งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Attendant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Attendant"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Attendant

2 วัตถุประสงค์ หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะของ Microsoft Lync 2010 Attendant ต่อไปนี้ การใช้รายการที่ติดต่อ การทำความเข้าใจกับตัวควบคุมการโทร การโทรออกและรับสายเข้า การจัดการการสนทนามากกว่าหนึ่งสาย การตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีม วิธีการพักสายและเรียกคืนสายที่พักไว้

3 ภาพรวมของ Lync Attendant
Lync Attendant เป็นโปรแกรมประยุกต์การจัดการโทรที่ช่วยให้คุณจัดการกับสายโทรเข้าจำนวนมากในเวลาเดียวกันได้ Lync 2010 Attendant จะทำงานในหน้าต่างแบบเต็มหน้าจอเพื่อให้ใช้งานเดสก์ท็อปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะใหม่ของ Lync Attendant มีดังต่อไปนี้ การเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหา: มีการเพิ่มเขตข้อมูล จัดเรียงตาม เข้ามาเพื่อช่วยให้คุณเรียงลำดับผลลัพธ์ การค้นหาได้ การไม่ระบุชื่อตัวแทน: คุณสามารถรับสายโดยไม่ระบุชื่อได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการตอบกลับของ คุณ ข้อมูลเฉพาะตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับผู้ที่โทรเข้ามา การกำหนดเส้นทางการโทรด้วยกลุ่มการตอบกลับ: ตัวแทนสามารถมองเห็นและรับสายทั้งหมดที่ถูกจัดคิว ใน Attendant ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าอยู่ในสถานะใด การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปที่ได้รับการปรับปรุง: การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสาย เรียกเข้าหรือมีข้อความโต้ตอบแบบทันทีส่งมา การสลับอุปกรณ์เสียงระหว่างการสนทนา: สลับอุปกรณ์เสียงของคุณได้โดยไม่ขัดจังหวะการสนทนา การรายงานการโทรที่อันตราย: รายงานการโทรที่อันตรายให้ทีมสนับสนุนของคุณทราบเมื่อการโทรสิ้นสุดลง ตำแหน่งที่ตั้งและเพิ่มการสนับสนุนการบริการฉุกเฉิน (E9-1-1): ตำแหน่งที่ตั้งจริงของคุณจะถูกบันทึก เอาไว้เพื่อให้บริการฉุกเฉิน (เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) สามารถระบุตำแหน่งของตัวคุณได้ การโอนสายไปพักไว้: สามารถพักสายที่จะถูกโอนไว้ในคิวรอสายได้แทนที่จะให้ผู้โทรต้องถือสายรอ

4 การทำความเข้าใจกับหน้าต่างของ Lync Attendant
การสนทนาขาเข้า การสนทนาในปัจจุบัน และการสนทนาที่รออยู่จะถูกแสดงในพื้นที่การสนทนา Incoming Area – พื้นที่ที่มีการสนทนาใหม่เข้ามายัง Attendant Active Area – หน้าต่างหลักสำหรับการสนทนา ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆ ได้หลายอย่าง Pending Area – พื้นที่ที่การโทรถูกพักสายไว้หรือที่เป็นที่อยู่ของการสนทนาที่ถูกย่อให้เล็กสุด

5 การใช้รายการที่ติดต่อ
รายการที่ติดต่อของคุณเป็นรายชื่อของที่ติดต่อที่คุณติดต่อด้วยบ่อยที่สุด ซึ่งจะแแสดงให้เห็น ว่าที่ติดต่อของคุณว่างหรือไม่ และให้คุณดูรายละเอียดของที่ติดต่อเพิ่มเติมได้ด้วยการคลิก ขวาที่ชื่อของที่ติดต่อ แล้วคลิก Properties คุณสามารถโทรหา, เริ่มเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM), เริ่มต้นการสนทนา ทางอีเมล, หรือเริ่มการประชุมกับที่ติดต่อใดๆ ของคุณได้ Attendant มีกลุ่มมาตรฐาน 3 กลุ่ม คือ Frequent, Available, และ All Contacts Frequent แสดงรายชื่อบุคคลที่คุณ ติดต่อด้วยล่าสุดผ่านทาง Lync Attendant โดยเรียงลำดับจากจำนวน ครั้งมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด Available แสดงรายชื่อที่ติดต่อทั้งหมด ที่ไม่ได้แสดงตนเป็น ไม่อยู่, ไม่รู้จัก, หรือ ออฟไลน์ All Contacts แสดงรายชื่อที่ติดต่อ ทั้งหมดที่ได้เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ ของคุณ (ยกเว้นที่มาจากการเป็นสมาชิก ของรายการการแจกจ่าย) นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองเพื่อจัดการกับที่ติดต่อของคุณได้

