งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1 AML: M1 เป็น Classical Myeloblastic Leukemia พบคนไข้ 1 ใน 4 ของ AML ทั้งหมด โดยพบว่าคนไข้ ประมาณ 3% หรือมากกว่า ที่ให้ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1 AML: M1 เป็น Classical Myeloblastic Leukemia พบคนไข้ 1 ใน 4 ของ AML ทั้งหมด โดยพบว่าคนไข้ ประมาณ 3% หรือมากกว่า ที่ให้ผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1 AML: M1 เป็น Classical Myeloblastic Leukemia พบคนไข้ 1 ใน 4 ของ AML ทั้งหมด โดยพบว่าคนไข้ ประมาณ 3% หรือมากกว่า ที่ให้ผล MPO เป็น Positive พบว่าบางตัวของบลาสต์อาจมี Azurophilic granule หรืออาจพบ Auer rods หรือ พบทั้งสองอย่างได้เช่นกัน บลาสต์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นสอง ชนิด คือ Type I ( ไม่มีแกรนูล ) และ Type II ( มีแกรนูล ) ในกรณีของ M1 มักจะเป็น ชนิด Type I ส่วนใหญ่ M1M2M3M4M5M6 Home

2 10X LPF

3 100X OF Myeloblast Nucleoli

4 Auer rods

5 จบการ บรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวช ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HOME


ดาวน์โหลด ppt Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1 AML: M1 เป็น Classical Myeloblastic Leukemia พบคนไข้ 1 ใน 4 ของ AML ทั้งหมด โดยพบว่าคนไข้ ประมาณ 3% หรือมากกว่า ที่ให้ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google