งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพ็คเกจราคาPV S - Standard Package1,4001,000 M - Medium Package7,0005,000 E - Extra Package11,9008,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพ็คเกจราคาPV S - Standard Package1,4001,000 M - Medium Package7,0005,000 E - Extra Package11,9008,500."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แพ็คเกจราคาPV S - Standard Package1,4001,000 M - Medium Package7,0005,000 E - Extra Package11,9008,500

3 แผนรายได้ระบบเพอร์เฟคเคิร์ฟไบนารี่ (PCBs : Perfect Curve Binary system Compensation Plan) รายได้จากค่าแนะนำ (Fast Start Bonus : FSB) (9 ชั้น : 200,20,20,20,20,20,20,40,40) 40% รายได้จากการจับคู่ (Management Bonus : MB) 15% รายได้จากค่าแมทชิ่ง (Extra Bonus : EB) (5 ชั้น : 2.5%,3.0%,3.5%,4.0%,4.5%) 17.50% รายได้จากยอดขายรวม (All Sale) 6% รายได้จากระบบ PWCs (Service Bonus) 3.50% - 7%

4 ชั้นที่ 1 200 บ. ชั้นที่ 2 20 บ. ชั้นที่ 3 20 บ. ชั้นที่ 4 20 บ. ชั้นที่ 5 20 บ. ชั้นที่ 6 20 บ. ชั้นที่ 7 20 บ. ชั้นที่ 8 40 บ. ชั้นที่ 9 40 บ.

5 ชั้นที่ 1 200 บ. ชั้นที่ 2 20 บ. ชั้นที่ 3 20 บ. ชั้นที่ 4 20 บ.

6 DS ซ้าย DS ขวา รับสูงสุด ต่อวัน 1,000 4,500 2,000 5,500 5,000 8,000 10,000 * ไม่จำกัด *

7 ชั้นที่ 1 2.5% ชั้นที่ 2 3.0% ชั้นที่ 3 3.5% ชั้นที่ 4 4.0% ชั้นที่ 5 4.5% ยกตัวอย่างเช่น ภายในหนึ่งวันของชั้นที่ 5 ได้รับค่าจับคู่รวม 4500 บาท เราจะได้รับค่าแมทชิ่ง = 4500 บาท x 4.50% = 202.50 บาท

8 TV ซ้ายTV ขวาตำแหน่ง2% #12% #22% #3 500,000 M – Manager1 หุ้น 1,000,000 EM – Executive Manager2 หุ้น1 หุ้น 1,500,000 DR – Director2 หุ้น 2,000,000 ED – Executive Director2 หุ้น 1 หุ้น 2,500,000 P – President2 หุ้น

9 รายการรายได้ให้ตัวเอง (Me)รายได้ให้องค์กร (We) เติมเงิน AIS, DTAC3.50%0.30% 8 ชั้น เติมเงิน TRUEMOVE7.00%0.30% 15 ชั้น จ่ายบิลทั่วไปบิลละ 3 บาท0.30 บาท 8 ชั้น จ่ายบิลของทรู0.50%0.10% 8 ชั้น

10

11 SETจำนวนราคาค่าแนะนำPVPWCs A3 แพ็ค3,400 บ.1,000 บ.1,000ฟรี B20 แพ็ค20,000 บ.6,000 บ.5,000ฟรี C45 แพ็ค44,000 บ.16,000 บ.8,500ฟรี ผิวเรียบเนียน กระจ่างใส เห็นผลเร็ว 3 เท่า

12 SETABC แนะนำ A1,000 บ. แนะนำ B3,000 บ.6,000 บ. แนะนำ C6,000 บ.10,000 บ.16,000 บ. ตารางเทียบค่าแนะนำตามคุณสมบัติ ยกตัวอย่างเช่น ตัวเราสั่งซื้อ SET B มีคะแนนส่วนตัว 5,000 PV แล้วแนะนำเพื่อนซื้อ SET C เราจะได้รับค่าแนะนำ 10,000 บ.

13 วิธีสร้างรายได้แบบสุดคุ้ม สั่งซื้อ SET C 44,000 บ. แนะนำ SET C 44,000 บ. แนะนำ SET C 44,000 บ. แนะนำ SET C 44,000 บ.

14 วิธีสร้างรายได้แบบสุดคุ้ม #2 เพิ่มสาขาให้ตัวเอง ด้วย SET B เท่ากับลงทุน 20,000 บ. ได้รับไซโตเสต็ม 20 แพ็ค รับค่าแนะนำ 6,000 บ. รับค่าแนะนำ (FSB) 1,000 บ. รวมเป็นเงินคืนใน P.Pocket 7,000 บ. แบ่งย่อยเป็น SET A ได้ 6 ชุด ขายปลีกชุดละ 3,400 บ. รวมขายปลีกได้เป็นเงิน = (6 x 3,400) + (2 x 1,200) = 22,800 บ. เหลือเศษ 2 แพ็ค ขายปลีกแพ็คละ 1,200 บ.

15 วิธีสร้างรายได้แบบสุดคุ้ม #3 เพิ่มสาขาให้ตัวเอง ด้วย SET C เท่ากับลงทุน 44,000 บ. ได้รับไซโตเสต็ม 45 แพ็ค รับค่าแนะนำ 16,000 บ. รับค่าแนะนำ (FSB) 1,700 บ. รวมเป็นเงินคืนใน P.Pocket 17,700 บ. แบ่งย่อยเป็น SET A ได้ 15 ชุด ขายปลีกชุดละ 3,400 บ. รวมขายปลีกได้เป็นเงิน 15 x 3,400 = 51,000 บ.

16


ดาวน์โหลด ppt แพ็คเกจราคาPV S - Standard Package1,4001,000 M - Medium Package7,0005,000 E - Extra Package11,9008,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google