6 การโทรและการสิ้นสุดการโทร
เมื่อต้องการโทรหาใครบางคนในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อหรือคลิกปุ่มโทรศัพท์ที่อยู่ถัดจากชื่อของที่ติดต่อ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตามความเหมาะสม โปรดทราบว่าตัวเลือกเหล่านี้บางตัวอาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าได้ตั้งค่า Attendant ไว้สำหรับคุณอย่างไร Work Mobile Lync Call Voice Mail ถ้าต้องการวางสาย ให้คลิกที่ไอคอน End Conversation หรือปิดหน้าต่างการสนทนา

7 การรับสาย เมื่อคุณรับสาย การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาของแถบงาน รวมถึงพื้นที่สาย เรียกเข้า การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นถ้า Attendant ถูกย่อให้เล็กสุดหรือถูกปิดในขณะที่ทำงานอยู่ และจะช่วยให้คุณรับสายได้ทันทีและทำให้ Attendant ขึ้นมาอยู่ด้านหน้าสุดในเวลา เดียวกัน เมื่อต้องการรับสาย ให้คลิกสองครั้งที่การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าหรือคลิก Accept เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสาย ให้คลิก Decline ถ้าข้อความเสียงเปิดใช้งานอยู่ การโทรจะ ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังข้อความเสียงของคุณ หมายเหตุ: การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าของผู้ที่โทรซ้ำจะมีลักษณะแตกต่างออกไป ตอบสนองต่อ การโทรในลักษณะเดียวกับการแจ้งเตือนทั่วไปด้วยการคลิกสองครั้งที่การแจ้งเตือน หรือโดยคลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ การแจ้งเตือนสายเรียกเข้า การยอมรับหรือปฏิเสธการโทร

8 การรับสาย (ต่อ) เมื่อคุณรับสาย คุณยังมีตัวเลือกอื่นๆ อีกที่สามารถเลือกใช้ได้ ตามความเหมาะสม คลิกขวาที่การแจ้งเตือนและเลือก ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ Accept: ทำการต่อสาย Redirect-Voice mail: เปลี่ยนเส้นทางของผู้โทรไปยัง ข้อความเสียง ซึ่งจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ Ignore: เปลี่ยนเส้นทางของผู้โทรไปยังข้อความเสียง Close: เปลี่ยนเส้นทางของผู้โทรไปยังข้อความเสียงและปิดเซส ชันการส่งข้อความแบบทันทีใดๆ ที่ใช้งานอยู่ Do not Disturb: เปลี่ยนเส้นทางของผู้โทรไปยังข้อความเสียง และตั้งค่าการแสดงตนของคุณเป็น Do not Disturb ถ้าสถานะ ของคุณถูกตั้งค่าเป็น Do Not Disturb สายเรียกเข้าจะถูกเปลี่ยน เส้นทางไปยังข้อความเสียงของคุณโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานได้ทั้งในการแจ้งเตือนและในพื้นที่การสนทนาที่ใช้งานอยู่ภายในคอนโซลของ Attendant

