งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blood smear interpretation Chittima Sirijerachai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blood smear interpretation Chittima Sirijerachai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blood smear interpretation Chittima Sirijerachai

2 การเลือกตำแหน่งที่ จะดู ต้นสไลด์ เซลล์ซ้อนทับมากเกินไป

3 การเลือกตำแหน่งที่ จะดู ปลายสไลด์มากไป

4 การเลือกตำแหน่งที่ จะดู ตำแหน่งที่เหมาะสม

5 Rouleaux formation ดูการกระจายตัวของเม็ดเลือดแดง

6 autoagglutination

7 Normochromic normocytic RBC

8 Hypochromic microcytic

9 Anisocytosis, poikilocytosis

10 Microspherocyte

11 Polychromasia

12 Acanthocyte

13 Target cell

14 Ovalucyte, elliptocyte

15 schistocyte

16 Tear drop cell

17 Iron deficiency anemia

18 Thalassemia

19 Basophilic stippling

20

21 Thalassemia

22 microspherocyte polychromasia NRC

23 AIHA

24 microangiopathic hemolytic anemia MAHA schistocyte microspherocyte

25 B thal / Hb E post splenectomy

26 Howell- jolly body

27 microspherocyte polychromasia schistocyte Intravascular hemolysis

28

29 Hemoglobin contracted cell Ghost cell Hemoglobin leakage cell G-6-PD deficiency with acute hemolysis

30 Heinz body

31 Hereditary spherocytosis

32 Hypersegmented neutrophil

33 Megaloblastic anemia Macro-ovalucyte

34 Basophilic stippling

35 Cabot ring

36 Chronic renal failure

37 Pancytopenia

38 metamyelocyte myelocyte myeloblast promyelocyte

39 basophil Eosinophil Band form neutrophil

40 monocyte monoblast

41 lymphoblast Small lymphocyte Large lymphocyte

42 Transform lymphocyte

43 Leucocytosis Neutrophil with toxic granule

44 Leukocytosis with left shift thrombocytosis

45 Chronic myelocytic leukemia CML

46 Leucocytosis, mature lymphocyte Chronic lymphocytic leukemia - CLL

47 Lymphoblast

48 Acute lymphoblastic leukemia - ALL

49 Acute non lymphoblastic leukemia - ANLL Auer rod

50 Acute monoblastic leukemia - AMoL

51 Transform lymphocyte thrombocytopenia Viral infection

52


ดาวน์โหลด ppt Blood smear interpretation Chittima Sirijerachai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google