งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและ วิดีโอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและ วิดีโอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและ วิดีโอ

2 วัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอต่อไปนี้ของ Lync 2010 ไคลเอ็นต์ •ทำการโทรทำการโทร •รับสายรับสาย •จัดการการโทรจัดการการโทร •โอนสายเรียกเข้าโอนสายเรียกเข้า •ติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียงติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง •เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ •เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอเข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ •ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ

3 วัตถุประสงค์ของวิดีโอ ส่วนนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ •ทำการโทร •รับสาย •จัดการการสนทนาของคุณและการตั้งค่าอุปกรณ์ •โอนสาย •ติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง •เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ เสียง กลับไปยังวัตถุประสงค์

4 โทรจากที่ใดก็ได้ Microsoft Lync 2010 ไคลเอ็นต์ทำงานกับ Microsoft Lync Server ซึ่งจะให้โทรศัพท์ที่ทำงานโดยซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่ภายในและภายนอกบริษัท ได้ โดยยังให้ความสะดวกสบายเช่นเดียวกับโทรศัพท์ เครื่องเดิมของคุณ แต่จะมอบประสบการณ์ที่ครบถ้วนและ สมบูรณ์มากขึ้น Lync สนับสนุนประเภทของการโทรต่อไปนี้ •คอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์ •คอมพิวเตอร์ถึงโทรศัพท์ •โทรศัพท์ถึงคอมพิวเตอร์ •คอมพิวเตอร์ถึงการประชุมเสียง •การสนทนาทางวิดีโอและการประชุมผ่านวิดีโอ การใช้ Lync 2010 หมายความว่า ผู้ใช้มีตัวเลือกในการ ติดต่อสื่อสารหลักทั้งหมด ได้แก่ เสียง อีเมล การส่ง ข้อความโต้ตอบแบบทันที และการประชุม ซึ่งทั้งหมด พร้อมใช้งานและรวมไว้บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา กลับไปยังวัตถุประสงค์ Lync Phone Edition Lync Mobile Microsoft Lync Microsoft Lync Attendant ลูกข่าย

5 ทำการโทร เมื่อต้องการโทร คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อ หาบุคคลอื่นหรือเลื่อนเพื่อหาบุคคลในรายการที่ ติดต่อของคุณ 1.เปิด Microsoft Lync 2.พิมพ์ชื่อของบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ในแถบค้นหา 3.ชี้ไปที่ที่ติดต่อแล้วคลิกปุ่ม โทร เมื่อคุณคลิกเพื่อโทร หมายเลขที่ทำงานของที่ ติดต่อดังกล่าวจะเป็นหมายเลขเริ่มต้นที่โทร 1.คลิกที่ลูกศร เมนู โทร เพื่อเลือกหมายเลข อื่นเพื่อโทรไปยังที่ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คลิกเพื่อโทร บนภาพนิ่ง ถัดไป เมนู โทร สำหรับ ตัวเลือกเพิ่มเติม ค้นหา กลับไปยังวัตถุประสงค์

6 คลิกเพื่อโทร Lync 2010 มีคุณลักษณะ คลิกเพื่อโทร เมื่อคุณคลิกไอคอนที่แสดงในรูปภาพ Lync จะกดหมายเลขให้คุณโดยอัตโนมัติ การโทรจะเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ Lync Phone Edition ของคุณ การโทรจะเชื่อมต่อผ่าน Lync ไคลเอ็นต์ ถ้า อุปกรณ์ของคุณไม่พร้อมใช้งาน คลิกเพื่อโทร กลับไปยังวัตถุประสงค์

7 ใช้ แป้นกดหมายเลข เพื่อทำการโทร ใช้แป้นกดหมายเลขเพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ จะโทรด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ แป้นกดหมายเลขเพื่อโทรไปยังหมายเลข 1-800 1.ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม โทรศัพท์ 2.คลิกหรือพิมพ์หมายเลขบนแป้นกดหมายเลข 3.คลิก โทรศัพท์ เพื่อเรียกหมายเลข คลิกที่ไอคอน โทรศัพท์ เพื่อ เข้าถึงแป้นกดหมายเลข แป้นกด หมายเลขจะ ตอบสนองต่อ การคลิกเมาส์ และการกด แป้น คลิก โทร หรือกด Enter เพื่อเรียกหมายเลข กลับไปยังวัตถุประสงค์

