งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารการเขียน พ. ร. บ. 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ตารางกรมธรรม์คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ ลายน้ำ ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) สำหรับ ลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารการเขียน พ. ร. บ. 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ตารางกรมธรรม์คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ ลายน้ำ ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) สำหรับ ลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารการเขียน พ. ร. บ. 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ตารางกรมธรรม์คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ ลายน้ำ ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) สำหรับ ลูกค้า สำหรับ ตท. สำหรับ GA

3 รายการจด ทะเบียน วันจดทะเบียน 11 มิ. ย เลขทะเบียน บค 999 จังหวัด สกลนคร ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ( รย.3 ) ลักษณะ กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ MAZDA แบบ รุ่นปี ค. ศ … สี ขาว เลขตัวรถ UF3WEUL511YT อยู่ที่ คานขวา ยี่ห้อเครื่องยนต์ MAZDA เลข เครื่องยนต์ Y อยู่ที่ ซ้ายเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส จำนวน 4 สูบ 2500 ซีซี แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น น้ำหนักรถ 1300 ก. ก. น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา 1100 ก. ก. น้ำหนักรวม 2400 ก. ก. ที่นั่ง คน

4 PP……/ นายชลิต ภัทรธนากร 1406/18 ตรงข้ามศูนย์ราชการ ถ. สุข เกษม ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร โทร วัน เดือน 2555 วัน เดือน AMAZDA UF3WEUL511YT กระบะ บรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน ส่วนบุคคล วัน เดือน 55 ( เวลาที่เขียน ขาย ) วัน เดือน 55 ลงชื่อตัวแทน วันที่เขียนขาย บค 999 สกลนคร UF3WEUL511YT วัน เดือน 55วัน เดือน 56 PP…../ ลงชื่อตัวแทน วันที่เขียนขาย บค 999 สกลนคร เลขที่บัตร

5 / xxxxxx วัน เดือน 2555 นาย x x x x x เจํดร้อยยี่สิบห้าบาท ถ้วน / สิ่งที่สำคัญกรุณาตรวจสอบ รหัสผู้ให้บริการ, เลขที่ อ้างอิง, จำนวนเงิน ว่าถูกต้องหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt เอกสารการเขียน พ. ร. บ. 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ตารางกรมธรรม์คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ ลายน้ำ ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) ( มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา ) สำหรับ ลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google