งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและวิดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและวิดีโอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและวิดีโอ

2 วัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอต่อไปนี้ของ Lync 2010 ไคลเอ็นต์ ทำการโทร รับสาย จัดการการโทร โอนสายเรียกเข้า ติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ

3 วัตถุประสงค์ของวิดีโอ
เสียง ส่วนนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ ทำการโทร รับสาย จัดการการสนทนาของคุณและการตั้งค่าอุปกรณ์ โอนสาย ติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

4 Microsoft Lync Attendant
โทรจากที่ใดก็ได้ Microsoft Lync 2010 ไคลเอ็นต์ทำงานกับ Microsoft Lync Server ซึ่งจะให้โทรศัพท์ที่ทำงานโดยซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่ภายในและภายนอกบริษัทได้ โดยยังให้ความสะดวกสบายเช่นเดียวกับโทรศัพท์เครื่องเดิมของคุณ แต่จะมอบประสบการณ์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น Lync สนับสนุนประเภทของการโทรต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ถึงโทรศัพท์ โทรศัพท์ถึงคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ถึงการประชุมเสียง การสนทนาทางวิดีโอและการประชุมผ่านวิดีโอ การใช้ Lync 2010 หมายความว่า ผู้ใช้มีตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารหลักทั้งหมด ได้แก่ เสียง อีเมล การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และการประชุม ซึ่งทั้งหมดพร้อมใช้งานและรวมไว้บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา ลูกข่าย Lync Phone Edition Lync Mobile Microsoft Lync Microsoft Lync Attendant กลับไปยังวัตถุประสงค์

5 กลับไปยังวัตถุประสงค์
ทำการโทร เมื่อต้องการโทร คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อหาบุคคลอื่นหรือเลื่อนเพื่อหาบุคคลในรายการที่ติดต่อของคุณ เปิด Microsoft Lync พิมพ์ชื่อของบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในแถบค้นหา ชี้ไปที่ที่ติดต่อแล้วคลิกปุ่ม โทร เมื่อคุณคลิกเพื่อโทร หมายเลขที่ทำงานของที่ติดต่อดังกล่าวจะเป็นหมายเลขเริ่มต้นที่โทร คลิกที่ลูกศร เมนู โทร เพื่อเลือกหมายเลขอื่นเพื่อโทรไปยังที่ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คลิกเพื่อโทร บนภาพนิ่งถัดไป ค้นหา เมนู โทร สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม กลับไปยังวัตถุประสงค์

6 กลับไปยังวัตถุประสงค์
คลิกเพื่อโทร Lync 2010 มีคุณลักษณะ คลิกเพื่อโทร เมื่อคุณคลิกไอคอนที่แสดงในรูปภาพ Lync จะกดหมายเลขให้คุณโดยอัตโนมัติ การโทรจะเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ Lync Phone Edition ของคุณ การโทรจะเชื่อมต่อผ่าน Lync ไคลเอ็นต์ ถ้า อุปกรณ์ของคุณไม่พร้อมใช้งาน คลิกเพื่อโทร กลับไปยังวัตถุประสงค์

7 ใช้ แป้นกดหมายเลข เพื่อทำการโทร
คลิกที่ไอคอน โทรศัพท์ เพื่อเข้าถึงแป้นกดหมายเลข ใช้แป้นกดหมายเลขเพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แป้นกดหมายเลขเพื่อโทรไปยังหมายเลข ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม โทรศัพท์ คลิกหรือพิมพ์หมายเลขบนแป้นกดหมายเลข คลิก โทรศัพท์ เพื่อเรียกหมายเลข แป้นกดหมายเลขจะตอบสนองต่อการคลิกเมาส์และการกดแป้น คลิก โทร หรือกด Enter เพื่อเรียกหมายเลข กลับไปยังวัตถุประสงค์

8 กลับไปยังวัตถุประสงค์
รับสาย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ สายเรียกเข้าจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Lync Phone Edition: จะรับสายโดยใช้ลำโพงของโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง Lync ที่ไม่มีอุปกรณ์ต่ออยู่: เสียงจะมาจาก ลำโพงของคอมพิวเตอร์ รับสาย คลิกที่หน้าต่างการแจ้งเตือนสำหรับสายเรียกเข้า หน้าต่างการสนทนาจะปรากฏและการโทรจะเริ่มขึ้น เปลี่ยนเส้นทางหรือปฏิเสธการโทร คลิก เปลี่ยนเส้นทาง เพื่อโทรไปยังหมายเลขอื่น เช่น โทรศัพท์มือถือของคุณ คลิก ปฏิเสธ เพื่อนำผู้โทรไปยังข้อความเสียงถ้าตั้งค่าไว้ หรือตัดสายผู้โทร คลิกที่หน้าต่าง การแจ้งเตือน เพื่อรับสาย หน้าต่างการสนทนาจะปรากฏขึ้นหลังจากการรับสาย กลับไปยังวัตถุประสงค์