8 รับสาย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ สายเรียกเข้าจะเกิดขึ้นโดยใช้ วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Lync Phone Edition: จะรับสายโดยใช้ลำโพงของโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง Lync ที่ไม่มีอุปกรณ์ต่ออยู่: เสียงจะมาจาก ลำโพงของคอมพิวเตอร์ รับสาย 1.คลิกที่หน้าต่างการแจ้งเตือนสำหรับสายเรียกเข้า 2.หน้าต่างการสนทนาจะปรากฏและการโทรจะเริ่มขึ้น เปลี่ยนเส้นทางหรือปฏิเสธการโทร 1.คลิก เปลี่ยนเส้นทาง เพื่อโทรไปยังหมายเลขอื่น เช่น โทรศัพท์มือถือของคุณ 2.คลิก ปฏิเสธ เพื่อนำผู้โทรไปยังข้อความเสียงถ้าตั้งค่าไว้ หรือตัดสายผู้โทร คลิกที่หน้าต่าง การแจ้ง เตือน เพื่อรับสาย หน้าต่างการสนทนาจะปรากฏขึ้น หลังจากการรับสาย กลับไปยังวัตถุประสงค์

9 รับสายระหว่างการสนทนา ระหว่างการสนทนา คุณสามารถเริ่มการโทรได้ใน หน้าต่างการสนทนา รับสายใน IM แท็บการสนทนาทางโทรศัพท์จะแสดงตัวเลือก เกี่ยวกับวิธีรับสาย คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ •ตอบรับสาย – รับสายและเริ่มการสนทนา •เปลี่ยนเส้นทาง – เปลี่ยนเส้นทางไปยัง โทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขอื่น •ปฏิเสธ – ปฏิเสธสายเรียกเข้าซึ่งนำผู้โทรไป ยังข้อความเสียงถ้าตั้งค่าไว้ หรือตัดสาย ของผู้โทร คลิก โทรศัพท์ เพื่อเริ่มการโทร คลิก ยอมรับ เปลี่ยนเส้นทาง หรือ ปฏิเสธ กลับไปยังวัตถุประสงค์

10 จัดการการโทร ระหว่างการโทร คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ เสียง พักสายไว้ หรือโอนสายไปยังหมายเลข อื่นได้ คลิกที่ตัวเลือกต่อไปนี้จากหน้าต่างการสนทนา •คลิกที่ อุปกรณ์เสียง เพื่อเลือกระหว่าง เสียงจากชุดหูฟัง โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ •พักสายไว้โดยการคลิก พักสาย •โอนสายไปยังหมายเลขอื่น ใช้การโอนสาย เพื่อยังคงอยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์ ของคุณแม้ว่าคุณจะออกจากสำนักงานแล้ว ใช้เมนูโอนสายเพื่อโอน สายไปยังหมายเลขอื่น เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงระหว่างการ โทรของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

11 การโทรศัพท์ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ใช้ Lync 2010 เพื่อโอนสายเรียกเข้าของคุณ ไปยังโทรศัพท์มือถือหรือโทรหาหมายเลขที่ สำนักงานและที่บ้านพร้อมๆ กัน •ระบุและเปลี่ยนการตั้งค่าการโอนสายเรียก เข้าได้อย่างรวดเร็ว •รู้ได้ทันทีเมื่อสายของคุณถูกโอน •กำหนดค่าการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางการ โทรขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย •ให้การโทรไปกับคุณทุกที่ การแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนสายเรียกเข้า การตั้งค่าการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า กลับไปยังวัตถุประสงค์