9 การใช้การควบคุมการโทร
เมื่อคุณรับสาย การสนทนาจะปรากฏขึ้นในพื้นที่ Active การใช้ตัวควบคุมการโทรทำให้คุณสามารถดำเนินงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ ให้รอสาย หรือโอนสายไปพักไว้ โอนสาย ปรึกษากับผู้รับก่อนที่จะโอนสาย เชิญให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการโทร สิ้นสุดการโทร (วางสาย) พื้นที่สนทนาที่ใช้งานอยู่ ตัวควบคุมการโทร พักสาย ปรึกษา สิ้นสุด โอน เชิญ

10 การจดบันทึกย่อระหว่างโทร
คุณสามารถจดบันทึกย่อในขณะที่โทรและส่งบันทึกย่อการสนทนานั้นทางอีเมลได้ ในพื้นที่การสนทนาที่ใช้งานอยู่ ให้คลิกแท็บ Note คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่ Note จากนั้นพิมพ์บันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการส่งบันทึกย่อทางอีเมล ให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับบันทึกย่อด้วยการคลิกพื้นที่ Type a subject for this conversation จากนั้นคลิก Send Notes ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้น โดยมีบันทึกย่อและหัวข้อที่พิมพ์เข้าไป

11 การให้รอสายและการโอนสาย
ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกที่ไอคอน Hold ผู้โทรจะได้ยินเสียงเพลงรอสายและตัวจับเวลาจะหยุดลงจนกว่าคุณจะกลับมาโทรอีกครั้ง คลิกที่ปุ่ม Hold อีกครั้งเพื่อดำเนินการโทรต่อไป การโอนสาย ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกที่ไอคอน Transfer คลิกสองครั้งที่ชื่อในรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการโอนสายไปถึง การโทรจะหายไปจากหน้าต่างการสนทนาของคุณ การโอนสายที่ไม่สำเร็จจะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฎขึ้นมา การโอนสาย

12 การปรึกษาก่อนที่จะโอนสาย
ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกปุ่ม Consult before transferring or merging calls สายจะถูกพักไว้ ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน phone ของผู้รับ (หรือคลิกที่ไอคอน IM ของผู้รับ เพื่อปรึกษาโดยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที) ถ้าผู้รับตกลงที่จะรับการโอนสาย ให้คลิกปุ่มเชื่อมต่อ Call this contact ถ้าการโอนสายสำเร็จ การโทรจะหายไปจากหน้าต่างการสนทนาของคุณ การโอนสายที่ไม่สำเร็จจะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฎขึ้นมา หากผู้รับไม่ต้องการรับการโอนสาย ให้สิ้นสุดการปรึกษา จากนั้นคลิกปุ่ม Hold/Resume call เพื่อกลับมาสนทนากับผู้โทร

13 การเชิญให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการโทร
เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ ให้คลิกที่ไอคอน Add คลิกสองครั้งที่ชื่อที่ติดต่อหรือลากที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อเข้ามาในพื้นที่การประชุม

14 การจัดการการสนทนามากกว่าหนึ่งสาย
คุณสามารถใช้พื้นที่การสนทนาในการจัดการการสนทนาหลายสาย รวมถึงการสนทนาขาเข้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ และการสนทนาที่รออยู่ คูณสามารถมีการสนทนาที่ใช้งานอยู่ในเวลาเดียวกันได้หลายรายการ แต่จะมีการสนทนาด้วยเสียงได้เพียงครั้งละหนึ่งสายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้งานการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) อยู่ 2 รายการการสนทนา ในกรณีนี้ การสนทนา IM ใดที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะย้ายไปยังพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ และการสนทนาด้วยเสียงจะยังคงทำงานอยู่ (แสดงด้วยลูกศรสีแดง) แม้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่รอสายบนหน้าจอของคุณก็ตาม