9 รับสายระหว่างการสนทนา
ระหว่างการสนทนา คุณสามารถเริ่มการโทรได้ในหน้าต่างการสนทนา รับสายใน IM แท็บการสนทนาทางโทรศัพท์จะแสดงตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีรับสาย คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ ตอบรับสาย – รับสายและเริ่มการสนทนา เปลี่ยนเส้นทาง – เปลี่ยนเส้นทางไปยังโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขอื่น ปฏิเสธ – ปฏิเสธสายเรียกเข้าซึ่งนำผู้โทรไปยังข้อความเสียงถ้าตั้งค่าไว้ หรือตัดสาย ของผู้โทร คลิก โทรศัพท์ เพื่อเริ่มการโทร คลิก ยอมรับ เปลี่ยนเส้นทาง หรือ ปฏิเสธ กลับไปยังวัตถุประสงค์

10 กลับไปยังวัตถุประสงค์
จัดการการโทร ระหว่างการโทร คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เสียง พักสายไว้ หรือโอนสายไปยังหมายเลขอื่นได้ คลิกที่ตัวเลือกต่อไปนี้จากหน้าต่างการสนทนา คลิกที่ อุปกรณ์เสียง เพื่อเลือกระหว่างเสียงจากชุดหูฟัง โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ พักสายไว้โดยการคลิก พักสาย โอนสายไปยังหมายเลขอื่น ใช้การโอนสายเพื่อยังคงอยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณแม้ว่าคุณจะออกจากสำนักงานแล้ว ใช้เมนูโอนสายเพื่อโอนสายไปยังหมายเลขอื่น เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงระหว่างการโทรของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

11 การโทรศัพท์ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง
ใช้ Lync 2010 เพื่อโอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือหรือโทรหาหมายเลขที่สำนักงานและที่บ้านพร้อมๆ กัน ระบุและเปลี่ยนการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าได้อย่างรวดเร็ว รู้ได้ทันทีเมื่อสายของคุณถูกโอน กำหนดค่าการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางการโทรขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย ให้การโทรไปกับคุณทุกที่ การตั้งค่าการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า การแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนสายเรียกเข้า กลับไปยังวัตถุประสงค์

12 กลับไปยังวัตถุประสงค์
โอนสายเรียกเข้า คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าของผู้โทรไปยังข้อความเสียงของคุณโดยตรง หรือไปยังผู้ที่คุณต้องการให้รับสายขณะที่คุณไม่อยู่ การตั้งกฎการโอนสายบนแท็บ การโอน สายเรียกเข้า ทำได้ง่ายๆ คลิก การโอนสายเรียกเข้า คลิก การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า ระบุหมายเลขโทรศัพท์บนแท็บ การโอนสายเรียกเข้า ใน ตัวเลือก คลิก ตกลง เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ปิดการโอนสายเรียกเข้า โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง – ข้อความเสียง โทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขอื่น โทรหาพร้อมกัน กลับไปยังวัตถุประสงค์

13 ติดตามสายที่ไม่ได้รับ
ข้อความเสียงแบบเป็นภาพให้มุมมองเฉพาะ สำหรับข้อความเสียงที่มีการเข้าถึงเพื่อเล่นได้ใน คลิกเดียว จัดการข้อความโทรศัพท์โดยใช้ Lync 2010 รู้ว่าคุณมีสายที่ไม่ได้รับและข้อความรออยู่ อย่างรวดเร็ว เล่นข้อความเสียงโดยตรงจาก Lync ตอบข้อความเสียงโดยใช้การสนทนาหรือเสียง ฟังข้อความเสียงของคุณ คลิกที่ไอคอน โทรศัพท์ ใน Lync ชี้ไปที่ที่ติดต่อ แล้วคลิกที่ลูกศรสีเขียวเพื่อฟังข้อความ เมื่อต้องการโทรกลับ ให้คลิกที่ปุ่ม โทรศัพท์ คลิกที่ลูกศรสีเขียวเพื่อ ฟังข้อความ กลับไปยังวัตถุประสงค์

14 เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์
Lync 2010 ให้ตัวเลือกมากมายสำหรับการเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ที่จัดกำหนดการไว้ การใช้ตัวเลือก A หรือ B จะเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ Lync Phone Edition ตามค่าเริ่มต้น ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน คุณจะเชื่อมต่อกับการประชุมโดยใช้ลำโพงและไมโครโฟนของ คอมพิวเตอร์ ตัวเลือก B คลิก เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ จากคำเชิญปฏิทินเพื่อเชื่อมต่อกับการประชุมผ่าน Lync 2010 ตัวเลือก A คลิก เข้าร่วมออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์โดยตรงจากตัวเตือนปฏิทิน Outlook ตัวเลือก C เรียกไปยังหมายเลขโดยใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ Lync Phone Edition กลับไปยังวัตถุประสงค์