12 โอนสายเรียกเข้า คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าของผู้โทรไปยัง ข้อความเสียงของคุณโดยตรง หรือไปยังผู้ที่คุณ ต้องการให้รับสายขณะที่คุณไม่อยู่ การตั้งกฎการโอนสายบนแท็บ การโอน สายเรียกเข้า ทำได้ง่ายๆ 1.คลิก การโอนสายเรียกเข้า 2.คลิก การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า 3.ระบุหมายเลขโทรศัพท์บนแท็บ การโอนสาย เรียกเข้า ใน ตัวเลือก 4.คลิก ตกลง เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าการโอนสาย เรียกเข้า 5.คลิก การโอนสายเรียกเข้า 6.เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ • ปิดการโอนสายเรียกเข้า • โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง – ข้อความเสียง โทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลขอื่น • โทรหาพร้อมกัน กลับไปยังวัตถุประสงค์

13 จัดการข้อความโทรศัพท์โดยใช้ Lync 2010 •รู้ว่าคุณมีสายที่ไม่ได้รับและข้อความรออยู่ อย่างรวดเร็ว •เล่นข้อความเสียงโดยตรงจาก Lync •ตอบข้อความเสียงโดยใช้การสนทนาหรือเสียง ฟังข้อความเสียงของคุณ 1.คลิกที่ไอคอน โทรศัพท์ ใน Lync 2.ชี้ไปที่ที่ติดต่อ แล้วคลิกที่ลูกศรสีเขียวเพื่อฟัง ข้อความ 3.เมื่อต้องการโทรกลับ ให้คลิกที่ปุ่ม โทรศัพท์ ข้อความเสียงแบบเป็นภาพให้มุมมองเฉพาะ สำหรับข้อความเสียงที่มีการเข้าถึงเพื่อเล่นได้ใน คลิกเดียว ติดตามสายที่ไม่ได้รับ คลิกที่ลูกศรสีเขียวเพื่อ ฟังข้อความ กลับไปยังวัตถุประสงค์

14 เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ตัวเลือก A คลิก เข้าร่วมออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ โดยตรงจากตัวเตือนปฏิทิน Outlook ตัวเลือก B คลิก เข้าร่วมการ ประชุมออนไลน์ จากคำเชิญ ปฏิทินเพื่อ เชื่อมต่อกับการ ประชุมผ่าน Lync 2010 ตัวเลือก C เรียกไปยังหมายเลขโดยใช้ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ Lync Phone Edition Lync 2010 ให้ตัวเลือกมากมายสำหรับการเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ที่จัดกำหนดการไว้ การใช้ตัวเลือก A หรือ B จะเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ Lync Phone Edition ตามค่าเริ่มต้น ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน คุณจะเชื่อมต่อกับการประชุมโดยใช้ลำโพงและไมโครโฟนของ คอมพิวเตอร์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

15 คำเชิญการประชุมออนไลน์ ในคำเชิญการประชุมมีวิธีหลายวิธีเพื่อเชื่อมต่อกับ การประชุมออนไลน์ของ Lync •เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ จะเชื่อมต่อคุณ เข้ากับการประชุมผ่าน Lync ซึ่งให้คุณได้ยินการ ประชุมทางโทรศัพท์และเห็นเนื้อหาที่แสดง เช่น เว็บแคมและการใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน •การเชื่อมโยงหลายมิติของการประชุม ให้วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้อินเตอร์เน็ต เบราว์เซอร์ ถ้าการเชื่อมโยงเข้าร่วมการประชุม ไม่สามารถใช้ได้หรือคุณไม่ได้ติดตั้ง Lync •เข้าร่วมทางโทรศัพท์ จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ การประชุมทางโทรศัพท์ ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ที่ บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ และจะเชื่อมต่อคุณ ผ่าน Lync ถ้าคุณใช้ Lync Phone Edition หรือ แป้นกดหมายเลขของ Lync •ต้องใช้ ID การประชุมเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เมื่อคุณใช้ เข้าร่วมการ ประชุมออนไลน์ หรือ การเชื่อมโยงหลายมิติ ของการประชุม กลับไปยังวัตถุประสงค์

