งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธี เขียน 1. พื้นกระดาษจะเป็น ลายน้ำ 2. ตราสมาคมประกันวินาศภัยมี ลายปั๊มนูน ไม่มีสี 3. เอกสารที่นำไปต่อทะเบียน จะพิมพ์สามสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธี เขียน 1. พื้นกระดาษจะเป็น ลายน้ำ 2. ตราสมาคมประกันวินาศภัยมี ลายปั๊มนูน ไม่มีสี 3. เอกสารที่นำไปต่อทะเบียน จะพิมพ์สามสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธี เขียน 1. พื้นกระดาษจะเป็น ลายน้ำ 2. ตราสมาคมประกันวินาศภัยมี ลายปั๊มนูน ไม่มีสี 3. เอกสารที่นำไปต่อทะเบียน จะพิมพ์สามสี

2 คุณภูวิช เจริญศิลป์ 72/55 หมู่ 5 ซอยสยามธรณี ถนนวัดคู้ บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หมายเลขบัตร ประชาชน PP54321 / 1602270286 1 1 มิถุนายน 2550 1 มิถุนายน 2551 1.2 0A MITSUBI SHI นข 540 ประจวบคีรี ขันธ์ นั่งสองตอน MMTCNK64 - D2F000313 เกิน 7 ที่ นั่ง 1,200.005.0084.351,289.35 ใช้ส่วนบุคคล 1 มถุนายน 2551 ( 14.00 ) 1 มิถุนายน 2551 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ นข 540 ประจวบ คีรีขันต์ MMTCNK64- D2F000313 1 มิถุนายน 2551 1 มิถุนายน 2552 PP54321 / 16022702861 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ 1 06 2550 1,200.00

3 คุณภูวิช เจริญศิลป์ 72/55 หมู่ 5 ซอยสยามธรณี ถนนวัดคู้ บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หมายเลขบัตร ประชาชน PP54321 / 1602270286 1 1 มิถุนายน 2550 1 มิถุนายน 2551 1.2 0A MITSUBI SHI นข 540 ประจวบคีรี ขันธ์ นั่งสองตอน MMTCNK64 - D2F000313 เกิน 7 ที่ นั่ง 1,200.005.0084.351,289.35 ใช้ส่วนบุคคล 1 มถุนายน 2551 ( 14.00 ) 1 มิถุนายน 2551 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ นข 540 ประจวบ คีรีขันต์ MMTCNK64- D2F000313 1 มิถุนายน 2551 1 มิถุนายน 2552 PP54321 / 16022702861 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ 1,200.00 1 06 2550 ตารางกรมธรรม์ มี ทั้งหมด 3 แผ่น

4 คุณภูวิช เจริญศิลป์ 72/55 หมู่ 5 ซอยสยามธรณี ถนนวัดคู้ บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หมายเลขบัตร ประชาชน PP54321 / 1602270286 1 1 มิถุนายน 2550 1 มิถุนายน 2551 1.2 0A MITSUBI SHI นข 540 ประจวบคีรี ขันธ์ นั่งสองตอน MMTCNK64 - D2F000313 เกิน 7 ที่ นั่ง 1,200.005.0084.351,289.35 ใช้ส่วนบุคคล 1 มถุนายน 2551 ( 14.00 ) 1 มิถุนายน 2551 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ นข 540 ประจวบ คีรีขันต์ MMTCNK64- D2F000313 1 มิถุนายน 2551 1 มิถุนายน 2552 PP54321 / 16022702861 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ 1,200.00 1 06 2550 แผ่นที่ 1 ให้กับลูกค้า มาตรา ๑๒ เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถ ต้องเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมี ประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ไว้ให้พร้อมที่จะแสดง ต่อเจ้าพนักงานได้ทุกเวลาที่ใช้รถ ลูกค้านำส่วนนี้ ไปให้กรมการขนส่งทางบก เพื่อจดทะเบียนรถใหม่ หรือต่อทะเบียนรถเก่า

5 คุณภูวิช เจริญศิลป์ 72/55 หมู่ 5 ซอยสยามธรณี ถนนวัดคู้ บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หมายเลขบัตร ประชาชน PP54321 / 1602270286 1 1 มิถุนายน 2550 1 มิถุนายน 2551 1.2 0A MITSUBI SHI นข 540 ประจวบคีรี ขันธ์ นั่งสองตอน MMTCNK64 - D2F000313 เกิน 7 ที่ นั่ง 1,200.005.0084.351,289.35 ใช้ส่วนบุคคล 1 มถุนายน 2551 ( 14.00 ) 1 มิถุนายน 2551 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ นข 540 ประจวบ คีรีขันต์ MMTCNK64- D2F000313 1 มิถุนายน 2551 1 มิถุนายน 2552 PP54321 / 16022702861 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ 1 06 2550 แผ่นที่ 2 ให้กับ GA / สน. ญ.

6 คุณภูวิช เจริญศิลป์ 72/55 หมู่ 5 ซอยสยามธรณี ถนนวัดคู้ บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หมายเลขบัตร ประชาชน PP54321 / 1602270286 1 1 มิถุนายน 2550 1 มิถุนายน 2551 1.2 0A MITSUBI SHI นข 540 ประจวบคีรี ขันธ์ นั่งสองตอน MMTCNK64 - D2F000313 เกิน 7 ที่ นั่ง 1,200.005.0084.351,289.35 ใช้ส่วนบุคคล 1 มถุนายน 2551 ( 14.00 ) 1 มิถุนายน 2551 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ นข 540 ประจวบ คีรีขันต์ MMTCNK64- D2F000313 1 มิถุนายน 2551 1 มิถุนายน 2552 PP54321 / 16022702861 นายประสิทธิ์ มิตรแท้ 1 06 2551 1 06 2550 1,200.00 แผ่นที่ 3 เก็บไว้เอง เป็นข้อมูล ลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt วิธี เขียน 1. พื้นกระดาษจะเป็น ลายน้ำ 2. ตราสมาคมประกันวินาศภัยมี ลายปั๊มนูน ไม่มีสี 3. เอกสารที่นำไปต่อทะเบียน จะพิมพ์สามสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google