15 คำเชิญการประชุมออนไลน์
ในคำเชิญการประชุมมีวิธีหลายวิธีเพื่อเชื่อมต่อกับการประชุมออนไลน์ของ Lync เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับการประชุมผ่าน Lync ซึ่งให้คุณได้ยินการประชุมทางโทรศัพท์และเห็นเนื้อหาที่แสดง เช่น เว็บแคมและการใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน การเชื่อมโยงหลายมิติของการประชุม ให้วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ถ้าการเชื่อมโยงเข้าร่วมการประชุม ไม่สามารถใช้ได้หรือคุณไม่ได้ติดตั้ง Lync เข้าร่วมทางโทรศัพท์ จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับการประชุมทางโทรศัพท์ ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ที่บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ และจะเชื่อมต่อคุณผ่าน Lync ถ้าคุณใช้ Lync Phone Edition หรือแป้นกดหมายเลขของ Lync ต้องใช้ ID การประชุมเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เมื่อคุณใช้ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หรือ การเชื่อมโยงหลายมิติของการประชุม กลับไปยังวัตถุประสงค์

16 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนี้จะเตรียมผู้ใช้ Lync สำหรับการประชุมออนไลน์โดยใช้เสียง ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนี้ระหว่างการประชุมทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่เป็นทางการ สถานการณ์สมมุตินี้ใช้การตั้งค่าห้องประชุมที่มีโทรศัพท์การประชุมเป็นแหล่งเสียงหลัก จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์ เปิด Outlook 2010 แล้วคลิก สร้างรายการ แล้วคลิก การประชุมออนไลน์ เติมเขตข้อมูลคำเชิญและส่งคำเชิญ ถึง ผู้รับ เรื่อง สถานที่ เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด เข้าร่วมการประชุม 1. เปิดคำเชิญ แล้วคลิก เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 2. คลิก ใช้ต่อไปนี้ บนหน้าต่างกล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง 3. คลิกที่เมนูแบบหล่นลง และใส่หมายเลขโทรศัพท์ห้องประชุมของคุณ 4. คลิก ตกลง กลับไปยังวัตถุประสงค์

17 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติโดยใช้คำสั่ง Touchtone ของ Lync ระหว่างการโทร คำสั่ง Touchtone หรือที่เรียกว่า Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) จะช่วยให้คุณควบคุมการ ประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งทำให้คุณสามารถยอมรับหรือปิดเสียงผู้เข้าร่วม และปิดใช้งานข้อความ ประกาศได้ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์และเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ใช้แป้นกดหมายเลขของโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเพื่อกดคำสั่ง Touchtone คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้และฟัง คำอธิบาย *6 - ปิดหรือเปิดเสียงตัวคุณเอง *4 - ปิดหรือเปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด *7 - ล็อกหรือปลดล็อกการประชุมทางโทรศัพท์ *9 - เปิดหรือปิดใช้งานข้อความประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าและออกจากการประชุม *3 - โทรในบทบาทผู้เข้าร่วมเป็นการส่วนตัวในการประชุม *8 - ยอมรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดที่อยู่ในล็อบบี้เข้าสู่การประชุม *1 - เล่นคำอธิบายของคำสั่ง Touchtone ที่พร้อมใช้งาน กลับไปยังวัตถุประสงค์

18 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ระหว่างเซสชันการประชุม ต่อไปนี้จะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุมออนไลน์ ปัญหา: โทรศัพท์ของห้องประชุมหรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถโทรไปยังการประชุมออนไลน์ได้ การแก้ไขปัญหา: ใช้เชิญโดยใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาผู้เข้าร่วมประชุมหรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของห้องประชุม คลิกที่เมนู บุคคล แล้วคลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ ป้อนหมายเลขสำหรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะหรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมประชุมหรือโทรศัพท์ของห้องประชุม แล้ว คลิก โทรศัพท์ ปัญหา: เสียงของผู้เข้าร่วมประชุมก้องตลอดการโทร การแก้ไขปัญหา: ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าผู้เข้าร่วมประชุมเชื่อมต่อกับการประชุมออนไลน์ผ่านหลายอุปกรณ์ เช่น ทั้งเสียงจากคอมพิวเตอร์และเสียงจากโทรศัพท์มือถือ ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นในห้องประชุมขนาดใหญ่ ถ้าการประชุมใช้โพเดี่ยมและวิดีโอแบบพาโนรามาที่มีอุปกรณ์เสียง ผู้เข้าร่วมประชุมควรปิดเสียงลำโพงและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ ปิดเสียงโทรศัพท์ตั้งโต๊ะและตรวจสอบว่าเสียงก้องหมดไปหรือไม่ เปิดเสียงอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ระหว่างการประชุมออนไลน์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

