งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องนำร่องที่ลุ่มน้ำห้วย สามหมอ ? Why HSM is selected as Pilot area? The first reason is it cover more than one province. The area based management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องนำร่องที่ลุ่มน้ำห้วย สามหมอ ? Why HSM is selected as Pilot area? The first reason is it cover more than one province. The area based management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทำไมต้องนำร่องที่ลุ่มน้ำห้วย สามหมอ ? Why HSM is selected as Pilot area? The first reason is it cover more than one province. The area based management cannot limit within the administration boundary. It is better to manage at river basin level. Moreover, people who live in the same basin and perceive the problem of the basin would like to participate in this development process. Since they live in different districts and provinces, they rarely discuss and coordinate for the better use of common natural resources. เพราะที่นั่นเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวมากกว่า 1 จังหวัด การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ไม่สามารถอิงตาม ขอบเขตพื้นที่การปกครอง แต่เหมาะที่จะบริหาร จัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้อง ของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่เห็นปัญหาในอดีตที่คนใน พื้นที่ลุ่มน้ำเดียวกัน ใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำร่วมกัน เพียงแต่อยู่คนละเขตจังหวัด อำเภอ ก็ทำให้ไม่มีเวที สำหรับปรึกษาหารือ เพื่อประสานประโยชน์จาก แหล่งทรัพยากรที่จะต้องใช้ร่วมกันอย่างมีเหตุผล และเป็นธรรม

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องนำร่องที่ลุ่มน้ำห้วย สามหมอ ? Why HSM is selected as Pilot area? The first reason is it cover more than one province. The area based management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google