งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารการเขียน พ.ร.บ. 1 ชุด ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารการเขียน พ.ร.บ. 1 ชุด ประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารการเขียน พ.ร.บ. 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลายน้ำ (มี 1 ต้นฉบับ 2 สำเนา) สำหรับลูกค้า สำหรับ ตท. สำหรับ GA

2 รายการจดทะเบียน วันจดทะเบียน 11 มิ.ย เลขทะเบียน บค จังหวัด สกลนคร ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ( รย.3 ) ลักษณะ กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ MAZDA แบบ รุ่นปี ค.ศ… สี ขาว เลขตัวรถ UF3WEUL511YT อยู่ที่ คานขวา ยี่ห้อเครื่องยนต์ MAZDA เลขเครื่องยนต์ Y-11420 อยู่ที่ ซ้ายเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส จำนวน 4 สูบ ซีซี แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น น้ำหนักรถ 1300 ก.ก น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา ก.ก. น้ำหนักรวม ก.ก ที่นั่ง คน

3 900.00 967.28 กระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน ส่วนบุคคล บค 999 สกลนคร
เลขที่บัตร PP……/ นายชลิต ภัทรธนากร /18 ตรงข้ามศูนย์ราชการ ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร วัน เดือน 2555 วัน เดือน 2556 กระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน 1.40A MAZDA UF3WEUL511YT บค สกลนคร 900.00 967.28 4.00 63.28 ส่วนบุคคล วัน เดือน 55 (เวลาที่เขียนขาย) วัน เดือน 55 ลงชื่อตัวแทน วันที่เขียนขาย UF3WEUL511YT บค สกลนคร วัน เดือน 55 วัน เดือน 56 PP…../ ลงชื่อตัวแทน วันที่เขียนขาย

4 xxxxxx นาย.............. 725- วัน เดือน 2555 เจํดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน
/ xxxxxx วัน เดือน 2555 นาย 0 0 0 x x x x x / เจํดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน 725- สิ่งที่สำคัญกรุณาตรวจสอบ รหัสผู้ให้บริการ , เลขที่อ้างอิง , จำนวนเงิน ว่าถูกต้องหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt เอกสารการเขียน พ.ร.บ. 1 ชุด ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google