15 ภาพรวมของกลุ่มการโทรแบบทีม
การโทรแบบทีม ช่วยให้สายเรียกเข้าถูกโอนไปยังทีมงานที่กำหนดไว้ได้ เมื่อกลุ่มการโทรแบบทีมได้รับสายโทรเข้า โทรศัพท์ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะดังขึ้น และ สมาชิกทุกคนสามารถโอนสายให้กันได้ เมื่อสมาชิกในกลุ่มคนใดรับสาย โทรศัพท์ของสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งหมดจะหยุดส่งเสียง คุณลักษณะการโทรแบบทีมจะมีประโยชน์ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันรับผิดชอบเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ทีมทรัพยากรบุคคลหรือทีมบริหาร คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะนี้เพื่อให้โทรหาคุณและกลุ่มการโทรแบบทีมของคุณพร้อมกัน หรือคุณ สามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาเพื่อให้โทรหาคุณก่อนแล้วจึงโทรหากลุ่มการโทรแบบทีมของคุณภายใน จำนวนวินาทีที่ระบุ

16 การตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีม
การตั้งค่าการโทรแบบทีม คลิก View or Change call-forwarding settings บนแถบเครื่องมือ เมื่อหน้าต่าง Call-Forwarding Settings เปิดขึ้น ให้คลิก Ring me and my team- call group ในเมนูแบบหล่นลง Do the following when I get calls ภายใต้ Add team-call group members to answer calls on your behalf ให้คลิก Add พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่สามารถรับสายของคุณได้ แล้วคลิก OK

17 การตั้งค่าการหน่วงเวลาการโทร
เมื่อเปิดใช้งานการโทรแบบทีม การตั้งค่าการ หน่วงเวลาการโทรเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณเปิดใช้ งานการหน่วงเวลาการโทร สายเรียกเข้าจะโทร หาคุณเป็นอันดับแรกและจากนั้นจะโทรหากลุ่ม การโทรแบบทีมของคุณหลังการหน่วงเวลา เมื่อต้องการตั้งค่าการหน่วงเวลาการโทร คลิกที่ติดต่อหนึ่งของคุณ แล้วคลิก Ring Delay เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Turn on ring delay จากนั้นตั้งค่าเวลาหน่วงการโทรแล้ว คลิก OK คลิก OK อีกครั้งเพื่อบันทึกและนำการตั้งค่า ไปใช้

18 การรับสายสำหรับกลุ่มการตอบกลับ
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มการตอบกลับ คุณได้ถูกเลือกให้ช่วยรับสายเรียกเข้าสำหรับกลุ่มหรือ หลายๆ กลุ่ม คุณสามารถใช้ Attendant ในการรับสายและจัดการสายเรียกเข้าที่มายังกลุ่มของคุณ เมื่อผู้จัดการกลุ่มการตอบกลับให้คุณเป็นตัวแทนของกลุ่มการตอบกลับ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนใน Lync Attendant ที่จะบอกว่าคุณได้ถูกเพิ่มไปยังกลุ่มใด เมื่อคุณได้เข้าสู่ระบบไปยังกลุ่มแล้ว คุณก็ พร้อมที่จะรับสายได้แล้ว ถ้าเป็นการเข้าสู่ระบบไปยังกลุ่มอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบ โดยใช้เว็บเพจที่แสดงถึงกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ คุณสามารถ รับสายได้ทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ หมายเหตุ: ถ้านโยบายความเป็นส่วนตัวถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องค้นหาที่ติดต่อของกลุ่ม การตอบกลับและเพิ่มเข้าไปในรายการที่ติดต่อของคุณเพื่อรับสาย การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มใดที่กำหนดเส้นทางการโทรมาถึงคุณ คลิกที่การแจ้งเตือนเพื่อรับสาย การแจ้งเตือน

19 การพักสายชั่วคราว แทนที่จะให้ผู้ที่โทรมารอสาย คุณสามารถโอนสายไปพักไว้ในคิวพักสายได้ การพักสายชั่วคราว คลิกเมนู Hold คลิก Park call เมื่อพักสายชั่วคราวสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมหมายเลขเพื่อเรียกคืน สายที่พักไว้ ให้แจ้งหมายเลขเรียกคืนไปยังบุคคลหรือแผนกที่จะโอนสายนี้ไป การรับสายที่พักไว้ พิมพ์หมายเลขเรียกคืนลงในกล่องค้นหาเพื่อรับสายที่พักไว้ คุณจะได้รับแจ้งว่าได้เรียกคืนสายที่พักไว้แล้ว 2 1 หมายเลขเรียกคืน การพักสายชั่วคราว

