

18 acutechronic Leukemia

19 acutechronic Auer rod Leukemia

20 acutechronic ALL AML APL AMMoL AMoL CML CMMoL CLL Leukemia

21 ALL (L1)

22 ALL (L2)

23 Auer rod ANLL

24 Acute promyelocytic leukemia

25 AMoL

26 Myelophthisis anemia (leukoerythroblastic) Anemia Leukocytosis with left shift thrombocytopenia

27

28 http://med.mykku.net/

29

30

31 การสอบปฏิบัติการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2549 เวลา 13.00 น. • สถานที่สอบ – ห้องบรรยาย 1 และ 2 • ให้มารอที่หน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที • สิ่งที่ต้องเตรียม – ไฟฉายขนาดเล็ก พร้อมถ่านสำรอง


ดาวน์โหลด ppt Leukocyte Disorders. myeloblast neutrophil promyelocytemyelocyte Band form metamyelocyte eosinophil basophil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google