19 วัตถุประสงค์ของวิดีโอ
ส่วนนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ กลับไปยังวัตถุประสงค์

20 ภาพรวมเกี่ยวกับวิดีโอ
เพื่อให้ใกล้เคียงกับการสนทนาแบบตัวต่อตัวมากที่สุด ให้เชื่อมต่อเว็บแคมเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้เว็บแคมใน Lync 2010 เพื่อแสดงตัวคุณเองให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นเห็นเป็นการใช้งานที่ราบรื่น เว็บแคมแบบ UPnP ที่ผ่านการรับรองจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติโดย Lync บน Windows XP, Vista และ Windows 7 คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเว็บแคมเพื่อดูวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นในการประชุมออนไลน์ กำหนดค่าการตั้งค่าเว็บแคมจากอุปกรณ์วิดีโอใน Lync - ตัวเลือก คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก กำหนดค่าการตั้งค่าเว็บแคมภายใต้ อุปกรณ์วิดีโอ ต่อเว็บแคมแบบ USB และ Windows จะค้นหา ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ กลับไปยังวัตถุประสงค์

21 เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ
ถ้าคุณได้ติดตั้งเว็บแคมแล้ว คุณสามารถเลือก อนุญาตให้ที่ติดต่อของคุณเห็นคุณในขณะที่คุณ สนทนาได้ ถ้าคุณยอมรับการสนทนาทางวิดีโอที่คน อื่นมีถึงคุณ พวกเขาจะไม่เห็นคุณจนกว่าคุณจะได้เพิ่ม วิดีโอของการสนทนาจากทางฝั่งของคุณแล้ว เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ คลิก วิดีโอ ในหน้าต่างการสนทนา เพื่อเริ่มใช้เว็บแคมของคุณและเริ่มการสนทนา ทางวิดีโอ คลิก วิดีโอ เพื่อเริ่มใช้เว็บแคม รูปภาพในมุมมองรูปภาพของคุณ เอง คลิก ดู เพื่อตั้งค่าหรือซ่อน ตัวเลือก กลับไปยังวัตถุประสงค์

22 ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เว็บแคมในการตอบรับการ สนทนาทางวิดีโอจากผู้ใช้ Office Lync 2010 คน อื่นๆ ถ้าคุณไม่มีเว็บแคม คุณสามารถดูตัวดึงข้อมูลวิดีโอ ของผู้เรียกได้ และผู้เรียกจะเห็นตัวแทนไอคอน วิดีโอสำหรับตัวดึงข้อมูลของคุณ ผู้ที่เรียกคุณจะไม่ เห็นคุณจนกว่าคุณจะได้เพิ่มตัวดึงข้อมูลวิดีโอของ คุณเองเข้ากับการสนทนา ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นในการประชุมออนไลน์ เริ่มใช้วิดีโอ Lync จะแสดงวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมใน หน้าต่างการสนทนาโดยอัตโนมัติ คลิก เริ่มวิดีโอของฉัน เพื่อแสดงเว็บแคมของ คุณให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น คลิก มุมมอง เพื่อแสดงหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ของคุณ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บแคม คลิก ดู เพื่อแสดงหน้าต่างแสดงตัวอย่างของคุณหรือแก้ไขการตั้งค่าเว็บแคม คลิกปุ่ม เต็มหน้าจอ เพื่อขยายหน้าต่างวิดีโอให้ใหญ่สุด กลับไปยังวัตถุประสงค์

23 กลับไปยังวัตถุประสงค์
ทบทวน ในหลักสูตรนี้เราได้กล่าวถึงคุณลักษณะเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอของ Lync 2010 ไคลเอ็นต์ ทำการโทร รับสาย จัดการการโทร โอนสายเรียกเข้า ติดตามสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ เข้าร่วมการสนทนาทางวิดีโอ ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ กลับไปยังวัตถุประสงค์

24 กลับไปยังวัตถุประสงค์
© 2010 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ ไมโครซอฟท์, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และแสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ณ วันที่มีการนำเสนอนี้ เนื่องจากไมโครซอฟท์ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่อาจถือเอาการนำเสนอนี้เป็นพันธะผูกพันกับไมโครซอฟท์ได้ และไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ให้นับจากวันที่มีการนำเสนอนี้ ไมโครซอฟท์จะไม่รับประกันต่อข้อมูลในงานนำเสนอนี้ทั้งโดยแจ้งชัด โดยนัย หรือตามกฎหมาย กลับไปยังวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรมเสียงและวิดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google