20 การรับสายแทนบุคคลอื่น
ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยสามารถรับสายในนามของผู้จัดการได้โดยการใช้คอนโซลของ Attendant ขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องดำเนินการโดยผู้จัดการเพื่อเลือกผู้รับมอบสิทธิ์ เปิด Lync คลิกปุ่ม Options บน แถบเครื่องมือ แล้วคลิก Call Forwarding คลิก Edit my delegate members แล้วคลิก Add เพื่อ เลือกผู้รับมอบสิทธิ์ ในส่วน Call Forwarding ให้คลิก My Delegates โอนสายเรียกเข้าไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ แก้ไขผู้รับมอบสิทธิ์ หมายเหตุ: สายเรียกเข้าทั้งหมดจะโทรไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ที่ระบุไว้ เพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์

21 การมอบสิทธิ์การโทรของคุณทำงานอย่างไร
ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับการแจ้งเตือน สายเรียกเข้าใน Lync Attendant และ รับสาย ข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ได้ มอบสิทธิ์การโทร พร้อมด้วยข้อมูล เกี่ยวกับการโทรนั้น

22 การตรวจสอบข้อความเสียง
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีข้อความเสียงใหม่ การตรวจสอบข้อความเสียงของคุณสามารถทำได้ ดังต่อไปนี้ คลิกเมนู Voice Mail บนแถบเครื่องมือ การดูข้อความเสียงของคุณใน Outlook สามารถทำได้ดังนี้ คลิก View Voice Mail คุณสามารถดูตัวอย่าง ข้อความเสียงของคุณได้ในรูปแบบข้อความของ Outlook การฟังข้อความเสียงของคุณ สามารถทำได้ดังนี้ คลิก Call Voice Mail คุณจะเชื่อมต่อไปยังข้อความ เสียงและจะได้ยินตัวเลือกที่ให้ฟังข้อความ ลบ ข้อความ หรือส่งต่อข้อความของคุณ

23 ตัวเลือกของ Lync 2010 Attendant
คลิกปุ่ม Options บนแถบเครื่องมือ จากนั้น คลิก Options บนหน้าต่าง Options คุณสามารถ กำหนดการตั้งค่าเองได้ เช่น สถานะการ แสดงตน ประวัติการสนทนา การแจ้งเตือน หมายเลขโทรศัพท์ การตั้งค่าโปรแกรม ประยุกต์ เสียง และอื่นๆ

24 กิจกรรมการทบทวน ทำกิจกรรมต่อไปนี้ให้สำเร็จ
ใช้รายการที่ติดต่อเพื่อค้นหาที่ติดต่อ ทำการโทร จดบันทึกย่อเกี่ยวกับการโทร ใช้ตัวควบคุมการโทรเพื่อพักสาย ปรึกษาและเชื่อมต่อสายกับผู้อื่น โอนสาย เพิ่มบุคคลลงในกลุ่มการโทรแบบทีม

25 การทบทวน หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะต่อไปนี้ของ Lync Attendant
การใช้รายการที่ติดต่อ การทำความเข้าใจกับตัวควบคุมการโทร การโทรออกและรับสายเข้า การจัดการการสนทนามากกว่าหนึ่งสาย การตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีม วิธีการพักสายและเรียกสายคืน

26 กลับไปยังวัตถุประสงค์
© 2010 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ ไมโครซอฟท์, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และแสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ณ วันที่มีการนำเสนอนี้ เนื่องจากไมโครซอฟท์ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่อาจถือเอาการนำเสนอนี้เป็นพันธะผูกพันกับไมโครซอฟท์ได้ และไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ให้นับจากวันที่มีการนำเสนอนี้ ไมโครซอฟท์จะไม่รับประกันต่อข้อมูลในงานนำเสนอนี้ทั้งโดยแจ้งชัด โดยนัย หรือโดยผลของกฎหมาย กลับไปยังวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Attendant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google