16 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนี้จะเตรียมผู้ใช้ Lync สำหรับการประชุมออนไลน์โดยใช้เสียง ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนี้ระหว่างการ ประชุมทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่เป็นทางการ สถานการณ์สมมุตินี้ใช้การตั้งค่าห้องประชุมที่มี โทรศัพท์การประชุมเป็นแหล่งเสียงหลัก จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์ 1.เปิด Outlook 2010 แล้วคลิก สร้างรายการ แล้วคลิก การประชุมออนไลน์ 2.เติมเขตข้อมูลคำเชิญและส่งคำเชิญ • ถึง ผู้รับ • เรื่อง • สถานที่ • เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด เข้าร่วมการประชุม 1. เปิดคำเชิญ แล้วคลิก เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 2. คลิก ใช้ต่อไปนี้ บนหน้าต่างกล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง 3. คลิกที่เมนูแบบหล่นลง และใส่หมายเลขโทรศัพท์ห้องประชุมของคุณ 4. คลิก ตกลง กลับไปยังวัตถุประสงค์

17 กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติโดยใช้คำสั่ง Touchtone ของ Lync ระหว่างการโทร คำสั่ง Touchtone หรือที่เรียกว่า Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) จะช่วยให้คุณควบคุมการ ประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งทำให้คุณสามารถยอมรับหรือปิดเสียงผู้เข้าร่วม และปิดใช้งานข้อความ ประกาศได้ 1.เข้าร่วมการประชุมออนไลน์และเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 2.ใช้แป้นกดหมายเลขของโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเพื่อกดคำสั่ง Touchtone คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้และฟัง คำอธิบาย *6 - ปิดหรือเปิดเสียงตัวคุณเอง *4 - ปิดหรือเปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด *7 - ล็อกหรือปลดล็อกการประชุมทางโทรศัพท์ *9 - เปิดหรือปิดใช้งานข้อความประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าและออกจากการประชุม *3 - โทรในบทบาทผู้เข้าร่วมเป็นการส่วนตัวในการประชุม *8 - ยอมรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดที่อยู่ในล็อบบี้เข้าสู่การประชุม *1 - เล่นคำอธิบายของคำสั่ง Touchtone ที่พร้อมใช้งาน กลับไปยังวัตถุประสงค์

18 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ระหว่างเซสชันการประชุม ต่อไปนี้จะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุมออนไลน์ ปัญหา: โทรศัพท์ของห้องประชุมหรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถโทรไปยังการประชุมออนไลน์ได้ การแก้ไขปัญหา: ใช้เชิญโดยใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาผู้เข้าร่วมประชุมหรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของห้องประชุม 1.คลิกที่เมนู บุคคล แล้วคลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ 2.ป้อนหมายเลขสำหรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะหรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมประชุมหรือโทรศัพท์ของห้องประชุม แล้ว คลิก โทรศัพท์ ปัญหา: เสียงของผู้เข้าร่วมประชุมก้องตลอดการโทร การแก้ไขปัญหา: ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าผู้เข้าร่วมประชุมเชื่อมต่อกับการประชุมออนไลน์ผ่านหลายอุปกรณ์ เช่น ทั้งเสียงจากคอมพิวเตอร์และเสียงจากโทรศัพท์มือถือ ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นในห้องประชุมขนาดใหญ่ ถ้าการประชุมใช้โพเดี่ยมและวิดีโอแบบพาโนรามาที่มีอุปกรณ์เสียง 1.ผู้เข้าร่วมประชุมควรปิดเสียงลำโพงและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ 2.ปิดเสียงโทรศัพท์ตั้งโต๊ะและตรวจสอบว่าเสียงก้องหมดไปหรือไม่ 3.เปิดเสียงอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ระหว่างการประชุมออนไลน์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

19 วัตถุประสงค์ของวิดีโอ ส่วนนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ •เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ •ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ วิดีโอ กลับไปยังวัตถุประสงค์

20 ภาพรวมเกี่ยวกับวิดีโอ เพื่อให้ใกล้เคียงกับการสนทนาแบบตัวต่อตัวมากที่สุด ให้ เชื่อมต่อเว็บแคมเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ •การใช้เว็บแคมใน Lync 2010 เพื่อแสดงตัวคุณเอง ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นเห็นเป็นการใช้งานที่ ราบรื่น •เว็บแคมแบบ UPnP ที่ผ่านการรับรองจะถูกตรวจพบ โดยอัตโนมัติโดย Lync บน Windows XP, Vista และ Windows 7 •คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเว็บแคมเพื่อดูวิดีโอของ ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นในการประชุมออนไลน์ กำหนดค่าการตั้งค่าเว็บแคมจากอุปกรณ์วิดีโอใน Lync - ตัวเลือก 1.คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก 2.กำหนดค่าการตั้งค่าเว็บแคมภายใต้ อุปกรณ์วิดีโอ ต่อเว็บแคมแบบ USB และ Windows จะค้นหา ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ กลับไปยังวัตถุประสงค์

21 เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ คลิก วิดีโอ เพื่อเริ่มใช้เว็บแคม รูปภาพในมุมมองรูปภาพของคุณ เอง คลิก ดู เพื่อตั้งค่าหรือซ่อน ตัวเลือก ถ้าคุณได้ติดตั้งเว็บแคมแล้ว คุณสามารถเลือก อนุญาตให้ที่ติดต่อของคุณเห็นคุณในขณะที่คุณ สนทนาได้ ถ้าคุณยอมรับการสนทนาทางวิดีโอที่คน อื่นมีถึงคุณ พวกเขาจะไม่เห็นคุณจนกว่าคุณจะได้เพิ่ม วิดีโอของการสนทนาจากทางฝั่งของคุณแล้ว เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ 1.คลิก วิดีโอ ในหน้าต่างการสนทนา เพื่อเริ่มใช้เว็บแคมของคุณและเริ่มการสนทนา ทางวิดีโอ กลับไปยังวัตถุประสงค์

22 คุณไม่จำเป็นต้องใช้เว็บแคมในการตอบรับการ สนทนาทางวิดีโอจากผู้ใช้ Office Lync 2010 คน อื่นๆ ถ้าคุณไม่มีเว็บแคม คุณสามารถดูตัวดึงข้อมูลวิดีโอ ของผู้เรียกได้ และผู้เรียกจะเห็นตัวแทนไอคอน วิดีโอสำหรับตัวดึงข้อมูลของคุณ ผู้ที่เรียกคุณจะไม่ เห็นคุณจนกว่าคุณจะได้เพิ่มตัวดึงข้อมูลวิดีโอของ คุณเองเข้ากับการสนทนา ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ 1.ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นในการประชุมออนไลน์ เริ่มใช้วิดีโอ 2.Lync จะแสดงวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมใน หน้าต่างการสนทนาโดยอัตโนมัติ 3.คลิก เริ่มวิดีโอของฉัน เพื่อแสดงเว็บแคมของ คุณให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น 4.คลิก มุมมอง เพื่อแสดงหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ของคุณ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บแคม ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ คลิก ดู เพื่อแสดงหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ของคุณหรือแก้ไขการตั้งค่าเว็บแคม คลิกปุ่ม เต็มหน้าจอ เพื่อขยาย หน้าต่างวิดีโอให้ใหญ่สุด กลับไปยังวัตถุประสงค์

23 ทบทวน ในหลักสูตรนี้เราได้กล่าวถึงคุณลักษณะเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอของ Lync 2010 ไคลเอ็นต์ •ทำการโทรทำการโทร •รับสายรับสาย •จัดการการโทรจัดการการโทร •โอนสายเรียกเข้าโอนสายเรียกเข้า •ติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียงติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง •เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ •เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอเข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ •ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ กลับไปยังวัตถุประสงค์

24 © 2010 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ ไมโครซอฟท์, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และแสดงถึง มุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ณ วันที่มีการนำเสนอนี้ เนื่องจากไมโครซอฟท์ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่อาจถือเอาการนำเสนอนี้เป็นพันธะผูกพันกับไมโครซอฟท์ได้ และไมโครซอฟท์ไม่ สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ให้นับจากวันที่มีการนำเสนอนี้ ไมโครซอฟท์จะไม่รับประกันต่อข้อมูลในงานนำเสนอนี้ทั้งโดยแจ้งชัด โดยนัย หรือตามกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและ วิดีโอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google